saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enginyeria Biomèdica

L'objectiu general del grau d'Enginyeria Biomèdica és formar enginyeres i enginyers especialitzats en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions que coneguin i entenguin l'entorn biomèdic. Si estudies aquest grau seràs un professional amb una sòlida formació en quatre àmbits: en l'equipament i la instrumentació associada amb el diagnòstic, monitoratge, teràpia i rehabilitació; en l'anàlisi i aplicació de tècniques bioestadístiques en dades clíniques i òmiques; en el disseny i aplicació de recursos TIC en telemedicina, teleoperació i gestió hospitalària, i en l'adquisició i processament d'imatges mèdiques per a l'ajuda al diagnòstic amb tècniques basades en la intel·ligència artificial.

L'ensenyament s'imparteix a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, amb una participació significativa de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

Places

35

Idiomes

Català, castellà i anglès

Nota de tall 2019 10,039
Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT) Informació del títol al RUCT
Publicació del pla d’estudis al BOE 23 d’octubre de 2019

 

El perfil més adequat per als estudiants de batxillerat és el de ciència i tecnologia, que inclou com a assignatures obligatòries les matemàtiques i la física. També és recomanable haver cursat química i biologia com a assignatures obligatòries o optatives. A més, és important tenir una bona expressió oral i escrita en català, castellà i coneixements bàsics d'anglès, i també coneixements d'usuari de les eines d'accés i processament de la informació.

  • Podràs fer pràctiques tant en centres de salut com en empreses biotecnològiques, farmacèutiques i de tecnologies mèdiques de l'entorn.
  • Tindràs la possibilitat de fer el treball de fi de grau de forma conjunta amb estudiants de la Facultat de Medicina, de manera que el podràs enfocar  de forma multidisciplinària.

Un cop t'hagis graduat, podràs exercir les activitats professionals següents:

  • Disseny de maquinari/programari per a dispositius i instruments biomèdics.
  • Gestió tècnica i de compres en departaments d'enginyeria d'hospitals i entitats del sector de la salut.
  • Avaluació i certificació d'instruments i dispositius d'aplicació biomèdica.
  • Implementació de sistemes d'intel·ligència artificial dedicats a la presa de decisions clíniques basant-se en dades i imatges mèdiques.
  • Gestió tècnica, tractament i transmissió de dades clíniques i biomèdiques.
  • Elaboració de programari i metodologies per al desenvolupament de nous fàrmacs.
  • Tasques diverses en departaments d'R+D+I de centres de recerca, universitats i empreses del sector de la salut, biotecnològic i farmacèutic.