saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat (2018)

Branca: Ciències Socials i Jurídiques

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 36 24 -- -- -- 60
2n 24 36 -- -- -- 60
3r -- 60 -- -- -- 60
4t -- 21 15 12 (obligatòria) 12 (obligatòria) 60
TOTALS 60 141 15 12 12 240

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre  
21234001 Espais i Societats en un Món Global 6 Bàsica Geografia Ciències Socials i Jurídiques
21234002 Principis d'Economia 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques
21234003 Tècniques d'Informació Geogràfica i Turística 6 Bàsica Tècniques d'Anàlisi Espacial i Cartogràfic --
21234101 Espais Europeus 4 Obligatòria    
21234102 Geomorfologia: Processos i Dinàmiques del Relleu 4 Obligatòria    
21234103 Projecte 1 4 Obligatòria    
Segon Quadrimestre  
21234004 Medi Ambient i Sostenibilitat 6 Bàsica Medi Ambient, Sostenibilitat i Paisatge --
21234005 Tècniques Quantitatives 6 Bàsica Metodes i Tècniques d'Anàlisi --
21234006 Territori i Cultura 6 Bàsica Geografia Ciències Socials i Jurídiques
21234104 Demografia: Tècniques per a l'Anàlisi de la Població 4 Obligatòria    
21234105 Geografia Urbana: Ciutat, Paisatge i Dinàmiques Metropolitanes 4 Obligatòria    
21234106 Projecte 2 4 Obligatòria    

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Matèria Branca
Primer Quadrimestre    
21234007 Desigualtat i Cooperació 6 Bàsica Geografia Ciències Socials i Jurídiques
21234008 Espais i Recursos Turístics 6 Bàsica Geografia Humana i Regional --
21234009 Introducció al Dret 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
21234107 Climatologia: Factors i Dinàmiques Climàtiques 4 Obligatòria    
21234108 Projecte 3 4 Obligatòria    
21234114 Tecnologies de la Informació Geogràfica 4 Obligatòria    
Segon Quadrimestre    
21234010 Tècniques Qualitatives en Ciències Socials 6 Bàsica Metodes i Tècniques d'Anàlisi --
21234110 Biogeografia i Biodiversitat 4 Obligatòria    
21234111 Espais Rurals i Sostenibilitat 4 Obligatòria    
21234112 Geopolítica 4 Obligatòria    
21234113 Projecte 4 8 Obligatòria    
21234109 Teledetecció Aplicada a l’Anàlisi Territorial 4 Obligatòria    

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
21234115 Treball de Camp I * 4 Obligatòria
Primer Quadrimestre
21234116 Anàlisi Espacial i Geodisseny 4 Obligatòria
21234117 Marc de la Planificació Territorial i Urbanística 4 Obligatòria
21234118 Mètodes i Tècniques Quantitatives en Geografia 4 Obligatòria
21234119 Projecte 5 6 Obligatòria
21234120 Sistemes i Recursos Hídrics 4 Obligatòria
21234121 Territori, Activitats Econòmiques i Desenvolupament Local 4 Obligatòria
21234123 Anàlisi de Riscos i Impactes Territorials 4 Obligatòria
Segon Quadrimestre
21234122 Variabilitat i Canvi Climàtic 4 Obligatòria
21234124 Anàlisi i Interpretació del Paisatge 4 Obligatòria
21234125 Instruments per a la Planificació del Desenvolupament Territorial 4 Obligatòria
21234126 Instruments per a la Planificació Territorial i Urbanística 4 Obligatòria
21234127 Producció i Disseny Cartogràfic. Eines Web 4 Obligatòria
21234128 Projecte 6 6 Obligatòria

(*) No es poden matricular les assignatures Treball de Camp I i Treball de Camp II en el mateix curs acadèmic.

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
21234129 Anàlisi i Disseny de Propostes per a la Planificació Territorial I 6 Obligatòria
21234130 Avaluació Ambiental 3 Obligatòria
21234132 Reptes i Temes Clau en Geografia 3 Obligatòria
21234133 Anàlisi i Disseny de Propostes per a la Planificació Territorial II 6 Obligatòria
  Optatives 15 Optativa
Segon Quadrimestre
21234131 Instruments de Gestió d'Espais Protegits i del Paisatge 3 Obligatòria
21234301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
21234401 Pràctiques Externes (**) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
(**) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 36 24 -- -- -- 60
2n 24 36 -- -- -- 60
3r -- 60 -- -- -- 60
4t -- 21 15 12 (obligatòria) 12 (obligatòria) 60
TOTALS 60 141 15 12 12 240

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre  
21234001 Espais i Societats en un Món Global 6 Bàsica Geografia Ciències Socials i Jurídiques
21234002 Principis d'Economia 6 Bàsica Economia Ciències Socials i Jurídiques
21234003 Tècniques d'Informació Geogràfica i Turística 6 Bàsica Tècniques d'Anàlisi Espacial i Cartogràfic --
21234134 Espais Europeus 6 Obligatòria    
21234135 Geomorfologia: Processos i Dinàmiques del Relleu 6 Obligatòria    
Segon Quadrimestre  
21234004 Medi Ambient i Sostenibilitat 6 Bàsica Medi Ambient, Sostenibilitat i Paisatge --
21234005 Tècniques Quantitatives 6 Bàsica Metodes i Tècniques d'Anàlisi --
21234006 Territori i Cultura 6 Bàsica Geografia Ciències Socials i Jurídiques
21234104 Demografia: Tècniques per a l'Anàlisi de la Població 4 Obligatòria    
21234105 Geografia Urbana: Ciutat, Paisatge i Dinàmiques Metropolitanes 4 Obligatòria    
21234106 Projecte 2 4 Obligatòria    

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Matèria Branca
Primer Quadrimestre    
21234007 Desigualtat i Cooperació 6 Bàsica Geografia Ciències Socials i Jurídiques
21234008 Espais i Recursos Turístics 6 Bàsica Geografia Humana i Regional --
21234009 Introducció al Dret 6 Bàsica Dret Ciències Socials i Jurídiques
21234107 Climatologia: Factors i Dinàmiques Climàtiques 4 Obligatòria    
21234108 Projecte 3 4 Obligatòria    
21234114 Tecnologies de la Informació Geogràfica 4 Obligatòria    
Segon Quadrimestre    
21234010 Tècniques Qualitatives en Ciències Socials 6 Bàsica Metodes i Tècniques d'Anàlisi --
21234110 Biogeografia i Biodiversitat 4 Obligatòria    
21234111 Espais Rurals i Sostenibilitat 4 Obligatòria    
21234112 Geopolítica 4 Obligatòria    
21234113 Projecte 4 8 Obligatòria    
21234109 Teledetecció Aplicada a l’Anàlisi Territorial 4 Obligatòria    

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
21234115 Treball de Camp I * 4 Obligatòria
Primer Quadrimestre
21234116 Anàlisi Espacial i Geodisseny 4 Obligatòria
21234117 Marc de la Planificació Territorial i Urbanística 4 Obligatòria
21234118 Mètodes i Tècniques Quantitatives en Geografia 4 Obligatòria
21234119 Projecte 5 6 Obligatòria
21234120 Sistemes i Recursos Hídrics 4 Obligatòria
21234121 Territori, Activitats Econòmiques i Desenvolupament Local 4 Obligatòria
21234123 Anàlisi de Riscos i Impactes Territorials 4 Obligatòria
Segon Quadrimestre
21234122 Variabilitat i Canvi Climàtic 4 Obligatòria
21234124 Anàlisi i Interpretació del Paisatge 4 Obligatòria
21234125 Instruments per a la Planificació del Desenvolupament Territorial 4 Obligatòria
21234126 Instruments per a la Planificació Territorial i Urbanística 4 Obligatòria
21234127 Producció i Disseny Cartogràfic. Eines Web 4 Obligatòria
21234128 Projecte 6 6 Obligatòria

(*) No es poden matricular les assignatures Treball de Camp I i Treball de Camp II en el mateix curs acadèmic.

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
21234129 Anàlisi i Disseny de Propostes per a la Planificació Territorial I 6 Obligatòria
21234130 Avaluació Ambiental 3 Obligatòria
21234131 Instruments de Gestió d'Espais Protegits i del Paisatge 3 Obligatòria
21234132 Reptes i Temes Clau en Geografia 3 Obligatòria
  Optatives 15 Optativa
Segon Quadrimestre
21234133 Anàlisi i Disseny de Propostes per a la Planificació Territorial II 6 Obligatòria
21234301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
21234401 Pràctiques Externes (**) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
(**) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau.