saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Arquitectura (2010)

Branca: Enginyeria i Arquitectura

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 48  12 --- --- --- 60
2n 12  48 --- --- --- 60
3r ---  60 --- --- --- 60
4t ---  52 8 12
(Optativa)
--- 60
---  38 22 --- 60
TFG --- --- --- --- 30 30
TOTALS  60  210 30 12 30 330

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre  
22204001 Dibuix Arquitectònic I 6 Bàsica Expressió Gràfica Enginyeria i Arquitectura
22204101 Introducció a Projectes I 6 Obligatòria    
22204010 Matemàtiques I 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
22204007 Física 6 Bàsica Física Enginyeria i Arquitectura
22204003 Geometria Descriptiva I 6 Bàsica Expressió Gràfica Enginyeria i Arquitectura
Segon Quadrimestre  
22204009 Matemàtiques II 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
22204002 Dibuix Arquitectònic II 6 Bàsica Expressió Gràfica Enginyeria i Arquitectura
22204102 Introducció a Projectes II 6 Obligatòria    
22204004 Geometria Descriptiva II 6 Bàsica Expressió Gràfica Enginyeria i Arquitectura
22204006 Art i Arquitectura 6 Bàsica Art Arts i Humanitats

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer Quadrimestre  
22204008 Física de les Instal·lacions 6 Bàsica Física Enginyeria i Arquitectura
22204103 Urbanisme i Projectes I 12 Obligatòria    
22204111 Construcció I 6 Obligatòria    
22204118 Estructures I 6 Obligatòria    
Segon Quadrimestre  
22204005 Tècniques de Representació 6 Bàsica Expressió Gràfica Enginyeria i Arquitectura
22204104 Urbanisme i Projectes II 12 Obligatòria    
22204112 Construcció II 4 Obligatòria    
22204122 Instal·lacions I 4 Obligatòria    
22204126 Història de  l'Arquitectura I 4 Obligatòria    

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
22204113 Construcció III 4 Obligatòria
22204119 Estructures II 4 Obligatòria
22204123 Instal·lacions II 3 Obligatòria
22204128 Història de l'Arquitectura II 3 Obligatòria
22204129 Teoria de l'Arquitectura 4 Obligatòria
22204105 Urbanisme i Projectes III 12 Obligatòria
Segon Quadrimestre
22204106 Urbanisme i Projectes IV 12 Obligatòria
22204114 Construcció IV 6 Obligatòria
22204116 Geotècnia 4 Obligatòria
22204120 Estructures III 4 Obligatòria
22204127 Història de l'Arquitectura III 4 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
22204107 Urbanisme i Projectes V 12 Obligatòria
22204115 Construcció V 6 Obligatòria
22204121 Estructures IV 4 Obligatòria
22204131 Composició I 4 Obligatòria
22204132 Amidaments i Pressupostos 4 Obligatòria
Segon Quadrimestre
22204108 Urbanisme i Projectes VI 12 Obligatòria
22204124 Instal·lacions III 3 Obligatòria
22204130 Composició II 4 Obligatòria
22204133 Gestió Professional 3 Obligatòria
  Optatives 8 Optativa

5è Curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
22204117 Patologies i Rehabilitació  6 Obligatòria
22204109  Urbanisme i Projectes VII 12 Obligatòria
22204134 Arquitectura Legal 4 Obligatòria
22204125 Instal·lacions IV 4 Obligatòria
   Optatives 4 Optativa
Segon Quadrimestre
 22204110 Urbanisme i Projectes VIII 12 Obligatòria
  Optatives 18 Optativa

TFG

Codi Assignatura ECTS Tipologia
22204301 Projecte de Fi de Grau (*) 30 Treball fi de Grau

(*) Per poder matricular l’assignatura de Projecte de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat 288 crèdits del grau, en els quals han d’estar incloses totes les assignatures de Projectes. A més, no es podrà superar fins tenir els 300 ECTS superats també.