saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Nutrició Humana i Dietètica (2020): Itinerari a Temps parcial

Continguts (Itinerari a Temps Parcial)

1r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual
14224006 Anatomia i Histologia 9 Bàsica Anatomia Humana
14224002 Fisiologia 6 Bàsica Fisiologia
Primer Quadrimestre
14224004 Biologia Cel·lular i Fonaments de Genètica 6 Bàsica Biologia
Segon Quadrimestre
14224120 Història i Antropologia 6 Obligatòria  

1r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual
14224007 Bases de la Documentació i Recerca 6 Bàsica Documentació
14224001 Bioquímica i Biologia Molecular 9 Bàsica Bioquímica
14224003 Bases d'Educació, Ètica i Comunicació 6 Bàsica Ètica
Primer Quadrimestre
14224005 Química i Física Aplicada 6 Bàsica Física
Segon Quadrimestre
14224101 Aliments 6 Obligatòria  

2n curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual
14224114 Fisiopatologia 9 Obligatòria  
Primer Quadrimestre
14224102 Ciència i Tecnologia dels Aliments 5 Obligatòria  
14224112 Fonaments de Nutrició Humana 4 Obligatòria  
Segon Quadrimestre
14224009 Psicologia 6 Bàsica Psicologia
14224125 Salut Pública 5 Obligatòria  

2n curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual
14224104 Dietètica 12 Obligatòria  
Primer Quadrimestre
14224008 Bioestadística 6 Bàsica Estadística
14224121 Microbiologia General 5 Obligatòria  
Segon Quadrimestre
14224105 Nutrició Humana i Metabolisme 5 Obligatòria  
14224113 Integració de la Nutrició I 3 Obligatòria  

3r curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
14224103 Tecnologia Culinària 6 Obligatòria
14224106 Dietoteràpia I (*) 5 Obligatòria
14224126 Planificar Programes d'Educació Nutricional 3 Obligatòria
Segon Quadrimestre
14224122 Toxicologia Alimentària 5 Obligatòria
14224129 Nutrició en Diferents Etapes de la Vida 6 Obligatòria
14224127 Epidemiologia Nutricional i Metodologia de la Recerca 6 Obligatòria

3r curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
14224116 Seguretat i Higiene dels Aliments 6 Obligatòria
Primer Quadrimestre
14224111 Organització i Gestió del Sistema Sanitari 3 Obligatòria
14224115 Farmacologia 5 Obligatòria
  Optatives 3  
Segon Quadrimestre
14224107 Dietoteràpia II (*) 5 Obligatòria
14224109 Integració de la Nutrició II (*) 3 Obligatòria
14224110 Suport Nutricional i Ètica 4 Obligatòria

4t curs - 1r any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
14224117 Economia i Gestió Alimentària 3 Obligatòria
14224118 Qualitat i Legislació Alimentària 6 Obligatòria
14224130 Abordatge Dietètic Nutricional en l’Esport 3 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
Anual
14224123 Pràctiques Clíniques 8 Obligatòria
14224124 Pràctiques de Restauració Col·lectiva 5 Obligatòria
14224402 Pràctiques Comunitàries 5 Obligatòria

4t curs - 2n any

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
14224119 Restauració Col·lectiva 3  Obligatòria
14224128 Nutrició Comunitària 6  Obligatòria
  Optatives 3  Optativa
Segon Quadrimestre
14224301 Treball de Fi de Grau (**) 9 Obligatòria
Anual
14224131 Rotatori Interdisciplinari 3 Obligatòria
14224401 Pràcticum Opcional 3 Obligatòria
(**) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
(*) Consulteu els prerequisits de superació.