saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Pedagogia

Amb el grau en Pedagogia de la URV adquiriràs els coneixements científics i pràctics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i desenvolupar els sistemes i processos educatius. També desenvoluparàs les habilitats bàsiques per avaluar els processos d'ensenyament i aprenentatge en un marc socioeducatiu plural.
El pedagog o pedagoga és un professional que en els darrers anys ha diversificat el seu camp d’intervenció. Continua treballant amb una vinculació directa per atendre les diverses necessitats d’ensenyament aprenentatge en l’àmbit educatiu formal i no formal, però també actua en l’àmbit empresarial, en l'organització i la gestió de projectes i programes de formació, culturals, ambientals, socials, de la salut, serveis personals, formació de formadors, esport, mediació i justícia.

Durada 4 anys

Places

45

Idiomes

Català (85%) i castellà (15%)

Horari de 1r curs matí, de 8:00 a 14:00 h
Nota de tall 2023

8,434

Acord del Consell de Ministres 12 de novembre de 2010 (BOE)
Publicació del pla d'estudis al BOE 11 d'agost de 2011

Has de tenir interès per comprendre i facilitar la resolució de problemes en els processos d'ensenyament i aprenentatge de les persones, en el seu àmbit pedagògic i d'interacció social. També has de ser una persona amb una bona comunicació oral i escrita, amb gust per la lectura, compromesa amb els valors ètics i amb ganes de millorar la societat.

Tens molts motius per estudiar amb nosaltres:

 • Apostem per un aprenentatge pràctic aplicat a les necessitats socials. Podràs fer el teu treball de fi de grau en projectes del programa d'Aprenentatge i Servei posant en pràctica el compromís cívic i social amb la institució o entitat on el diguis a terme.
 • Faràs 300 hores de pràctiques i podràs escollir entre un gran nombre i diversitat de centres on fer-les, com Creu Roja Joventut, Institut Municipal d'Educació, Mossos d'Esquadra de Trànsit de Tarragona, etc.
 • Aprendràs de la mà de professorat amb una llarga experiència en la recerca i en la pràctica professional de l'àmbit de la pedagogia.

Coneix el Laboratori d’Aplicacions de la Tecnologia a l’Educació a Facebook.

Aquest grau et capacitarà per a l'organització, la gestió i l'orientació educatives, tant vocacional com laboral. Podràs treballar en el disseny de material pedagògic i en l'atenció a persones amb necessitats educatives especials en centres i institucions d'educació formal i no formal.

Podràs desenvolupar tant en l'Administració i organismes públics com en empreses privades les tasques següents, entre d'altres:

 • Docència i assessorament pedagògic en centres educatius.
 • Orientació acadèmica, professional i laboral.
 • Coordinació i gestió d'aules hospitalàries.
 • Disseny, desenvolupament i producció de materials educatius i didàctics.
 • Formació en les organitzacions.
 • Disseny de programes educatius amb mitjans tecnològics.
 • Assessorament en programes educatius i participació en projectes de millora i innovació educativa.
 • Direcció, disseny, desenvolupament i avaluació de programes d'educació ambiental.
 • Assessorament pedagògic en associacions i entitats de caràcter socioeducatiu i cultural.
 • Direcció i gestió de serveis públics: gestió de serveis socials, centres i institucions públiques d'educació, cultura i benestar social, administració educativa (inspecció, direcció de centres educatius, serveis o agències d'avaluació de qualitat, centres d'investigació-innovació educativa).