saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Nutrició Humana i Dietètica (2010)

Branca: Ciències de la Salut


Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 48 12 0 -- -- 60
2n 12 48 0 -- -- 60
3r -- 49 3 -- -- 52
4t -- 45 6

8 (Obligatòria)

9 68
TOTALS 60 154 9 8 9 240

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Anual  
14224007 Bases de la Documentació i Recerca 6 Bàsica Documentació --
14224006 Anatomia i Histologia 9 Bàsica Anatomia Humana Ciències de la Salut
14224001 Bioquímica i Biologia Molecular 9 Bàsica Bioquímica Ciències de la Salut
14224003 Bases d'Educació, Ètica i Comunicació 6 Bàsica Ètica Arts i Humanitats
14224002 Fisiologia 6 Bàsica Fisiologia Ciències de la Salut
Primer Quadrimestre  
14224004 Biologia Cel·lular i Fonaments de Genètica 6 Bàsica Biologia Ciències de la Salut
14224005 Química i Física Aplicada 6 Bàsica Física Ciències de la Salut
Segon Quadrimestre  
14224120 Història i Antropologia 6 Obligatòria    
14224101 Aliments 6 Obligatòria    

2n curs

Codi Assignatura ECTS  Tipologia Matèria Branca de coneixement
Anual  
 14224114 Fisiopatologia 9 Obligatòria    
 14224104 Dietètica 12 Obligatòria    
Primer Quadrimestre  
14224112 Fonaments de Nutrició Humana 4 Obligatòria    
14224008 Bioestadística 6 Bàsica Estadística Ciències de la Salut
14224102 Ciència i Tecnologia dels Aliments 5 Obligatòria    
14224121 Microbiologia General 5 Obligatòria    
 Segon Quadrimestre     
14224113 Integració de la Nutrició I 3 Obligatòria     
14224125 Salut Pública 5 Obligatòria     
14224105 Nutrició Humana i Metabolisme 5 Obligatòria    
14224009 Psicologia 6 Bàsica Psicologia Ciències de la Salut

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
14224116 Seguretat i Higiene dels Aliments 6 Obligatòria 
Primer Quadrimestre
14224103 Tecnologia Culinària 6 Obligatòria 
14224111 Organització i Gestió del Sistema Sanitari 3 Obligatòria 
14224106 Dietoteràpia I (*) 5 Obligatòria 
14224126 Planificar Programes d'Educació Nutricional 3 Obligatòria 
14224115 Farmacologia 5 Obligatòria 
  Optatives 3 Optativa
Segon Quadrimestre
14224122 Toxicologia Alimentària 5 Obligatòria 
14224107 Dietoteràpia II (*) 5 Obligatòria 
14224129 Nutrició en Diferents Etapes de la Vida 6 Obligatòria
14224109 Integració de la Nutrició II (*) 3 Obligatòria 
14224110 Suport Nutricional i Ètica 4 Obligatòria 
14224127 Epidemiologia Nutricional i Metodologia de la Recerca 6 Obligatòria

4t curs 

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
14224123 Pràctiques Clíniques 8 Obligatòria
14224124 Pràctiques de Restauració Col·lectiva 5 Obligatòria
14224401 Pràcticum Opcional 3 Obligatòria
14224402 Pràctiques Comunitàries 5 Obligatòria
14224131 Rotatori Interdisciplinari 3 Obligatòria
Primer Quadrimestre
14224117 Economia i Gestió Alimentària 3 Obligatòria 
14224118 Qualitat i Legislació Alimentària 6 Obligatòria 
14224119 Restauració Col·lectiva 3 Obligatòria 
14224128 Nutrició Comunitària 6 Obligatòria 
Segon Quadrimestre  
14224130 Abordatge Dietètic Nutricional en l'Esport 3 Obligatòria
14224301 Treball de Fi de Grau (**) 9 Obligatòria 
  Optatives 6 Optativa

(**) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.

(*) Consulteu els prerequisits de superació.

Guia de l'assignatura de Treball de Fi de Grau de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 48 12 0 -- -- 60
2n 12 48 0 -- -- 60
3r -- 54 6 -- -- 60
4t -- 31 12

8 (Obligatòria)

9 60
TOTALS 60 145 18 8 9 240

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Anual  
14224007 Bases de la Documentació i Recerca 6 Bàsica Documentació --
14224006 Anatomia i Histologia 9 Bàsica Anatomia Humana Ciències de la Salut
14224001 Bioquímica i Biologia Molecular 9 Bàsica Bioquímica Ciències de la Salut
14224003 Bases d'Educació, Ètica i Comunicació 6 Bàsica Ètica Arts i Humanitats
14224002 Fisiologia 6 Bàsica Fisiologia Ciències de la Salut
Primer Quadrimestre  
14224004 Biologia Cel·lular i Fonaments de Genètica 6 Bàsica Biologia Ciències de la Salut
14224005 Química i Física Aplicada 6 Bàsica Física Ciències de la Salut
Segon Quadrimestre  
14224120 Història i Antropologia 6 Obligatòria    
14224101 Aliments 6 Obligatòria    

2n curs

Codi Assignatura ECTS  Tipologia Matèria Branca de coneixement
Anual  
 14224114 Fisiopatologia 9 Obligatòria    
 14224104 Dietètica 12 Obligatòria    
Primer Quadrimestre  
14224112 Fonaments de Nutrició Humana 4 Obligatòria    
14224008 Bioestadística 6 Bàsica Estadística Ciències de la Salut
14224102 Ciència i Tecnologia dels Aliments 5 Obligatòria    
14224121 Microbiologia General 5 Obligatòria    
 Segon Quadrimestre     
14224113 Integració de la Nutrició I 3 Obligatòria     
14224125 Salut Pública 5 Obligatòria     
14224105 Nutrició Humana i Metabolisme 5 Obligatòria    
14224009 Psicologia 6 Bàsica Psicologia Ciències de la Salut

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
14224116 Seguretat i Higiene dels Aliments 6 Obligatòria 
Primer Quadrimestre
14224103 Tecnologia Culinària 6 Obligatòria 
14224111 Organització i Gestió del Sistema Sanitari 3 Obligatòria 
14224106 Dietoteràpia I (*) 5 Obligatòria 
14224126 Planificar Programes d'Educació Nutricional 3 Obligatòria 
14224115 Farmacologia 5 Obligatòria 
  Optatives 6 Optativa
Segon Quadrimestre
14224122 Toxicologia Alimentària 5 Obligatòria 
14224107 Dietoteràpia II (*) 5 Obligatòria 
14224108 Nutrició en Diferents Etapes de la Vida 3 Obligatòria 
14224109 Integració de la Nutrició II (*) 3 Obligatòria 
14224110 Suport Nutricional i Ètica 4 Obligatòria 
14224127 Epidemiologia Nutricional i Metodologia de la Recerca 6 Obligatòria

4t curs 

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
14224123 Pràctiques Clíniques 8 Obligatòria
14224124 Pràctiques de Restauració Col·lectiva 5 Obligatòria
14224401 Pràcticum Opcional 3 Obligatòria
14224402 Pràctiques Comunitàries 5 Obligatòria
Primer Quadrimestre
14224117 Economia i Gestió Alimentària 3 Obligatòria 
14224118 Qualitat i Legislació Alimentària 6 Obligatòria 
14224119 Restauració Col·lectiva 3 Obligatòria 
14224128 Nutrició Comunitària 6 Obligatòria 
Segon Quatrimestre  
14224301 Treball de Fi de Grau (**) 9 Obligatòria 
  Optatives 12 Optativa

(**) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.

(*) Consulteu els prerequisits de superació.