saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat

Aquest grau de caràcter territorial i ambiental, vinculat a la geografia, t'ofereix una nova visió sobre qüestions clau, com ara la sostenibilitat del model de desenvolupament i el necessari enfocament territorial en la planificació pública. Hi aprendràs les tècniques d'anàlisi espacial i cartogràfica (SIG), que són necessàries per a l'anàlisi territorial, tant a escala local com regional. Un cop t'hagis graduat, seràs un professional amb un coneixement ampli de les interrelacions que es produeixen en el territori i les seves conseqüències, compromès amb el medi ambient i la sostenibilitat.

  • Observa els canvis d’hàbits a la mobilitat i planteja solucions sostenibles.
  • Recull dades sobre el terreny i crea eines de gestió territorial.
  • Busca respostes intel·ligents a reptes de sostenibilitat o desigualtat social.

Treballaràs de forma pràctica i en equip, cooperant amb institucions de l’entorn.

Places

35

Idiomes

Català (94%), castellà (5%) i anglès (1%)

Nota de tall 2023

5

Acord del Consell de Ministres 23 d’abril de 2019
Publicació del pla d’estudis en el BOE 14 de març de 2022

 

Si vols estudiar aquest grau, has de tenir interès pels fenòmens territorials i ambientals que ens envolten i que afecten el conjunt de la societat. És recomanable tenir facilitat per a l'observació, l'anàlisi i la diagnosi de l'entorn. Al mateix temps, és aconsellable tenir un esperit crític i ser sensible als problemes ambientals i als desequilibris socials i econòmics.

  • El grau en Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat manté un cos bàsic d'assignatures de geografia humana i geografia física, amb un reforç pel que fa a assignatures de planificació territorial i amb continguts en sostenibilitat com a element transversal. També s'ha de destacar la presència d'un important nombre d'assignatures instrumentals (tecnologies d'informació geogràfica). Disposem, a més, d'un ampli ventall d'empreses i institucions on es poden dur a terme les pràctiques externes curriculars.

  • Hi aprendràs de forma pràctica i participativa. Donem molta importància a les sortides de treball de camp, ja que són un element essencial pel coneixement del territori. A més, incorporem algunes assignatures basades en projectes on s'aplica la metodologia d'aprenentatge basat en problemes (ABP), que planteja casos reals als quals hauràs de donar resposta a través de l'aplicació dels continguts adquirits en les diferents assignatures. D'aquesta manera, et convertiràs en el protagonista del teu propi aprenentatge i podràs superar reptes que aniran augmentant en dificultat a mesura que vagis avançant en el grau, fins a arribar a participar en projectes reals proposats per empreses o institucions públiques.

Un cop t'hagis graduat, podràs treballar com a tècnic o responsable en diversos departaments de l'administració pública, o bé en consultories i gabinets a l'empresa privada.

Hi ha cinc grans camps d'inserció laboral:

  1. Tecnologies de la informació geogràfica: cartografia, sistemes d'informació geogràfica, teledetecció, fotogrametria, sistemes de localització i les aplicacions web o per a mòbil que les utilitzen.
  2. Medi ambient i canvi climàtic: ordenació i gestió d'espais d'interès natural, plans d'emergència i de prevenció de riscos, avaluacions d'impacte i altres estudis ambientals, serveis climàtics, educació ambiental i implantació d'objectius de desenvolupament sostenible.
  3. Planificació i gestió territorial: plans d'ordenació territorial, plans urbanístics, mobilitat.
  4. Desenvolupament socioeconòmic i territorial: planificació estratègica local i regional; gestió del desenvolupament local; programació, gestió i avaluació de polítiques i serveis públics; geomàrqueting; estudis demogràfics aplicats, i polítiques de desenvolupament turístic.
  5. Societat del coneixement, docència a secundària, guia de turisme i interpretació del territori.