saltar al contingut principal
Cercar
URV

Estudiants pendents de reassignació

Els estudiants que us trobeu pendents de reassignació en una universitat pública o a la Universitat de Vic podeu sol·licitar expressament la condicionalitat a la vostra matrícula. Això significarà que, en el moment de matricular-vos i mentre la matrícula mantingui aquesta condicionalitat, només haureu de pagar les taxes, les assegurances i els serveis voluntaris, si s’escau. A tal efecte:

Si el vostre model de matrícula és externa o presencial:

 • Un cop rebeu el correu de la Universitat Rovira i Virgili amb informació de la matrícula, cal que respongueu el mateix correu informant que esteu pendents de reassignació en una universitat pública o a la Universitat de Vic i que voleu que se us apliqui aquesta condicionalitat a la matrícula.

  La secretaria de gestió acadèmica de campus o la secretaria de centre respondrà el missatge indicant-vos que ja podeu automatricular-vos amb aquesta condició.

 • Si us matriculeu amb aquesta condicionalitat, haureu de pagar la matrícula mitjançant targeta (com a molt tard el dia següent a la formalització de la matrícula). Si en aquest termini no s'ha fet efectiu l'import corresponent, s'anul·larà la matrícula i perdreu la plaça assignada.
 • Haureu d'indicar i justificar documentalment la classe de matrícula que us correspondria, en cas que no poguéssiu ser reassignat (si sou família nombrosa...).

Si el vostre model de matrícula és preelaborada:

 • Cal que indiqueu en el formulari de matrícula preelaborada que se us apliqui aquesta condicionalitat a la matrícula.
 • Un cop la secretaria de campus/centre formalitzi la vostra matrícula i rebeu el correu de confirmació, haureu de pagar la matrícula mitjançant targeta (com a molt tard el dia següent a la formalització de la matrícula). A tal efecte, haureu de modificar la forma de pagament del rebut, entrant a la plataforma "Els meus rebuts". Un cop visualitzeu el rebut pendent, haureu de clicar sobre el símbol de l'euro, s'obrirà una pantalla emergent i haureu de triar l'opció "Pagament amb targeta en línia". Si en el termini màxim (el dia següent a la formalització de la matrícula) no s'ha fet efectiu l'import corresponent, s'anul·larà la matrícula i perdreu la plaça assignada.

Si esteu pendents de reassignació a un ensenyament de la URV, no cal fer la matrícula condicional, els imports es podran traspassar internament.

COSES IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE SI US MATRICULEU AMB AQUESTA CONDICIONALITAT

Els estudiants matriculats a la URV que hagin estat reassignats a una altra universitat pública o la Universitat de Vic, hauran de sol·licitar l'anul·lació de la matrícula a la URV.  

 • Si abans de la data màxima d'assignacions de nou accés aprovada pel sistema universitari català (30 d'octubre) no  heu informat la vostra secretaria que heu estat reassignats, la secretaria de gestió acadèmica de campus o secretaria de centre traurà aquesta condicionalitat d'ofici, la matrícula es regularitzarà com a ordinària o amb la classe de matrícula que hàgiu acreditat i es generarà el rebut que haureu de pagar amb la resta de l'import. 
   
 • Si no heu estat reassignats i voleu anul·lar la matrícula a la URV, podreu sol·licitar l'anul·lació de la vostra matrícula amb un dels tràmits administratius següents, segons el moment en què presenteu la sol·licitud: