saltar al contingut principal
Cercar
URV

Taula Reconeixement de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia

Taula Reconeixement del PFG d'Educació: Pedagogia / Educació Social / Educació primària / Educació Infantil
Grau de Pedagogia Grau d’Educació Social Grau d’Educació Primària Grau d’Educació Infantil
Curs Codi  Assignatura ECTS Curs Codi  Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 11214003 Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat * 18 1r 11224003 Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat * 18 1r 11234003
11244003
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat * 18 1r 11254003
11264003
11274003
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat * 18
1r 11214004 Habilitats Comunicatives * 12 1r 11224004 Habilitats Comunicatives * 12 1r 11234004
11244004
Habilitats Comunicatives * 12 1r 11254004
11264004
11274004
Habilitats Comunicatives * 12
1r 11214002 Processos i Contextos Educatius * 18 1r 11224002 Processos i Contextos Educatius * 18 1r 11234002
11244002
Processos i Contextos Educatius * 18 1r 11254002
11264002
11274002
Processos i Contextos Educatius * 18
1r 11214001 Societat, Família i Educació * 12 1r 11224001 Societat, Família i Educació * 12 1r 11234001
11244001
Societat, Família i Educació * 12 1r 11254001
11264001
11274001
Societat, Família i Educació * 12
2n 11214103 Atenció a la Diversitat * 6 2n 11224103 Atenció a la Diversitat * 6     --- ---     --- ---
2n 11214105 Investigació i Avaluació en Educació * 18 2n 11224105 Investigació i Avaluació en Educació * 18     --- ---     --- ---
2n 11214102 Planificació i Organització de la Intervenció Educativa * 12 2n 11224102 Planificació i Organització de la Intervenció Educativa * 12     --- ---     --- ---
2n 11214104 Política i Gestió Educativa * 12 2n 11224104 Política i Gestió Educativa * 12     --- ---     --- ---
2n 11214106 Projecció Professional * 6 2n 11224106 Projecció Professional * 6     --- ---     --- ---
2n 11214101 Psicologia de l'Adolescència, Maduresa i Tercera Edat * 6 2n 11224101 Psicologia de l'Adolescència, Maduresa i Tercera Edat * 6     --- ---     --- ---
  --- ---     --- --- 6 2n 11234104
11244104
Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Desenvolupament * 6 2n 11254009
11264009
11274009
Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Desenvolupament * 6

* El reconeixement d’aquestes assignatures no tindrà cost

Taula Reconeixement del Grau d’Educació Infantil a la Doble titulació d’Educació Infantil i Primària (menció en anglès)
Grau d'Educació Infantil Doble titulació d’Educació Infantil i Primària (menció en anglès)
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 11254001
11264001
11274001
Societat, Família i Educació * 12 1r 11904001
11914001
Societat, Família i Educació * 12
1r 11254002
11264002
11274002
Processos i Contextos Educatius * 18 1r 11904002
11914002
Processos i Contextos Educatius * 18
1r 11254003
11264003
11274003
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat * 18 1r 11904003
11914003
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat * 18
1r 11254004
11264004
11274004
Habilitats Comunicatives * 12 1r 11904004
11914004
Habilitats Comunicatives * 12
2n 11254005
11264005
11274005
Escola Inclusiva i Atenció Primerenca * 6 1r 11904005
11914005
Escola Inclusiva i Atenció Primerenca * 6
2n 11254008
11264008
11274008
L’Escola d’Educació Infantil * 6 1r 11904008
11914008
L'Escola d'Educació Infantil * 6
2n 11254006
11264006
11274006
Organització de l’Espai Escolar, Materials i Habilitats Docents * 12 2n 11904006
11914006
Organització de l'Espai Escolar, Materials i Habilitats Docents * 12
2n 11254007
11264007
11274007
Infància, Salut i Alimentació * 12 2n 11904007
11914007
Infància, Salut i Alimentació * 12
2n 11254009
11264009
11274009
Dificultats d’Aprenentatge i Trastorns del Desenvolupament * 6 2n 11904009
11914009
Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Desenvolupament * 6
2n 11254101
11264101
11274101
Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l'Expressió Plàstica i l'Expressió Corporal I * 6 2n 11904101
11914101
Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l'Expressió Plàstica i l'Expressió Corporal I * 6
2n 11254104
11264104
11274104
Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura I * 6 2n 11904102
11914102
Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura I * 6
2n 11254107
11264107
11274107
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals, Ciències Socials i les Matemàtiques I * 6 2n 11904103
11914103
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals, Ciències Socials i les Matemàtiques I * 6
3r 11254102
11264102
11274102
Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l’Expressió Plàstica i l’Expressió Corporal II * 12 3r 11904104
11914104
Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l’Expressió Plàstica i l’Expressió Corporal II * 12
3r 11254105
11264105
11274105
Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura II * 6 3r 11904105
11914105
Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura II * 6
3r 11254108
11264108
11274108
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals, Ciències Socials i les Matemàtiques II * 6 3r 11904106
11914106
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals, Ciències Socials i les Matemàtiques II * 6
4t 11254106
11264106
11274106
Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura III * 9 3r 11904107
11914107
Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-escriptura III * 9
4t 11254401
11264401
11274401
Pràcticum I * 21 2n 11904401
11914401
Pràcticum I * 21
4t 11254402
11264402
11274402
Pràcticum II * 21 3r 11904403
11914403
Pràcticum II * 21
optativa 11254207
11264207
11274207
Coneixement i Ús de la Llengua Estrangera * 9 optatives

11904201
11914201


11904202
11914202

Coneixement i Ús de la Llengua Estrangera I *


Coneixement i Ús de la Llengua Estrangera II *

3


6

optativa 11254222
11264222
11274222
Competència Comunicativa Oral i Cultural Popular * 12 optativa 11904203
11914203
Competència Comunicativa Oral i Cultural Popular * 12
optativa 11254208
11264208
11274208
Didàctica de la Llengua Estrangera * 6 optativa 11904204
11914204
Didàctica de la Llengua Estrangera * 6

*El reconeixement d’aquestes assignatures no tindrà cost

Taula Reconeixement del Grau d'Educació Primària a la Doble titulació d'Educació Infantil i Primària (menció en anglès)
Grau d'Educació Primària Doble titulació d'Educació Infantil i Primària (menció en anglès)
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 11234001
11244001
Societat, Família i Educació* 12 1r 11904001
11914001
Societat, Família i Educació * 12
1r 11234002
11244002
Processos i Contextos Educatius * 18 1r 11904002
11914002
Processos i Contextos Educatius * 18
1r 11234003
11244003
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat * 18 1r 11904003
11914003
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat * 18
1r 11234004
11244004
Habilitats Comunicatives * 12 1r 11904004
11914004
Habilitats Comunicatives * 12
2n 11234104
11244104
Dificultats d’Aprenentatge i Trastorns del Desenvolupament * 6 2n 11904009
11914009
Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Desenvolupament * 6
3r 11234106
11244106
Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques II * 6 3r 11904108
11914108
Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques II * 6
3r 11234102
11244102
Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües II * 12 4t 11904109
11914109
Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües II * 12
2n 11234110
11244110
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals I * 12 4t 11904110
11914110
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals I * 12
2n 11234114
11244114
Ensenyament i Aprenentatge de l’Educació Musical, Visual i Plàstica I * 12 4t 11904111
11914111
Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Musical, Visual i Plàstica I * 12
2n 11234108
11244108
Ensenyament i Aprenentatge de l’Educació Física I * 9 4t 11904112
11914112
Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Física I * 9
4t 11234103
11244103
Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües III * 6 11904113
11914113
Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües III * 6
3r 11234109
11244109
Ensenyament i Aprenentatge de l’Educació Física II * 6 11904114
11914114
Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Física II * 6
4t 11234107
11244107
Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques III * 6 11904115
11914115
Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques III * 6
4t 11234113
11244113
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Socials II * 9 11904116
11914116
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Socials II * 9
optativa 11234207
11244207
Coneixement i Ús de la Llengua Estrangera I * 3 optativa 11904201
11914201
Coneixement i Ús de la Llengua Estrangera I * 3
optativa 11234216
11244216
Coneixement i Ús de la Llengua Estrangera II * 6 optativa 11904202
11914202
Coneixement i Ús de la Llengua Estrangera II * 6
optativa 11234208
11244208
Didàctica de la Llengua Estrangera * 6 optativa 11904204
11914204
Didàctica de la Llengua Estrangera * 6
optativa 11234222
11244222
Competència Comunicativa i Intercultural en Llengua Estrangera * 6 optativa 11904205
11914205
Competència Comunicativa i Intercultural en Llengua Estrangera * 6
3r 11234401
11244401
Pràctiques Externes I * 21 4t 11904402
11914402
Pràctiques Externes I * 21
4t 11234402
11244402
Pràctiques Externes II * 21 11904403
11914403
Pràctiques Externes II * 21

* El reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost

Taula Reconeixement del Grau d'Educació Social a la Doble titulació d'Educació Infantil i Primària (menció en anglès)
Grau d'Educació Social Doble titulació d'Educació Infantil i Primària (menció en anglès)
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 11224001 Societat, Família i Educació * 12 1r 11904001
11914001
Societat, Família i Educació * 12
1r 11224002 Processos i Contextos Educatius * 18 1r 11904002
11914002
Processos i Contextos Educatius * 18
1r 11224003 Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat * 18 1r 11904003
11914003
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat * 18
1r 11224004 Habilitats Comunicatives * 12 1r 11904004
11914004
Habilitats Comunicatives * 12

* El reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost

Taula Reconeixement del Grau de Pedagogia a la Doble titulació d'Educació Infantil i Primària (menció en anglès)
Grau de Pedagogia Doble titulació d'Educació Infantil i Primària (menció en anglès)
Curs Codi Assignatura ECTS Curs Codi Assignatura ECTS
1r 11214001 Societat, Família i Educació * 12 1r 11904001
11914001
Societat, Família i Educació * 12
1r 11214002 Processos i Contextos Educatius * 18 1r 11904002
11914002
Processos i Contextos Educatius * 18
1r 11214003 Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat * 18 1r 11904003
11914003
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat * 18
1r 11214004 Habilitats Comunicatives * 12 1r 11904004
11914004
Habilitats Comunicatives * 12

* El reconeixement d'aquestes assignatures no tindrà cost