saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

L'objectiu del grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica és formar professionals que dominin els sistemes i equips electrònics industrials, així com el control i l'automatització de processos productius. També dominaràs les eines informàtiques per dissenyar circuits electrònics, sensors, actuadors i sistemes de comunicacions. Aquest grau et capacitarà per exercir la professió regulada d'enginyer tècnic industrial o enginyera tècnica industrial (especialitat Electrònica Industrial).

En els darrers anys l'enginyeria electrònica ha proporcionat un gran impuls a les anomenades noves tecnologies de la informació i de les comunicacions. Així, amb aquest grau podràs treballar en tota mena d'empreses que tinguin projectes relacionats amb l'electrònica, l'automatització, la robòtica, la informàtica, l'aeronàutica, la química, la mecànica i el control ambiental, entre d’altres. 

Amb una ràtio de 8 estudiants per cada professor, l'atenció personalitzada de qualitat està assegurada.

Places

80

Idiomes

Català (88%), castellà (7%) i anglès (5%)

Nota de tall 2023 6,044
Habilita per a l'exercici de professió regulada Enginyer Tècnic Industrial o Enginyera Tècnica Industrial
Publicació del pla d'estudis al BOE 30 de juliol de 2013
Registre d'Universitats, Centres i Títols Informació del títol al RUCT

 

El perfil més adequat per als estudiants de batxillerat és el de ciència i tecnologia, que inclou com a assignatures obligatòries les matemàtiques i la física. També és recomanable haver cursat assignatures de tecnologia industrial, dibuix tècnic, electrotècnica o química com a assignatures obligatòries o optatives. A més, és important tenir una bona expressió oral i escrita en català, castellà i coneixements bàsics d'anglès, i també coneixements d'usuari de les eines d'accés i processament de la informació.

  • El primer curs és comú per a totes les enginyeries. D'aquesta manera rebràs una formació bàsica sòlida i tindràs més facilitat per canviar d'especialitat a segon curs.
  • Les assignatures són molt pràctiques i aproximadament un 45% de les hores presencials són de treball als laboratoris en grups reduïts. 
  • Et facilitarem l'opció a obtenir una doble titulació amb un esforç addicional.

Aquest grau et capacitarà per exercir la professió regulada d'enginyer tècnic industrial o enginyera tècnica industrial (especialitat Electrònica Industrial). Aquest perfil professional té, en aquests moments, una alta demanda en el mercat laboral per la seva capacitat, versatilitat i flexibilitat per dur a terme diferents funcions en diversos sectors industrials o de l'Administració, i sempre amb perspectives reals de promoció. A més, en els darrers anys, a més de les sortides clàssiques de la titulació, els àmbits de treball s'han ampliat cap a la domòtica, la microelectrònica, l'electrònica de l'automòbil, l'electromedicina i la robotització de processos. D’altra banda, també hi ha l'opció de l'exercici lliure de la professió planificant, gestionant i dirigint projectes.

Un cop t'hagis graduat, podràs dur a terme les tasques següents, entre d’altres:

  • Disseny, anàlisi, projecció i manteniment de sistemes i equipaments electrònics.
  • Automatització de processos industrials.
  • Gestió i organització comercial d'empreses de productes i sistemes electrònics.
  • Control de les màquines elèctriques i dels accionaments elèctrics.
  • Concepció, disseny, elaboració i manteniment de sistemes de control automàtic en l'àmbit de la indústria.
  • Projectes d'aprofitament d'energies renovables.