saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Educació Infantil (2009): Itinerari a Temps Parcial

Continguts (Itinerari a Temps Parcial)

Els codis dels ensenyaments de Grau corresponen, el primer al grup de Tarragona, el segon al grup de Tortosa i el tercer al grup del Vendrell.

1r curs - 1r any

Codi Assignatura Crèdits Tipologia Matèria
Anual
11254004
11264004
11274004
Habilitats Comunicatives 12 Bàsica Comunicació
11254002
11264002
11274002
Processos i Contextos Educatius 18 Bàsica Educació

1r curs - 2n any

Codi Assignatura Crèdits Tipologia Matèria
Anual
11254001
11264001
11274001
Societat, Família i Educació 12 Bàsica Sociologia
11254003
11264003
11274003
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18 Bàsica Psicologia

2n curs - 1r any

Codi Assignatura Crèdits Tipologia Matèria
11254005(2Q)
11264005 (An)
11274005 (An)
Escola Inclusiva i Atenció Primerenca 6 Bàsica Educació
11254009(1Q)
11264009 (An)
11274009 (An)
Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Desenvolupament 6 Bàsica Psicologia
11254006 (An)
11264006 (An)
11274006 (An)
Organització de l'Espai Escolar, Materials i Habilitats Docents 12 Bàsica Educació
11254008(1Q)
11264008 (An)
11274008 (An)
L'Escola d'Educació Infantil 6 Bàsica Educació

2n curs - 2n any

Codi Assignatura Crèdits Tipologia Matèria
11254007(An)
11264007(An)
11274007(An)
Infància, Salut i Alimentació 12 Bàsica Educació
11254101(2Q)
11264101(An)
11274101(An)
Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l'Expressió Plàstica i l'Expressió Corporal I 6 Obligatòria  
11254104(2Q)
11264104(An)
11274104(An)
Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-Escriptura I 6 Obligatòria  
11254107(1Q)
11264107(An)
11274107(An)
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentlas, Ciències Socials i les Matemàtiques I 6 Obligatòria  

3r curs - 1r any

Codi Assignatura Crèdits Tipologia
Anual
11254102
11264102
11274102
Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l'Expressió Plàstica i l'Expressió Corporal II 12 Obligatòria
11254105
11264105
11274105
Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-Escriptura II 6 Obligatòria
  Optatives 15 Optativa

3r curs - 2n any

Codi Assignatura Crèdits Tipologia
11254108(An)
11264108(An)
11274108(An)
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals, Ciències Socials i les Matemàtiques II 6 Obligatòria
11254401(2Q)
11264401(2Q)
11274401(2Q)
Pràcticum I (*) 21 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura Pràcticum I, és requisit indispensable haver superat el 40% dels crèdits totals del grau. En aquest 40% han d’estar incloses totes les assignatures de 1r curs.

4t curs - 1r any

Codi Assignatura Crèdits Tipologia
11254106(2Q)
11264106(An)
11274106(An)
Ensenyament i Aprenentatge de Llengües i Lecto-Escriptura III 9 Obligatòria
11254103(2Q)
11264103(An)
11274103(An)
Ensenyament i Aprenentatge de la Música, l'Expressió Plàstica i l'Expressió corporal III 3 Obligatòria
11254109(2Q)
11264109(An)
11274109(An)
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals, Ciències Socials i les Matemàtiques III 6 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa

4t curs - 2n any

Codi Assignatura Crèdits Tipologia
11254402(1Q)
11264402(An)
11274402(An)
Pràcticum II (**) 21 Obligatòria
11254301(An)
11264301(An)
11274301(An)
Treball de Fi de Grau (***) 9 Obligatòria
(**) Per poder matricular l’assignatura de Pràcticum II, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.
(***) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau

1Q: 1r Quadrimestre/2Q: 2n Quadrimestre/An: Anual