saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions

Amb aquest grau aprendràs a concebre, dissenyar, implementar, operar i gestionar sistemes, xarxes i serveis de telecomunicacions multimèdia (dades de sensors, so, imatge, vídeo, etc.) i multidispositiu (sensors, mòbils, núvol, servidors distribuïts, satèl·lit, vehicles, persones, etc.) per a diferents escenaris i aplicacions com comunicacions en xarxes de dades, ciutats i cases intel·ligents, internet, internet de les coses, dades massives (big data), indústria, telefonia, comunicacions òptiques i aeroespacials, i telemedicina. També aprendràs a planificar, implementar i gestionar projectes d'aquest àmbit. Aquest grau et capacita per exercir la professió regulada d'enginyer tècnic de telecomunicacions.

Les assignatures són molt pràctiques i aproximadament un 50% de les hores presencials són pràctiques, projectes i problemes en grups reduïts.

Places

40

Idiomes

Català (80%), castellà (15%) i anglès (5%)

Nota de tall 2023

7,396

Habilita per a l’exercici de professió regulada Enginyer Tècnic de Telecomunicació
Publicació del pla d’estudis al BOE 23 d’octubre de 2019
Registre d’Universitats, Centres i Títols Informació del títol al RUCT

 

És recomanable que tinguis motivació per conèixer les tecnologies i els serveis associats a les telecomunicacions i a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i els diversos àmbits i aplicacions que tenen. També hauries de tenir interès en adquirir nous coneixements, tenir creativitat i capacitat d'adaptació a un entorn tecnològic i social que canvia ràpidament, i capacitat de treball en equip.

 • Un cop t'hagis graduat, et situaràs a l'avantguarda dels coneixements tecnològics en l'àmbit de les telecomunicacions i la telemàtica, ja que aquest grau t'haurà dotat de competències professionals per donar resposta a les necessitats del mercat actual i a l'avenç tecnològic lligat a les TIC.
 • A partir de tercer curs la titulació es focalitza principalment en les aplicacions i els serveis web i mòbils, les tecnologies i els serveis de la internet de les coses, les ciutats i cases intel·ligents, les xarxes de sensors sense fils i l'aplicació de les telecomunicacions als entorns de la salut, la indústria i l'automòbil. Podràs cursar fins a 12 crèdits fent pràctiques en empreses del sector.
 • Podràs tirar entre dos itineraris d'especialització: sistemes de telecomunicacions i telemàtica.
 • Rebràs una formació multidisciplinar, on a més de coneixements tècnics es dona importància als aspectes d'organització, planificació i gestió de projectes, emprenedoria i innovació.
 • El grau d'inserció laboral dels graduats a la URV és del 100%

Vídeo “ETSE pràctiques externes”.

Podràs tirar entre dos itineraris que t'especialitzaran en una de les següents tecnologies específiques:

 • Sistemes de Telecomunicació
 • Telemàtica

L'estudi d'aquest grau et capacitarà per exercir la professió regulada d'enginyer tècnic de telecomunicacions, amb atribucions atorgades per llei, fet que ofereix una garantia molt valorada i demandada pel mercat laboral. Actualment, és una de les enginyeries amb una taxa més alta d'inserció laboral i prestigi reconegut tant a escala nacional com internacional, per la capacitat, versatilitat i flexibilitat dels titulats per desenvolupar les seves funcions en múltiples sectors. Les persones titulades en Telecomunicacions poden fer tasques molt diverses en diferents àmbits, gràcies a la transversalitat dels coneixements adquirits i als múltiples sectors en què s'utilitzen eines relacionades amb les TIC, de manera que estudiar aquesta titulació és obrir un ventall molt ampli de sortides professionals.

Algunes sortides professionals són:

 • Enginyer de disseny de hardware i programari per a dispositius, equips, sistemes i instruments de telecomunicacions.
 • Desenvolupador d'aplicacions de programari basades en el web i dispositius mòbils.
 • Enginyer telemàtic dedicat al desenvolupament, manteniment i gestió de xarxes telemàtiques.
 • Enginyer de sistemes i serveis de telecomunicacions multimèdia per a diferents escenaris i aplicacions: xarxes de dades, xarxes de sensors, ciutats i cases intel·ligents, internet, internet de les coses, indústria, telefonia, vehicles, comunicacions òptiques i aeroespacials, telemedicina...,
 • Analista de dades massives (big data).
 • Gestor de compres en departaments d'enginyeria de diversos sectors.
 • Enginyer en certificació d'instruments, equips i dispositius de telecomunicacions.
 • Director i gestor de projectes tecnològics en empreses del sector TIC, i en empreses i centres tecnològics on s'utilitzin tecnologies de l'àmbit de les TIC (audiovisual, cultural, sanitari, turístic, indústria, administració pública...,).
 • Exercici lliure de la professió d'enginyer tècnic, oferint serveis de consultoria, assessoria, certificació, valoració, taxació, peritatge, estudis i informes en l'àmbit de les TIC.