saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Nutrició Humana i Dietètica (2010): Prerequisits

TAULA DE PRERREQUISITS  (SUPERACIÓ)
PER PODER MATRICULAR L'ASSIGNATURA... S'HA DE TENIR SUPERADA L'ASSIGNATURA
Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS
14224106 Dietoteràpia I 5 S'han d'haver superat prèviament:
14224104 Dietètica 12
14224114 Fisiopatologia 9
14224107 Dietoteràpia II 5 S'han d'haver superat prèviament:
14224104 Dietètica 12
14224114 Fisiopatologia 9
14224109 Integració de la nutrició II 3 S'ha d'haver superat prèviament:
14224114 Fisiopatologia 9
14224123 Pràctiques Clìniques 8 S'han d'haver superat prèviament:
14224106 Dietoteràpia I 5
14224107 Dietoteràpia II 5
14224124 Pràctiques de Restauració Col·lectiva 5 S'han d'haver superat prèviament:
14224106 Dietoteràpia I 5
14224107 Dietoteràpia II 5