saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Educació Primària

Amb el grau en Educació Primària aprendràs a crear situacions d'ensenyament i aprenentatge que facilitin als alumnes d'entre 6 i 12 anys construir coneixement. A més, et formaràs en metodologies docents adequades per a aquestes edats i podràs elaborar projectes curriculars que s'adaptin a les característiques i necessitats de les escoles. Adquiriràs també coneixements i habilitats que et permetran desenvolupar capacitats i actituds que facilitin el nivell de maduresa necessari per assumir les responsabilitats pròpies d'un mestre o mestra.

Simultaneïtat d'estudis:

Si a més de ser mestre en Educació Primària vols continuar amb la carrera professional de musica, a la URV pots fer simultàniament els graus en Educació Primària a Tortosa i en Ensenyaments Artístics Superiors de Música de l'ESMUC a Barcelona. D’aquesta manera, podràs realitzar els dos graus oficials amb un pla específic i reconeixement de crèdits entre ambdues titulacions.

Cada curs s’ofereixen deu places de simultaneïtat per seguir l'especialitat d'interpretació de la música clàssica i contemporània dins les modalitats del quintet de metall: trompeta (4 places), trompa (2 places), trombó (2 places), i tuba (2 places).

La simultaneïtat entre ambdós graus dura deu quadrimestres, o cinc cursos acadèmics, i es realitza entre:

 • el Campus Terres de l’Ebre a Tortosa.
 • el Conservatori Professional de Música de Tortosa on es fan les matèries musicals.
 • un dia a la setmana a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), a Barcelona, per a les matèries orquestrals i de grans conjunts.

La simultaneïtat d'estudis és similar a un doble grau amb la diferència que, a l'hora de realitzar la preinscripció, ho faràs en una de les dues universitats per al seu grau. És a dir, no existeix una via específica d'accés a la simultaneïtat d'estudis en la preinscripció universitària o en la matrícula.

Faràs pràctiques en institucions escolars des del primer curs.

A la URV, pots triar fer el grau en Educació Primària a Tarragona, al Campus Sescelades, o Tortosa, al Campus Terres de l’Ebre.

Grau en Educació Primària al Campus Sescelades (Tarragona):

 • Places: 80
 • Idiomes: català (80%), castellà (10%) i anglès (10%)
 • Nota de tall 2023: 8,85

Grau en Educació Primària al Campus Terres de l’Ebre (Tortosa):

 • Places: 40, 10 de les quals poden ser en simultaneïtat amb el grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música de l’ESMUC
 • Idiomes: català (85%), castellà (5%) i anglès (10%)
 • Nota de tall 2023: 6,648

Són uns estudis que requereixen que tinguis una vocació clara.

Has de tenir interès per comprendre l'acció educativa i la seva relació amb el nen o nena per mitjà de l'autoaprenentatge i l'aprenentatge grupal. És recomanable, a més, tenir capacitat per comprendre els processos psicològics, socials, polítics, culturals, científics i educatius, així com ser capaç de reflexionar sobre el seu paper en la transformació d'aquests processos.

Proves d’accés:

 • Per accedir al grau en Educació Primària has de superar la Prova d'Aptitud Personal (PAP). A la web Canal Universitats pots accedir a la informació més actualitzada sobre les PAP (Proves d’Aptitud Pedagògica) i també et facilitem algunes indicacions i models d’exàmens anteriors per a la PAP que et seran molt útils.
 • A més, si vols estudiar simultàniament el grau en Educació Primària a Tortosa i el grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música de l'ESMUC, a més de la PAP, has de superar la prova d'accés de l'especialitat d'interpretació de la música clàssica i contemporània a l’ESMUC.

Tens molts motius per estudiar amb nosaltres:

 • Apostem per un aprenentatge pràctic aplicat a les necessitats socials. Tindràs la possibilitat de participar en projectes del programa Aprenentatge Servei a través del qual podràs posar en pràctica els teus coneixements per resoldre problemes reals d'institucions socials del territori.
 • A primer i segon curs, faràs una estada d'una setmana en un centre educatiu i a tercer i quart faràs 360 hores de pràctiques a cada curs en centres formadors del Departament d'Educació.
 • El treball de fi de grau té una orientació de recerca educativa que podràs vincular a propostes d'innovació i de millora en centres d'educació primària.

Si vols fer el grau en Educació Primària al Campus Terres de l'Ebre, a Tortosa, t'interessa saber :

La URV ofereix quatre mencions en Educació Primària, que es corresponen amb les especialitats que preveu el Departament d'Ensenyament a l'hora d'oferir llocs de treball:

 • Educació Física:
  • Amb aquesta menció coneixeràs els fonaments teòrics de l'educació física i el seu vessant pedagògic, determinaràs el veritable sentit que ha de tenir l'educació física i cadascun dels aspectes que la integren, dominant les estratègies i els recursos metodològics i didàctics necessaris.
  • Aplicaràs els elements que formen el disseny curricular de l'educació física en l'educació i elaboraràs propostes de programació adequades de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 • Educació Musical i Dansa:
  • Coneixeràs els fonaments teòrics de la rítmica i el seu vessant pedagògic en l'educació, sabràs integrar el desenvolupament del sentit rítmic a partir de la consciència del propi cos com a generador de moviment i descobriràs les possibilitats d'improvisació que genera l'educació rítmica en l'educació. També sabràs determinar el veritable sentit que ha de tenir l'educació musical i cadascun dels aspectes que la integren en l'etapa d'educació primària, dominant les estratègies i recursos metodològics i didàctics necessaris.
  • Aplicararàs els elements que formen el disseny curricular de l'àrea de música en l'educació i elaboraràs propostes de programació adequades a diferents situacions de l'aula.
 • Atenció a la Diversitat:
  • Aquesta menció afavoreix el coneixement dels principis, fonaments i referents ideològics i normatius de l'atenció a la diversitat, els entorns educatius i els processos d'ensenyament i aprenentatge, i la reflexió sobre les diverses realitats i entorns educatius.
  • També facilita l'anàlisi crítica de les aportacions de l'atenció a la diversitat en els diferents àmbits i el desenvolupament de programes d'intervenció d'atenció a la diversitat.
 • Llengua Anglesa:
  • Reflexionaràs sobre les teories del llenguatge actuals i, des de l'òptica de la llengua anglesa, entendràs els conceptes del seu ensenyament i aprenentatge.
  • Comprendràs i avaluaràs les diferents metodologies, dissenyaràs unitats didàctiques, crearàs activitats per ensenyar-la i desenvoluparàs les destreses docents bàsiques en l'ensenyament i aprenentatge.

Un cop t'hagis graduat, podràs exercir com a docent en centres escolars de titularitat pública o privada en l'etapa d'educació primària de 6 a 12 anys.

Cal tenir en compte altres possibilitats laborals, com escoles d'educació especial, aules hospitalàries, escoles d'adults, empreses privades, serveis educatius de museus o altres institucions culturals i empreses dedicades a l'elaboració de materials educatius.