saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Arquitectura

Amb aquest grau adquiriràs tots els coneixements necessaris per a la pràctica de l'arquitectura i les atribucions professionals que, d'acord amb la llei, es necessiten per exercir aquesta professió. Rebràs una formació completa en àmbits com el disseny urbà i d’edificació, les tècniques constructives i estructurals, el dibuix i els sistemes de representació, i la teoria i la història de l'arquitectura. Un cop t'hagis graduat, podràs exercir una professió creativa, oberta i vocacional amb un ampli ventall de sortides professionals.

Amb el Grau en Arquitectura de la URV adquiriràs el nivell de màster. Així, un cop t’hagis graduat tindràs totes les atribucions professionals necessàries per poder treballar com a arquitecte o arquitecta i urbanista, i també podràs accedir a un programa de doctorat.

Places 60

Idiomes

Català (95%), castellà (3%) i anglès (2%)
Nota de Tall 2023 8,881
Publicació del pla d’estudis al BOE 26 de desembre de 2016

Per ser estudiant d'aquest ensenyament és convenient haver demostrat interès pels aspectes artístics i tècnics relacionats amb la carrera. Pel que fa als aspectes artístics, és recomanable tenir habilitat pel dibuix i la pintura en diferents registres, interès pels aspectes visuals de la cultura contemporània, especialment la fotografia i el cinema, i coneixement de la història de l'art, sobretot d'aspectes vinculats amb el patrimoni arquitectònic.

Quant als aspectes tècnics, cal destacar la necessitat d'haver cursat dibuix tècnic, la facilitat pel càlcul matemàtic i la geometria, i l'interès pels fenòmens físics i mediambientals.

 • La qualitat d'aquests estudis ha estat reconeguda com la segona millor escola de l'Estat espanyol segons l'U-rànquing, la llista d'universitats espanyoles que elaboren la Fundación BBVA i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques i avalua les activitats de docència, recerca i desenvolupament tecnològic.
 • Gràcies als grups reduïts podràs rebre una formació amb un tracte personalitzat i proper. A més, la intensa activitat investigadora del professorat es trasllada a l'aula, de manera que els continguts i les tècniques que s'ensenyen són sempre actuals i contrastats científicament.
 • La forta vocació internacional dels nostres estudis fa que un cop t'hagis graduat tinguis les competències per treballar en qualsevol estudi d'arquitectura d'arreu del món. De fet, molts dels nostres graduats i graduades ja treballen en països com el Brasil, l'Índia o França, entre altres.
 • Menció en Patrimoni Arquitectònic. Adquiriràs les habilitats tècniques per rehabilitar edificacions amb deterioraments estructurals o constructius.
 • Menció en Urbanisme. T'especialitzaràs en el disseny del teixit urbà, així com en la planificació i la sostenibilitat territorial.

La feina principal d'una persona graduada en Arquitectura és millorar i habilitar els espais de caràcter territorial i les edificacions. Entre aquests dos àmbits de feina i durant el procés d'elaboració d'un projecte, hi intervenen moltes especialitzacions com el càlcul d'estructures o d'instal·lacions, el disseny, la legislació, etc. És per això que les sortides professionals són àmplies i flexibles, la qual cosa comporta que l'arquitecte o arquitecta pugui trobar el seu espai per contribuir a millorar el teixit de l'arquitectura de la nostra societat.

Dins la branca de l'arquitectura i la construcció, algunes d'aquestes àrees d'especialitat són:

 • La restauració i rehabilitació d'edificis.
 • El càlcul d'estructures.
 • El càlcul i disseny d'instal·lacions.
 • L'urbanisme i l'entorn urbà de l'edifici.
 • El disseny d'interiors i d'objectes.
 • Les tècniques constructives.
 • El paisatgisme.
 • El medi ambient.
 • L'arquitectura legal.
 • La docència.
 • La valoració d'immobles.

Visita la pàgina web de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura per als estudiants de primer curs.