saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Educació Infantil (2009)

Branca: Ciències Socials i Jurídiques

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60 -- -- -- -- 60
2n 42 18 -- -- -- 60
3r -- 24 15 21 (obligatòria) -- 60
4t -- 18 12 21 (obligatòria) 9 (obligatòria) 60
TOTALS 102 60 27 42 9 240

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

Els codis dels ensenyaments de Grau corresponen, el primer al grup de Tarragona, el segon al grup de Tortosa i el tercer al grup del Vendrell.

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Anual  
11254001
11264001
11274001
Societat, Família i Educació 12 Bàsica Sociologia Ciències Socials i Jurídiques
11254002
11264002
11274002
Processos i Contextos Educatius 18 Bàsica Educació Ciències Socials i Jurídiques
11254003
11264003
11274003
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18 Bàsica Psicologia Ciències Socials i Jurídiques
11254004
11264004
11274004
Habilitats Comunicatives 12 Bàsica Comunicació Ciències Socials i Jurídiques

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
11254005(2Q)
11264005(An)
11274005(An)
Escola Inclusiva i Atenció Primerenca 6 Bàsica Educació Ciències Socials i Jurídiques
11254006(An)
11264006(An)
11274006(An)
Organització de l'Espai Escolar, Materials i Habilitats Docents 12 Bàsica Educació Ciències Socials i Jurídiques
11254007(An)
11264007(An)
11274007(An)
Infància, Salut i Alimentació 12 Bàsica Educació Ciències Socials i Jurídiques
11254008(1Q)
11264008(An)
11274008(An)
L'Escola d'Educació Infantil 6 Bàsica Educació Ciències Socials i Jurídiques
11254009(1Q)
11264009(An)
11274009(An)
Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Desenvolupament 6 Bàsica Psicologia Ciències Socials i Jurídiques
11254101(2Q)
11264101(An)
11274101(An)
Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l'Expressió Plàstica i l'Expressió Corporal I 6 Obligatòria    
11254104(2Q)
11264104(An)
11274104(An)
Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura I 6 Obligatòria    
11254107(1Q)
11264107(An)
11274107(An)
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals, Ciències Socials i les Matemàtiques I 6 Obligatòria    

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
11254102 (An)
11264102 (An)
11274102 (An)
Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l'Expressió Plàstica i l'Expressió Corporal II 12 Obligatòria
11254105 (An)
11264105 (An)
11274105 (An)
Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura II 6 Obligatòria
11254108 (An)
11264108 (An)
11274108 (An)
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals, Ciències Socials i les Matemàtiques II 6 Obligatòria
11254401(2Q)
11264401 (An)
11274401 (An)
Pràcticum I (*) 21 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura Pràcticum I, és requisit indispensable haver superat el 40% dels crèdits totals del grau. En aquest 40% han d’estar incloses totes les assignatures de 1r curs.
  Optatives 15 Optativa

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
11254103(2Q)
11264103 (An)
11274103 (An)
Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l'Expressió Plàstica i l'Expressió Corporal III 3 Obligatòria
11254106(2Q)
11264106 (An)
11274106 (An)
Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura III 9 Obligatòria
11254109(2Q)
11264109 (An)
11274109 (An)
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals, Ciències Socials i les Matemàtiques III 6 Obligatòria
11254301 (An)
11264301 (An)
11274301 (An)
Treball de Fi de Grau (***) 9 Obligatòria
11254402 (An)
11264402 (An)
11274402 (An)
Pràcticum II (**) 21 Obligatòria
(***) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
(**) Per poder matricular l’assignatura de Pràcticum II, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau. En aquest 50% ha d'estar inclòs el Practicum I.
  Optatives 12 Optativa


1Q: 1r Quadrimestre/2Q: 2n Quadrimestre/An: Anual