saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat

Aquest grau de caràcter territorial i ambiental, vinculat a la geografia, t'ofereix una nova visió sobre qüestions clau, com ara la sostenibilitat del model de desenvolupament i el necessari enfocament territorial en la planificació pública. Hi aprendràs les tècniques d'anàlisi espacial i cartogràfica (SIG), que són necessàries per a l'anàlisi territorial, tant a escala local com regional. Un cop t'hagis graduat, seràs un professional amb un coneixement ampli de les interrelacions que es produeixen en el territori i les seves conseqüències, compromès amb el medi ambient i la sostenibilitat.

  • Observa els canvis d’hàbits a la mobilitat i planteja solucions sostenibles.
  • Recull dades sobre el terreny i crea eines de gestió territorial.
  • Busca respostes intel·ligents a reptes de sostenibilitat o desigualtat social.

Treballaràs de forma pràctica i en equip, cooperant amb institucions de l’entorn.

Places

35

Idiomes

Català (94%), castellà (5%) i anglès (1%)

Nota de tall 2022

5

 

Si vols estudiar aquest grau, has de tenir interès pels fenòmens territorials i ambientals que ens envolten i que afecten el conjunt de la societat. És recomanable tenir facilitat per a l'observació, l'anàlisi i la diagnosi de l'entorn. Al mateix temps, és aconsellable tenir un esperit crític i ser sensible als problemes ambientals i als desequilibris socials i econòmics.

  • El grau en Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat manté un cos bàsic d'assignatures de geografia humana i geografia física, amb un reforç pel que fa a assignatures de planificació territorial i amb continguts en sostenibilitat com a element transversal. També s'ha de destacar la presència d'un important nombre d'assignatures instrumentals (tecnologies d'informació geogràfica). Disposem, a més, d'un ampli ventall d'empreses i institucions on es poden dur a terme les pràctiques externes curriculars.

  • Hi aprendràs de forma pràctica i participativa. Donem molta importància a les sortides de treball de camp, ja que són un element essencial pel coneixement del territori. A més, incorporem algunes assignatures basades en projectes on s'aplica la metodologia d'aprenentatge basat en problemes (ABP), que planteja casos reals als quals hauràs de donar resposta a través de l'aplicació dels continguts adquirits en les diferents assignatures. D'aquesta manera, et convertiràs en el protagonista del teu propi aprenentatge i podràs superar reptes que aniran augmentant en dificultat a mesura que vagis avançant en el grau, fins a arribar a participar en projectes reals proposats per empreses o institucions públiques.

Un cop t'hagis graduat, podràs treballar com a tècnic o responsable en diversos departaments de l'administració pública, o bé en consultories i gabinets a l'empresa privada.

Hi ha cinc grans camps d'inserció laboral:

  1. Tecnologies de la informació geogràfica: cartografia, sistemes d'informació geogràfica, teledetecció, fotogrametria, sistemes de localització i les aplicacions web o per a mòbil que les utilitzen.
  2. Medi ambient i canvi climàtic: ordenació i gestió d'espais d'interès natural, plans d'emergència i de prevenció de riscos, avaluacions d'impacte i altres estudis ambientals, serveis climàtics, educació ambiental i implantació d'objectius de desenvolupament sostenible.
  3. Planificació i gestió territorial: plans d'ordenació territorial, plans urbanístics, mobilitat.
  4. Desenvolupament socioeconòmic i territorial: planificació estratègica local i regional; gestió del desenvolupament local; programació, gestió i avaluació de polítiques i serveis públics; geomàrqueting; estudis demogràfics aplicats, i polítiques de desenvolupament turístic.
  5. Societat del coneixement, docència a secundària, guia de turisme i interpretació del territori.