saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Anglès (2009): Taula d'adaptacions

ASSIGNATURES PLA PREEXISTENT
(Llicenciatura en Filologia Anglesa)
ASSIGNATURES NOU PLA
(Grau d'Anglès)
Codi Denominació Crèdits Codi Denominació ECTS
12141119 Adquisició de la Llengua Anglesa 6 12274206 Lingüística Anglesa Aplicada 6
12142212 Anàlisi del Discurs Anglès 6    -  
12141116 Anàlisi dels Gèneres Textuals en Anglès 6 12274111 Llengua Anglesa III 6
12142244 Comentari de Textos Literaris Alemanys I 6 12274203 Alemany: Curs de Lectura 6
12142243 Comentari de Textos Literaris Alemanys II 6    -  
12142235 Cultura Alemanya I 6 12274204 Mitologia Alemanya 6
12142236 Cultura Alemanya II 6 12274205 Grans Mites Nacionals d'Alemanya 6
12141118 Cultura de les Illes Britàniques I 6 12274123 Introducció a la Cultura dels Països de Parla Anglesa 6
12141204 Cultura de les Illes Britàniques II 6    -  
12142023 Cultura dels Països de la Commonwealth I 6    -  
12142230 Cultura dels Països de la Commonwealth II 6    -  
12142024 Cultures Nordamericanes I 6    -  
12142229 Cultures Nordamericanes II 6    -  
12142227 Curs Monogràfic de Literatura Anglesa I 6    -  
12142228 Curs Monogràfic de Literatura Anglesa II 6    -  
12143261 Estudis en el Marc de Convenis Internacionals 6 12274213 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat 6
12143253 Fonaments de l'Anàlisi Literària Aplicada a la Llengua Espanyola 6    -  
12142214 Fonètica Anglesa 6 12274209 Fonètica i Fonologia Anglesa 6
12143254 Fonètica i Fonologia Catalana 12    -  
12143250 Fonètica i Fonologia de la Llengua Espanyola 6    -  
12142215 Fonologia Anglesa 6    -  
12142232 Gramàtica Alemanya 12    -  
12142016 Gramàtica Anglesa I 6 12274112 Llengua Anglesa IV 6
12142017 Gramàtica Anglesa II 6 12274207 Gramàtica Anglesa Avançada 6
12142237 Gramàtica Superior Alemanya 12    -  
12142240 Història de la Llengua Alemanya I 6    -  
12142241 Història de la Llengua Alemanya II 6    -  
12142018 Història de la Llengua Anglesa 6    -  
12141101 Introducció a l'Anglès Oral i Escrit 12 12274107

12274109
Destreses Comunicatives: Speaking and Listening I
i
Destreses Comunicatives: Reading and Writing I
6

6
12141120 Introducció a la Literatura Anglesa 12 12274121 Introducció a la Literatura Anglesa 6
12141006 Lectura Crítica de Textos Anglesos I 6 12274119 Anàlisi de Textos Anglesos I 6
12141007 Lectura Crítica de Textos Anglesos II 6 12274120 Anàlisi de Textos Anglesos II 6
12141005 Lingüística 12 12274006 Lingüística 12
12141009 Literatura Alemanya I 6    -  
12141105 Literatura Alemanya II 6    -  
12142233 Literatura Alemanya Contemporània I 6    -  
12142234 Literatura Alemanya Contemporània II 6    -  
12142246 Literatura Alemanya Medieval I 6    -  
12142247 Literatura Alemanya Medieval I 6    -  
12142219 Literatura Anglesa del Romanticisme 6    -  
12142220 Literatura Anglesa del Segle XVIII 6    -  
12142020 Literatura Anglesa del Segle XIX 6    -  
12142021 Literatura Anglesa del Segle XX 6 12274122 Narratives en Anglès 6
12141114 Literatura Catalana Contemporània I 6    -  
12141115 Literatura Catalana Contemporània II 6    -  
12142223 Literatura, Dona i Societat 6 12274217 Gènere i Literatura en Anglès 6
12141112 Literatura Espanyola en els Seus Orígens 6    -  
12141113 Literatura Espanyola en els Segles d'Or 6    -  
12142022 Literatura dels Estats Units de Nordamèrica I 6 12274216 Literatura Nord-Americana 6
12142224 Literatura dels Estats Units de Nordamèrica II 6    -  
12141011 Literatura Francesa I 6 12274261 Literatura Francesa 6
12141107 Literatura Francesa II 6    -  
12141108 Literatura Grega 6    -  
12141110 Literatura Llatina 6    -  
12142221 Literatura d'Irlanda 6    -  
12142121 Literatura en Llengua Anglesa d'Àfrica, el Carib i l'Índia 6 12274218 Literatures Postcolonials 6
12142225 Literatura en Llengua Anglesa de Canadà, Austràlia i Nova Zelanda 6    -  
12143248 Literatura Romànica 6    -  
12141014 Llatí 12    -  
12143249 Llatí Vulgar 6    -  
12141008 Llengua Alemanya I 6 12274101 Llengua Alemanya I 6
12141104 Llengua Alemanya II 6 12274103 Llengua Alemanya II 6
12141205 Llengua Alemanya III 6 12274201 Llengua Alemanya III 6
12141206 Llengua Alemanya IV 6 12274202 Llengua Alemanya IV 6
12141003 Llengua Anglesa  I 12 12274002

12274003
Anglès I
i
Anglès II
6

6
12141004 Llengua Anglesa II 12 12274105

12274106
Llengua Anglesa I
i
Llengua Anglesa II
6

6
12141002 Llengua Catalana 12 12274004 Comunicació Escrita en Català 6
12141001 Llengua Espanyola 12 12274005 Comunicació Escrita en Espanyol 6
12141010 Llengua Francesa I 6 12274260 Llengua Francesa  6
12141106 Llengua Francesa II  6    -  
12141012 Llengua i Literatura Grega I  6    -  
12141013 Llengua i Literatura Grega II 6    -  
12142207 Metodologia de l'Ensenyament de l'Anglès 6 12274210 L'Anglès Com a Llengua Estrangera 6
12143255 Morfologia Catalana 6    -  
12143251 Morfologia de l'Espanyol I 6    -  
12142216 Morfosintaxi Anglesa 6    -  
12142231 Moviments Literaris i Culturals Irlandesos 6    -  
12141109 Orígens dels Gèneres Literaris 6    -  
12141111 Pensament Clàssic i Cultura Occidental 6    -  
12143260 Pràctiques Externes 6 12274501 Pràctiques Externes 12
12142208 Psicolingüística i Adquisició de la Llengua Anglesa 6    -  
12142213 Redacció Professional en Anglès 6 12274117 Taller d'Escriptura Avançada 6
12142217 Semàntica Anglesa 6    -  
12142238 Sintaxi Alemanya I 6    -  
12142239 Sintaxi Alemanya II 6    -  
12143252 Sintaxi de l'Espanyol 6    -  
12141102 El Sistema de Sons de la Llengua Anglesa I 6 12274113 El Sistema de Sons de l'Anglès I 6
12141103 El Sistema de Sons de la Llengua Anglesa II 6 12274114 El Sistema de Sons de l'Anglès II 6
12143256 Sociolingüística Catalana 6    -  
12142218 Teatre Anglès 6 12274214 Teatre Anglès 6
12142226 El Teatre de Shakespeare 6 12274215 Shakespeare 6
12141202 Tècniques d'Exposició Oral en Anglès 6 12274108 Destreses Comunicatives: Speaking and Listening II 6
12141201 Tècniques de Redacció en Llengua Anglesa 6 12274110 Destreses Comunicatives: Reading and Writing II 6
12142209 Tècniques Innovadores de l'Ensenyament de l'Anglès 6    -  
12142257 Teoria de la Comunicació 6    -  
12142222 Teoria Literària Angloamericana 6    -  
12141015 Teoria de la Literatura 12 12274001 Literatura 12
12142242 Traducció Alemanya I 6    -  
12142243 Traducció Alemanya II 6    -  
12141117 Traducció Anglesa I 6 12274124 Introducció a la Traducció Anglesa 6
12142210 Traducció Anglesa II 6 12274219 Traducció Anglesa Directa I 6
12142211 Traducció Anglesa Avançada 6 12274220 Traducció Anglesa Directa II 6
12142258 Traductologia 6    -  
12142259 Treball d'Investigació 6    -  
12142019 Variació en la Llengua Anglesa 6 12274208 Variació en la Llengua Anglesa 6