saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2022): Taula d'adaptacions

GRAU EN RELACIONS LABORALS I OCUPACIÓ (2009) GRAU EN RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS (2022)
   
Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS
15204001 Habilitats del Tècnic/a en Relacions Laborals i Ocupació 6 15234004 Habilitats del Tècnic/a en Relacions Laborals i Recursos Humans 6
15204002 Economía 6 15234008 Economia 6
15204003 Història de les Relacions Laborals 6 15234207 Dona i Treball: Aproximació Històrica i Jurídica 4
15204004 Elements de Dret Constitucional 6 15234002 Elements de Dret Constitucional 3
15204005 Elements de Dret Civil 6 15234214 Fonaments de Dret Civil Patrimonial 4
15204006 Dret del Treball I 6 15234001 Dret Individual del Treball I 6
15204007 Dret de la Seguretat Social I 6 15234007 Dret de la Seguretat Social I 6
15204008 Teoria de les Organitzacions 6 15234009 Introducció a la Gestió de les Organitzacions 6
15204009 Sociologia del Treball 6 15234011 Sociologia del Treball I de les Relacions Laborals 6
15204010 Psicologia del Treball i de les Organitzacions 6 15234010 Introducció a la Psicologia del Treball 6
15204101 Economia Laboral  6 15234108 Economia Laboral 6

15204103

15204104

Dret Sindical I
i
Dret Sindical I

5

5

15234106 Dret Col·lectiu del Treball 6
15204105 Dret del Treball II 5 15234107 Dret Individual del Treball II 6
15204109 Dret de la Seguretat Social II 5 15234103 Dret de la Seguretat Social II 6
15204111 Dret Mercantil 5 15234005 La Contractació i l'Empresari 6
15204112 Règim d'Estrangeria 5 15234113 Règim d'Estrangeria 6

15204114

15204204

Elements de Dret Administratiu
i
Relacions Laborals en les Administracions Públiques

5

3

15234102 Dret Administratiu i de la Funció Pública 9
15204115 Psicologia dels Recursos Humans 5 15234105 Comportament Humà a les Organitzacions 6
15204116 Mètodes i Tècniques d'Investigació Social 5 15234006 Mètodes Quantitatius d'Investigació Social 6
15204120 Dret de la Seguretat i Salut al Treball 6 15234104 Prevenció de Riscos Laborals 6
15204106 Dret de L'Ocupació i del Treball Autònom 6 15234110 Dret de l'Ocupació i del Treball Autònom 6
15204107 Dret Sancionador i Processal del Treball 6 15234115 Dret Processal del Treball 6
15204121 Direcció Estratègica de les Organitzacions 6 15234101 Direcció de Recursos Humans 9
15204122 Igualtat, Gènere i Ocupació 6 15234117 Reptes de Gènere a les Organitzacions 6
15204113 Elements de Dret Processal 3 15234003 Elements de Dret Processal 3
15204102 Mercat de Treball Aplicat 6 15234111 Mercat de Treball Aplicat 6
15204110

15204108
Dret de la Seguretat Social III
i
Relacions Laborals Especials

6

6

15234114 Relacions Laborals Especials: Protecció Social 6
15204123 Fiscalitat del Treball i de l'Empresa 9 15234118 Dret Tributari de l'Empresa i de les Relacions Laborals 6
15234119 Procediment Tributari 3
15204124 Gestió de la Qualitat i Auditoria del Sistema 6 15234116 Eines Qualitatives d'Investigació i Auditoria Sociolaboral 6
15204401 Pràctiques Externes 9 15234401 Pràctiques Externes 9
15204301 Treball de Fi de Grau 9   --  
15204202 Dret Social de la Unió Europea 3 15234210 Dret Social Comunitari  4
15204203 Recursos i Execució Laboral 3 15234220 Mitjans d'Impugnació i Processos d'Execució en l'Ordre Social 4
15204208 Estratègia en la Prevenció de Conflictes 3 15234224 Tècniques de Negociació i Resolució de Conflictes 4
15204218 Economia i Immigració 3 15234211 Economia de les Migracions 4
15204219 Mercat de Treball Local 3 15234219 Mercats de Treball Locals 4
15204224 Gestió de l'acompliment i la Compensació 3 15234217 Gestió de l'Acompliment i Sistemes de Compensació 4
15204225 Aprenentatge en les Organitzacions 3 15234215 Formació i Aprenentatge Organitzatiu 4
15204227 Comptabilitat 3 15234204 Comptabilitat 4
15204228 Dret Penal de l'Empresa 3 15234222 Responsabilitat Laboral i Penal en el Treball 4
15204230 Règim Jurídic del Medi Ambient 3 15234208 Dret Ambiental Laboral 4
15204231 Dret de Cooperatives 3 15234206 Creació d'una Empresa Cooperativa 4
15204242 Eines de Gestió Telemàtica dels Recursos Humans 3 15234218 Gestió Telemàtica dels Recursos Humans 4
15204233 Activitats Universitàries Reconegudes  3 15234227 Activitats Universitàries Reconegudes 4
15204235 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat 3 15234226 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat 4
15204234 Seminaris Interdisciplinaris 3 15234225 Seminaris Interdisciplinaris 4
15204117 Teories i Models de les Relacions Laborals 5
15204119 Polítiques de Recursos Humans 5
15204118 Sistemes Laborals Comparats 6
15204201 Tractament Laboral d'Empreses en Crisi 3
15204204 Relacions Laborals en les Administracions Públiques 3
15204205 Inserció i Dependència 3
15204206 Selecció de Recursos Humans 3
15204229 Règim Jurídic de la Funció Pública 3
15204207 Psicologia Aplicada a la Formació i Comunicació 3
15204209 Qualitat de Vida Laboral 3
15204210 Globalització, Multinacionals i Ocupació 3
15204211 Acció Col·lectiva i Conflicte 3
15204212 Joventut i Ocupació 3
15204213 Medi Ambient i Relacions Laborals 3
15204214 Salut Laboral 3
15204215 Procediment Tributari 3
15204216 Les Transformacions de la Gestió Pública 3
15204217 Polítiques Públiques i Sistemes de Benestar  3
15204220 Innovació i Canvi Tecnològic 3
15204222 Agents i Plans d'Igualtat 3
15204223 Polítiques d'Igualtat en el Marc de la Unió Europea 3
     
15204226 Estudis de Mercat Aplicats al Sector Públic 3
     
15204232 Pràctiques Externes Addicionals 3
15204243 Gènere, Ciència i Canvi Social 3