saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Educació Primària

Amb aquest ensenyament aprendràs a crear situacions d'ensenyament i aprenentatge que facilitin als alumnes d'entre 6 i 12 anys construir coneixement. A més, et formaràs en metodologies docents adequades per a aquestes edats i podràs elaborar projectes curriculars que s'adaptin a les característiques i necessitats de les escoles. Adquiriràs també coneixements i habilitats que et permetran desenvolupar capacitats i actituds que facilitin el nivell de maduresa necessari per assumir les responsabilitats pròpies d'un mestre o mestra.

Faràs pràctiques en institucions escolars des del primer curs.

Places

Campus Sescelades: 80

Campus Terres de l’Ebre: 40

Idiomes

Campus Sescelades: Català (80%), castellà (10%) i anglès (10%).

Campus Terres de l'Ebre: Català (85%), castellà (5%) i anglès (10%).

Nota de tall 2021

Campus Sescelades: 8,628

Campus Terres de l’Ebre: 6,548

Acord del Consell de Ministres 12 de novembre de 2010 (BOE)
Publicació del pla d'estudis al BOE 11 d'agost de 2011

Són uns estudis requereixen una vocació clara. Els alumnes han de tenir interès per comprendre l'acció educativa i la seva relació amb el nen o nena per mitjà de l'autoaprenentatge i l'aprenentatge grupal. És recomanable, a més, tenir capacitat per comprendre els processos psicològics, socials, polítics, culturals, científics i educatius, així com ser capaç de reflexionar sobre el seu paper en la transformació d'aquests processos.

Per accedir als graus d'Educació Infantil i Primària has de superar la Prova d'Aptitud Personal (PAP). A la web Canal Universitats pots accedir a la informació més actualitzada sobre les PAP i també et facilitem algunes indicacions per les PAP que et seran molt útils.

Tens molts motius per estudiar amb nosaltres:

  • Apostem per un aprenentatge pràctic aplicat a les necessitats socials. Tindràs la possibilitat de participar en projectes del programa Aprenentatge Servei a través del qual podràs posar en pràctica els teus coneixements per resoldre problemes reals d'institucions socials del territori.
  • T'oferim la possibilitat de fer les pràctiques en centres formadors del Departament d'Ensenyament.
  • Començaràs a fer pràctiques en institucions escolars des del primer curs.
  • En el treball de fi de grau podràs fer recerca educativa vinculada a propostes de millora en escoles de primària de la demarcació.

Si vols fer el Doble Grau en Educació Infantil i en Educació Primària amb menció en anglès al Campus Terres de l'Ebre, a Tortosa, t'interessarà saber que podràs comptar amb la primera aula universitària Reinvent The Classroom de Catalunya.

Aula Reinvent The Classroom URV

Imatge de l'aula d'innovació pedagògica RCT del Campus Terres de l'Ebre

Tenim quatre mencions, que es corresponen amb les especialitats que preveu el Departament d'Ensenyament a l'hora d'oferir llocs de treball:

  • Educació Física. Amb aquesta menció coneixeràs els fonaments teòrics de l'educació física i el seu vessant pedagògic, determinaràs el veritable sentit que ha de tenir l'educació física i cadascun dels aspectes que la integren, dominant les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris. Aplicaràs els elements que formen el disseny curricular de l'educació física en l'educació i elaboraràs propostes de programació adequades de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  • Educació Musical i Dansa. Coneixeràs els fonaments teòrics de la rítmica i el seu vessant pedagògic en l'educació, sabràs integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a generador de moviment i descobriràs les possibilitats d'improvisació que genera l'educació rítmica en l'educació. També sabràs determinar el veritable sentit que ha de tenir l'educació musical i cadascun dels aspectes que la integren en l'etapa d'educació primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris. Aplicararàs els elements que formen el disseny curricular de l'àrea de música en l'educació i elaboraràs propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.
  • Atenció a la Diversitat. Aquesta menció afavoreix el coneixement dels principis, fonaments i referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat, els entorns educatius i els processos d'ensenyament i aprenentatge, i la reflexió sobre les diverses realitats i entorns educatius. També facilita l'anàlisi crítica de les aportacions de l'atenció a la diversitat en els diferents àmbits i el desenvolupament de programes d'intervenció d'atenció a la diversitat.
  • Idiomes. Reflexionaràs sobre les teories del llenguatge actuals i, des de l'òptica de la llengua anglesa, entendràs els conceptes del seu ensenyament i aprenentatge, comprèndràs i avaluaràs les diferents metodologies, dissenyaràs unitats didàctiques, crearàs activitats per ensenyar-la i desenvoluparàs les destreses docents bàsiques en l'ensenyament i aprenentatge.

Un cop t'hagis graduat, podràs exercir com a docent en centres escolars de titularitat pública o privada en l'etapa d'educació primària de 6 a 12 anys. Cal tenir en compte altres possibilitats laborals, com escoles d'educació especial, aules hospitalàries, escoles d'adults, empreses privades, serveis educatius de museus o altres institucions culturals i empreses dedicades a l'elaboració de materials educatius.

   

Enllaç a EUC Estudis [Campus Sescelades] [Campus Terres de l'Ebre]