saltar al contingut principal
Cercar
URV

Estudiants pendents de reassignació

Curs d’aplicació 2020-21

Els estudiants que us trobeu pendents de reassignació en una universitat pública i a la Universitat de Vic podeu sol·licitar expressament la condicionalitat a la vostra matrícula. Això significarà que, de moment, només haureu de pagar les taxes, les assegurances i els serveis voluntaris, si s’escau. A tal efecte:

Si el vostre model de matrícula és externa o presencial:

  • Haureu d'omplir la sol·licitud   de matrícula condicional pendent de reassignació i enviar-la o entregar-la a la secretaria de gestió acadèmica de campus o secretaria de centre.
  • Haureu de pagar la matrícula mitjançant targeta (com a molt tard el dia següent a la formalització de la matrícula). Si en aquest termini no s'ha fet efectiu l'import corresponent, s'anul·larà la matrícula i perdreu la plaça assignada.
  • Haureu d'indicar i justificar documentalment la classe de matrícula que us correspondria, en cas que no poguéssiu ser reassignat (si sou família nombrosa...)

Si el vostre model de matrícula és preelaborada:

  • Cal que indiqueu en el formulari de matrícula preelaborada que se us apliqui aquesta condicionalitat a la matrícula.
  • Un cop la secretaria de campus/centre formalitzi la vostra matrícula i rebeu el correu de confirmació, haureu de pagar la matrícula mitjançant targeta (com a molt tard el dia següent a la formalització de la matrícula). A tal efecte, haureu de modificar la forma de pagament del rebut, entrant a la plataforma "Els meus rebuts". Un cop visualitzeu el rebut pendent, haureu de clicar sobre el símbol de l'euro, s'obrirà una pantalla emergent i haureu de triar l'opció "Pagament amb targeta en línia". Si en el termini màxim (el dia següent a la formalització de la matrícula) no s'ha fet efectiu l'import corresponent, s'anul·larà la matrícula i perdreu la plaça assignada.

Si la reassignació és entre ensenyaments de la URV, no cal fer la matrícula condicional, els imports es podran traspassar internament.

Coses importants a tenir en compte si us matriculeu amb aquesta condicionalitat

Si heu estat reassignats, fins al dia 4 de novembre, haureu de seguir el procediment establert al tràmit administratiu “d'Anul·lació de matrícula per reassignació a una altra universitat pública o a la Universitat de Vic (fins al dia 4 de novembre), que suposa el pagament només de les taxes.

Si el dia 5 de novembre encara no s'ha resolt la situació de reassignació, la secretaria de gestió acadèmica de campus o secretaria de centre procedirà d'ofici a treure la condicionalitat, la matrícula es regularitzarà com a ordinària o amb la classe de matrícula que hàgiu acreditat i es generarà el rebut a pagar amb la resta de l'import.

A partir del 5 de novembre i fins al 30 de novembre, els estudiants que hàgiu estat reassignats podreu sol·licitar l'anul·lació de la vostra matrícula amb el tràmit administratiu "Anul·lació de matrícula per reassignació a una altra universitat pública o a la Universitat de Vic (a partir del 5 de novembre i fins al 30 de novembre)", que implica el pagament addicional del 40% dels crèdits matriculats.

Si no heu estat reassignats i voleu anul·lar matrícula, podreu sol·licitar l'anul·lació de la vostra matrícula amb el tràmit administratiu "Anul·lació per interès personal a partir del 15 de novembre i fins al 15 de febrer”, que implica el pagament del 100% dels crèdits, de les taxes, les assegurances i els serveis voluntaris.