GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS (2016) Pla d'estudis Glossari de termes Data de càrrega de les dades:
28/02/24 Curs de referència: 2022-23
Nota de tall + Taxa d'abandonament a 1er curs + Taxa d'abandonament  + Taxa de rendiment + Taxa de graduació + Durada mitjana dels estudis (en anys) + Percentatge d'estudiants estrangers + Alumnes de pràctiques externes + Alumnes en mobilitat 4,7% 4,3 30,8% 48,7% 63,6% 30,8% NOU ACCÉS PER VIA D'ACCÉS MATRÍCULA PER SEXE ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS PER NOTA D'ACCÉS  OFERTA-DEMANDA  EVOLUCIÓ DE LA MATRÍCULA INDICADORS  Matrícula Activitat Resultats Titulats + Mitjana crèdits matriculats per curs + Percentatge d'estudiants de Tarragona + Taxa d'eficiència 90,5% 57 90,6% + Taxa de rendiment a 1er curs 52,3% 27 + Grau de satisfacció
amb els estudis
+ Mitjana d'edat 20,3% 79,7% Dones Homes s.d (*): L'error mostral no permet mostrar aquesta dada. Ràtio
Demanda en 1a opció / oferta:
20 6,29 5 6,90 0,95