saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Enginyeria Biomèdica

Branca: Enginyeria i Arquitectura

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 54 6 -- -- 60
2n 36 24 -- -- 60
3r -- 60 -- -- 60
4t -- 33 15 12 60
TOTALS 90 123 15 12 240

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer quadrimestre  
17254001 Fonaments de Programació 6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura
17254003 Física I 6 Bàsica Física i Química Enginyeria i Arquitectura
17254007 Àlgebra Lineal 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
17254009 Química 6 Bàsica Física i Química Enginyeria i Arquitectura
17254101 Orientació Professional i Acadèmica 6 Obligatòria    
Segon quadrimestre  
17254002 Fonaments de Computadors 6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura
17254004 Física II 6 Bàsica Física i Química Enginyeria i Arquitectura
17254005 Biologia Cel·lular 6 Bàsica Ciències Biomèdiques Bàsiques --
17254006 Anàlisi Matemàtica 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
17254008 Economia i Organització d'Empreses 6 Bàsica Empresa Enginyeria i Arquitectura

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Primer quadrimestre  
17254010 Biofluïdomecànica 6 Bàsica Ciències Biomèdiques Bàsiques --
17254014 Anàlisi de Circuits i Sistemes Lineals 6 Bàsica Electrònica --
17254015 Fonaments de Comunicacions I 6 Bàsica   --
17254013 Programació 6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura
17254105 Anàlisi de Dades i Bioestadística 6 Obligatòria    
Segon quadrimestre  
17254011 Bioquímica 6 Bàsica Ciències Biomèdiques Bàsiques --
17254012 Biofísica 6 Bàsica Ciències Biomèdiques Bàsiques --
17254106 Fonaments de Comunicacions II 6 Obligatòria    
17254107 Fisiologia 7,5 Obligatòria    
17254109 Electrònica Analògica 4,5 Obligatòria    

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer quadrimestre
17254108 Electrònica Digital 6 Obligatòria
17254110 Física Mèdica Avançada 3 Obligatòria
17254111 Fisiopatologia 4.5 Obligatòria
17254112 Tecnologies Òmiques i Tractament de Dades 4.5 Obligatòria
17254113 Tractament Digital de Biosenyals 6 Obligatòria
17254114 Xarxes de Dades i Internet 6 Obligatòria
Segon quadrimestre
17254115 Biologia Computacional i Analítica de Dades Biomèdiques 4.5 Obligatòria
17254116 Biomaterials i Enginyeria i Regeneració de Teixits I 3 Obligatòria
17254117 Biomecànica I 3 Obligatòria
17254118 Infraestructures per al Big Data 6 Obligatòria
17254119 Processat d'Imatges Biomèdiques 4.5 Obligatòria
17254120 Sensors i Instrumentació per a la Biomedicina 4.5 Obligatòria
17254121 Tecnologies per a les Xarxes de Sensors, la Internet de les Coses i les Ciutats Intel·ligents 4.5 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer quadrimestre
17254122 Biomaterials i Enginyeria i Regeneració de Teixits II 3 Obligatòria
17254123 Biomecànica II 4.5 Obligatòria
17254124 Gestió d'Infraestructures per a la Salut 6 Obligatòria
17254125 Lab de Sensors i Tecnologies mòbils per a la Bioenginyeria 3 Obligatòria
17254126 Robòtica Mèdica 4.5 Obligatòria
  Optatives 9 Optativa
Segon quadrimestre
17254127 Equips per al Monitoratge, el Diagnòstic i la Teràpia 3 Obligatòria
17254128 Innovació i Emprenedoria 4.5 Obligatòria
17254129 Telemedicina 4.5 Obligatòria
17254301 Treball de Fi de Grau (*) 12 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa
(*) Per poder matricular l'assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.