saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans (2022): Mencions

En aquest apartat podeu consultar la relació total d’assignatures optatives que s’inclouen al pla d’estudis. Abans de seleccionar les assignatures per a la vostra matrícula, cal que consulteu l’activació anual.

Menció: GESTIÓ DE PERSONES (32 crèdits)
Codi Assignatura Crèdits ECTS
Assignatura a cursar obligatòriament:
15234501 Pràctiques Externes de Menció en Gestió de Persones (**) 12
L’estudiant ha de triar 5 assignatures de les següents:
15234202 Auditoria Psicosocial de les Organitzacions 4
15234204 Comptabilitat 4
15234205 Consultoria de Recursos Humans 4
15234213 Estratègia i Recursos Humans 4
15234215 Formació i Aprenentatge Organitzatiu 4
15234217 Gestió de l'Acompliment i Sistemes de Compensació 4
15234218 Gestió Telemàtica dels Recursos Humans 4
15234221 Organització i Mètodes de Treball 4
15234224 Tècniques de Negociació i Resolució de Conflictes 4
Menció: ASSESSORAMENT JURÍDIC-LABORAL (32 crèdits)
Codi Assignatura Crèdits ECTS
Assignatura a cursar obligatòriament:
15234502 Pràctiques Externes de Menció en Assessorament Juídic-Laboral(**) 12
L'estudiant ha de triar 5 assignatures de les següents:
15234204 Comptabilitat 4
15234206 Creació d'una Empresa Cooperativa 4
15234208 Dret Ambiental Laboral 4
15234209 Dret Laborals Fonamentals i Noves Tecnologies 4
15234210 Dret Social Comunitari 4
15234212 Empresa i Duanes 4
15234214 Fonaments de Dret Civil Patrimonial 4
15234218 Gestió Telemàtica dels Recursos Humans 4
15234220 Mitjans d'Impugnació i Processos d'Execució en l'Ordre Social 4
15234222 Responsabilitat Laboral i Penal en el Treball 4
15234223 Responsabilitat Personal al Servei de l'Administració Pública 4
15234224 Tècniques de Negociació i Resolució de Conflictes 4
Menció: INTERMEDIACIÓ LABORAL (32 crèdits)  
Assignatura a cursar obligatòriament:
15234503 Pràctiques Externes de Menció en Intermediació Laboral (**) 12
L'estudiant ha de triar 5 assignatures de les següents:
15234201 Anàlisi de la Demanda de Competències Laborals 4
15234203 Avaluació de Polítiques d'Ocupació 4
15234204 Comptabilitat 4
15234206 Creació d'una Empresa Cooperativa 4
15234207 Dona i Treball: Aproximació Històrica i Jurídica 4
15234208 Dret Ambiental Laboral 4
15234211 Economia de les Migracions 4
15234216 Gestió de la Diversitat 4
15234219 Mercats de Treball Locals 4
Menció: FORMACIÓ DUAL (61 crèdits)  
15234117 Reptes de gènere a les organitzacions 6
15234120 Reptes en drets humans i medi ambient a les organitzacions 6
15234235 Estada Dual a l'Empresa I 12
15234236 Estada Dual a l'Empresa II 11
15234237 Estada Dual a l'Empresa III 9
15234401 Pràctiques Externes 9
15234701 Treball de Fi de Grau 8
(**) Per poder matricular l'assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.