saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Anglès: Prerequisits

PER PODER APROVAR L'ASSIGNATURA... S'HA DE TENIR SUPERADA L'ASSIGNATURA
Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS

12274301

Treball de Fi de Grau

9

12274125

Gestió de la Informació

3

12274003

Anglès II

6

12274002

Anglès I

6

12274103

Llengua Alemanya II

6

12274101

Llengua Alemanya I

6

12274111

Llengua Alemanya III

6

12274105

12274106 

Llengua Anglesa I

Llengua Anglesa II

6

6

12274115

Llengua Anglesa V

6

12274111

12274112

Llengua Anglesa III

Llengua Anglesa IV

6

6

12274113

El Sistema de Sons de l’Anglès I 

6

12274105

12274106

Llengua Anglesa I

Llengua Anglesa II

6

6

12274117

Taller d’Escriptura Avançada

6

12274109

12274110

Destreses Comunicatives: Reading and Writing I

Destreses Comunicatives: Reading and Writing II

6

6

12274118

Taller d’Expressió Oral Avançada

6

12274107

12274108

Destreses Comunicatives: Speaking and Listening I

Destreses Comunicatives: Speaking and Listening II 

6

6

12274202

Llengua Alemanya IV

6

12274201

Llengua Alemanya III

6