saltar al contingut principal
Cercar
URV

Assignatura optativa, que se supera pel reconeixement d'activitats: Activitats Universitàries Reconegudes

Consulta els crèdits de l'assignatura al teu pla d'estudis.

ACTIVITATS CULTURALS:

Activitats Culturals

Crèdits

Oferta

Unitat

de Gestió

Preu
Aula de Teatre de la URV

1/anual

   OCS 15% preu del crèdit corresponent a l’experimentalitat del Grau que s’està cursant. El pagament del reconeixement es gestionarà directament a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus / Centre en el moment que es vulgui fer el reconeixement de les AUR. 
Coral de la URV

2/anual

   OCS 15% preu del crèdit corresponent a l'experimentalitat del Grau que s'està cursant. El pagament del reconeixement es gestionarà directament a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus / Centre en el moment que es vulgui fer el reconeixement de les AUR.
Orfeó de la URV

1/anual

   OCS 15% preu del crèdit corresponent a l'experimentalitat del Grau que s'està cursant. El pagament del reconeixement es gestionarà directament a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus / Centre en el moment que es vulgui fer el reconeixement de les AUR.
Orquestra de la URV

1/anual

   OCS 15% preu del crèdit corresponent a l'experimentalitat del Grau que s'està cursant. El pagament del reconeixement es gestionarà directament a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus / Centre en el moment que es vulgui fer el reconeixement de les AUR.
Òpera Oberta

1/anual

   OCS (preinscripció online) 15% preu del crèdit corresponent a l'experimentalitat del Grau que s'està cursant. El pagament del reconeixement es gestionarà directament a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus / Centre en el moment que es vulgui fer el reconeixement de les AUR.
Aula de Debat de la URV

1/anual

   OCS (preinscripció online) 15% preu del crèdit corresponent a l'experimentalitat del Grau que s'està cursant. El pagament del reconeixement es gestionarà directament a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus / Centre en el moment que es vulgui fer el reconeixement de les AUR.
Aula de Cinema de la URV

1/anual

   OCS 15% preu del crèdit corresponent a l'experimentalitat del Grau que s'està cursant. El pagament del reconeixement es gestionarà directament a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus / Centre en el moment que es vulgui fer el reconeixement de les AUR.
Universitat d'Estiu URV

 1 per activitat  

(només seran vàlids els cursos superats fins el juliol de 2014)   

  

OCS 15% preu del crèdit corresponent a l'experimentalitat del Grau que s'està cursant. El pagament del reconeixement es gestionarà directament a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus / Centre en el moment que es vulgui fer el reconeixement de les AUR.
Cursos de la Universitat d'Estiu de la Xarxa Vives d'Universitats, aprovats per la URV

2

(màxim durant la carrera)

   ► Xarxa Vives 15% preu del crèdit corresponent a l'experimentalitat del Grau que s'està cursant. El pagament del reconeixement es gestionarà directament a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus / Centre en el moment que es vulgui fer el reconeixement de les AUR.
Acolliment i voluntariat lingüístic

1

  

Servei Lingüístic (preinscripció online) 15% preu del crèdit corresponent a l'experimentalitat del Grau que s'està cursant. El pagament del reconeixement es gestionarà directament a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus / Centre en el moment que es vulgui fer el reconeixement de les AUR.
Observatori de la Igualtat 1 per activitat

  

Observatori de la Igualtat URV  (preinscripció online)

15% preu del crèdit corresponent a l'experimentalitat del Grau que s'està cursant. El pagament del reconeixement es gestionarà directament a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus / Centre en el moment que es vulgui fer el reconeixement de les AUR.
Internacionalització        1/activitat   

Centre Internacional (preinscripció online)

15% preu del crèdit corresponent a l'experimentalitat del Grau que s'està cursant. El pagament del reconeixement es gestionarà directament a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus / Centre en el moment que es vulgui fer el reconeixement de les AUR.
Setmana del Parlament Universitari 2 (màxim durant la carrera)     Preu del curs +  15% preu del crèdit corresponent a l'experimentalitat del Grau que s'està cursant. El pagament del reconeixement es gestionarà directament a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus / Centre en el moment que es vulgui fer el reconeixement de les AUR.
Promoció de la seguretat i la salut per als joves

   2

  

Oficina d'orientació universitària

(preinscripció online)

Preu del curs +  15% preu del crèdit corresponent a l'experimentalitat del Grau que s'està cursant. El pagament del reconeixement es gestionarà directament a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus / Centre en el moment que es vulgui fer el reconeixement de les AUR.(per a les activitats de:

1.-Seguretat Viària

2.-Salut, drogues i sexualitat)

Colla castellera dels Pataquers              1/anual    OCS 15% preu del crèdit corresponent a l'experimentalitat del Grau que s'està cursant. El pagament del reconeixement es gestionarà directament a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus / Centre en el moment que es vulgui fer el reconeixement de les AUR.

Formació en idiomes estrangers del Servei Lingüístic de la URV

Crèdits

Unitat

Acreditació

Preu
Nivell B1 i superiors d’anglès, francès, alemany, italià i portuguès      2/activitat Secretaria Centre 15% preu del crèdit corresponent a l'experimentalitat del Grau que s'està cursant. El pagament del reconeixement es gestionarà directament a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus / Centre en el moment que es vulgui fer el reconeixement de les AUR

ACTIVITATS ESPORTIVES:

Activitats esportives

Crèdits

anuals

Oferta

Unitat

d'Acreditació

Preu
Campionats Internacionals

1

  

Secretaria

Centre

S'ha d'haver acreditat l'assistència al campionat (CAE). El 15% preu del crèdit corresponent a l'experimentalitat del Grau que s'està cursant. El pagament del reconeixement es gestionarà directament a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus / Centre en el moment que es vulgui fer el reconeixement de les AUR
Campionats Estatals

1

  

Secretaria

Centre

S'ha d'haver acreditat l'assistència al campionat (CAE). El 15% preu del crèdit corresponent a l'experimentalitat del Grau que s'està cursant. El pagament del reconeixement es gestionarà directament a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus / Centre en el moment que es vulgui fer el reconeixement de les AUR
Campionats Autonòmics

1

  

Secretaria

Centre

S'ha d'haver acreditat l'assistència al campionat (CAE). El 15% preu del crèdit corresponent a l'experimentalitat del Grau que s'està cursant. El pagament del reconeixement es gestionarà directament a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus / Centre en el moment que es vulgui fer el reconeixement de les AUR

Programes de promoció de la pràctica esportiva (cursos,lligues o activitats organitzades per Esports URV)

1/activitat

  

OCS

(preinscripció online)

Preu del curs + El 15% preu del crèdit corresponent a l'experimentalitat del Grau que s'està cursant. El pagament del reconeixement es gestionarà directament a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus / Centre en el moment que es vulgui fer el reconeixement de les AUR
Esportistes d'alt nivell

1

   OCS  

ACTIVITATS DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL:

Representació estudiantil

Crèdits

anuals

Oferta

Unitat

de Gestió

Preu

Consell de Govern, comissions delegades i Claustre o Consell Social

2

    Secretaria General

Preu del curs +  15% preu del crèdit corresponent a l'experimentalitat del Grau que s'està cursant. El pagament del reconeixement es gestionarà directament a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus / Centre en el moment que es vulgui fer el reconeixement de les AUR.

Òrgans de govern col·legiats (excepte Consell de Govern, comissions delegades i Claustre o Consell Social)

1

   

Secretaria General/

Secretari Junta Centre/

Secretari Consell Departament

El 15% preu del crèdit corresponent a l'experimentalitat del Grau que s'està cursant. El pagament del reconeixement es gestionarà directament a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus / Centre en el moment que es vulgui fer el reconeixement de les AUR  
Copresidents OFES 3     El 15% preu del crèdit corresponent a l'experimentalitat del Grau que s'està cursant. El pagament del reconeixement es gestionarà directament a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus / Centre en el moment que es vulgui fer el reconeixement de les AUR
Delegats i sotsdelegats de curs

1

    El 15% preu del crèdit corresponent a l'experimentalitat del Grau que s'està cursant. El pagament del reconeixement es gestionarà directament a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus / Centre en el moment que es vulgui fer el reconeixement de les AUR
Activitats externes a la URV

1

    Secretaria General El 15% preu del crèdit corresponent a l'experimentalitat del Grau que s'està cursant. El pagament del reconeixement es gestionarà directament a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus / Centre en el moment que es vulgui fer el reconeixement de les AUR

Participació en l'Associació Europea d'Estudiants (European Student's Union- ESU)

2

    Secretaria General El 15% preu del crèdit corresponent a l'experimentalitat del Grau que s'està cursant. El pagament del reconeixement es gestionarà directament a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus / Centre en el moment que es vulgui fer el reconeixement de les AUR

ACTIVITATS SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ:

Denominació Activitat

Crèdits

anuals

Oferta

 Unitat

de Gestió

Preu

Activitats del centre de cooperació URV solidària, oficina del voluntariat

1/activitat

  

OCS

(preinscripció online)

Preu del curs + El 15% preu del crèdit corresponent a l'experimentalitat del Grau que s'està cursant. El pagament del reconeixement es gestionarà directament a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus / Centre en el moment que es vulgui fer el reconeixement de les AUR
Programes d'acolliment

2

   ►  Centre Internacional Preu del curs + El 15% preu del crèdit corresponent a l'experimentalitat del Grau que s'està cursant. El pagament del reconeixement es gestionarà directament a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus / Centre en el moment que es vulgui fer el reconeixement de les AUR
Agents de prevenció d’assetjament         1    ► Observatori de la Igualtat Preu del curs + El 15% preu del crèdit corresponent a l’experimentalitat del Grau que s’està cursant. El pagament del reconeixement es gestionarà directament a la Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus / Centre en el moment que es vulgui fer el reconeixement de les AUR