saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Educació Primària (2009)

Branca: Ciències Socials i Jurídiques

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 60 -- -- -- -- 60
2n -- 57 3 -- -- 60
3r -- 27 12 21 (obligatòria) -- 60
4t -- 24 6 21 (obligatòria) 9 (obligatòria) 60
TOTALS 60 108 21 42 9 240

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

Els codis dels ensenyaments de Grau corresponen, el primer al grup de Tarragona i el segon al grup de Tortosa.

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Anual  
11234001
11244001
Societat, Família i Educació 12 Bàsica Sociologia Ciències Socials i Jurídiques
11234002
11244002
Processos i Contextos Educatius 18 Bàsica Educació Ciències Socials i Jurídiques
11234003
11244003
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 18 Bàsica Psicologia Ciències Socials i Jurídiques
11234004
11244004
Habilitats Comunicatives 12 Bàsica Comunicació Ciències Socials i Jurídiques

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
11234101 (1Q)
11244101 (An)
Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües I 6 Obligatòria
11234104 (1Q)
11244104 (An)
Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns de Desenvolupament 6 Obligatòria
11234105 (2Q)
11244105 (An)
Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques I 6 Obligatòria
11234108 (An)
11244108 (An)
Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Física I 9 Obligatòria
11234110 (An)
11244110 (An)
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals I 12 Obligatòria
11234112 (2Q)
11244112 (An)
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Socials I 6 Obligatòria
11234114 (An)
11244114 (An)
Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Musical, Visual i Plàstica I 12 Obligatòria
  Optativa 3 Optativa

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
11234102 (An)
11244102 (An)
Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües II 12 Obligatòria
11234106 (An)
11244106 (An)
Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques II 6 Obligatòria
11234109 (An)
11244109 (An)
Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Física II 6 Obligatòria
11234111 (1Q)
11244111 (An)
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Experimentals II 3 Obligatòria
11234401 (2Q)
11244401 (An)
Pràctiques Externes I (*) 21 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura Pràctiques Externes I, és requisit indispensable haver superat el 40% dels crèdits totals del grau. En aquest 40% han d’estar incloses totes les assignatures de 1r curs.
  Optatives 12 Optativa

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
11234103 (2Q)
11244103 (An)
Ensenyament i Aprenentatge de les Llengües III 6 Obligatòria
11234107 (2Q)
11244107 (An)
Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques III 6 Obligatòria
11234113 (2Q)
11244113 (An)
Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències Socials II 9 Obligatòria
11234115 (2Q)
11244115 (An)
Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Musical, Visual i Plàstica II 3 Obligatòria
11234402 (An)
11244402 (An)
Pràctiques Externes II (*) 21 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes II, és requisit indispensable haver superat el 50% dels crèdits totals del grau. En aquest 50% ha d'estar incloses les Pràctiques Externes I.
11234301(An)
11244301 (An)
Treball de Fi de Grau (**) 9 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
(**) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.

1Q: 1r quadrimestre/2Q: 2n quadrimestre/An: Anual