saltar al contingut principal
Cercar
URV

Estudiants pendents de reassignació

Curs d’aplicació 2021-22

Els estudiants que us trobeu pendents de reassignació en una universitat pública i a la Universitat de Vic podeu sol·licitar expressament la condicionalitat a la vostra matrícula. Això significarà que, de moment, només haureu de pagar les taxes, les assegurances i els serveis voluntaris, si s’escau. A tal efecte:

Si el vostre model de matrícula és externa o presencial:

  • Haureu d'omplir la sol·licitud   de matrícula condicional pendent de reassignació i enviar-la o entregar-la a la secretaria de gestió acadèmica de campus o secretaria de centre.
  • Haureu de pagar la matrícula mitjançant targeta (com a molt tard el dia següent a la formalització de la matrícula). Si en aquest termini no s'ha fet efectiu l'import corresponent, s'anul·larà la matrícula i perdreu la plaça assignada.
  • Haureu d'indicar i justificar documentalment la classe de matrícula que us correspondria, en cas que no poguéssiu ser reassignat (si sou família nombrosa...)

Si el vostre model de matrícula és preelaborada:

  • Cal que indiqueu en el formulari de matrícula preelaborada que se us apliqui aquesta condicionalitat a la matrícula.
  • Un cop la secretaria de campus/centre formalitzi la vostra matrícula i rebeu el correu de confirmació, haureu de pagar la matrícula mitjançant targeta (com a molt tard el dia següent a la formalització de la matrícula). A tal efecte, haureu de modificar la forma de pagament del rebut, entrant a la plataforma "Els meus rebuts". Un cop visualitzeu el rebut pendent, haureu de clicar sobre el símbol de l'euro, s'obrirà una pantalla emergent i haureu de triar l'opció "Pagament amb targeta en línia". Si en el termini màxim (el dia següent a la formalització de la matrícula) no s'ha fet efectiu l'import corresponent, s'anul·larà la matrícula i perdreu la plaça assignada.

Si la reassignació és entre ensenyaments de la URV, no cal fer la matrícula condicional, els imports es podran traspassar internament.

Coses importants a tenir en compte si us matriculeu amb aquesta condicionalitat

Si heu estat reassignats, fins al dia 26 d’octubre, haureu de seguir el procediment establert al tràmit administratiu “d'Anul·lació de matrícula per reassignació a una altra universitat pública o a la Universitat de Vic (fins al dia 26 d’octubre), que suposa el pagament només de les taxes.

Si el dia 27 d’octubre encara no s'ha resolt la situació de reassignació, la secretaria de gestió acadèmica de campus o secretaria de centre procedirà d'ofici a treure la condicionalitat, la matrícula es regularitzarà com a ordinària o amb la classe de matrícula que hàgiu acreditat i es generarà el rebut a pagar amb la resta de l'import.

A partir del 27 d’octubre i fins al 30 de novembre, els estudiants que hàgiu estat reassignats podreu sol·licitar l'anul·lació de la vostra matrícula amb el tràmit administratiu "Anul·lació de matrícula per reassignació a una altra universitat pública o a la Universitat de Vic (a partir del 27 d’octubre i fins al 30 de novembre)", que implica el pagament addicional del 40% dels crèdits matriculats.

Si no heu estat reassignats i voleu anul·lar matrícula, podreu sol·licitar l'anul·lació de la vostra matrícula amb el tràmit administratiu "Anul·lació per interès personal a partir del 15 de novembre i fins al 15 de febrer”, que implica el pagament del 100% dels crèdits, de les taxes, les assegurances i els serveis voluntaris.