saltar al contingut principal
Cercar
URV

Estudiants pendents de reassignació

Els estudiants que us trobeu pendents de reassignació en una universitat pública o a la Universitat de Vic podeu sol·licitar expressament la condicionalitat a la vostra matrícula. Això significarà que, de moment, només haureu de pagar les taxes, les assegurances i els serveis voluntaris, si s’escau. A tal efecte:

Si el vostre model de matrícula és externa o presencial:

  • Un cop rebeu el correu de la Universitat Rovira i Virgili amb informació de la matrícula, cal que respongueu el mateix correu informant que esteu pendents de reassignació en una universitat pública o a la Universitat de Vic i que voleu que se us apliqui aquesta condicionalitat a la matrícula.
    La secretaria de gestió acadèmica de campus o la secretaria de centre respondrà el missatge indicant-vos que ja podeu automatricular-vos amb aquesta condició.

  • Si us matriculeu amb aquesta condicionalitat, haureu de pagar la matrícula mitjançant targeta (com a molt tard el dia següent a la formalització de la matrícula). Si en aquest termini no s'ha fet efectiu l'import corresponent, s'anul·larà la matrícula i perdreu la plaça assignada.
  • Haureu d'indicar i justificar documentalment la classe de matrícula que us correspondria, en cas que no poguéssiu ser reassignat (si sou família nombrosa...).

Si el vostre model de matrícula és preelaborada:

  • Cal que indiqueu en el formulari de matrícula preelaborada que se us apliqui aquesta condicionalitat a la matrícula.
  • Un cop la secretaria de campus/centre formalitzi la vostra matrícula i rebeu el correu de confirmació, haureu de pagar la matrícula mitjançant targeta (com a molt tard el dia següent a la formalització de la matrícula). A tal efecte, haureu de modificar la forma de pagament del rebut, entrant a la plataforma "Els meus rebuts". Un cop visualitzeu el rebut pendent, haureu de clicar sobre el símbol de l'euro, s'obrirà una pantalla emergent i haureu de triar l'opció "Pagament amb targeta en línia". Si en el termini màxim (el dia següent a la formalització de la matrícula) no s'ha fet efectiu l'import corresponent, s'anul·larà la matrícula i perdreu la plaça assignada.

Si la reassignació és entre ensenyaments de la URV, no cal fer la matrícula condicional, els imports es podran traspassar internament.

COSES IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE SI US MATRICULEU AMB AQUESTA CONDICIONALITAT

Els estudiants matriculats a la URV que hagin estat reassignats a una altra universitat pública o la Universitat de Vic, hauran de sol·licitar l'anul·lació de la matrícula a la URV.  

  • Si el dia 27 d’octubre encara no s'ha resolt la situació de reassignació, la secretaria de gestió acadèmica de campus o secretaria de centre procedirà d'ofici a treure la condicionalitat, la matrícula es regularitzarà com a ordinària o amb la classe de matrícula que hàgiu acreditat i es generarà el rebut a pagar amb la resta de l'import.
  • Si no heu estat reassignats i voleu anul·lar matrícula, podreu sol·licitar l'anul·lació de la vostra matrícula amb el tràmit administratiu "Anul·lació per interès personal a partir del 15 de novembre i fins al 15 de febrer”, que implica el pagament del 100% dels crèdits, de les taxes, les assegurances i els serveis voluntaris.