saltar al contingut principal
Cercar
URV

URV Ciutadana


Informació acadèmica

En aquest apartat us facilitem la informació necessària per poder accedir a qualsevol de les assignatures incloses a l'oferta formativa de la URV Ciutadana.

Com matricular-se

 • De manera virtual fent arribar un e-mail a l'adreça urvciutadana@urv.cat
 • La matrícula es realitza per quadrimestres.
 • El preu total de la matrícula s’estableix en funció del nombre de crèdits matriculats. Preu crèdit17,69 €
 • A aquest import se li ha de sumar el cost de les taxes administratives corresponents a la gestió d'expedient: 69,80 €, vàlides per tot el curs acadèmic 2022-2023 i una Assegurança Obligatòria Addicional de 4,70 €
 • La matrícula és personal i intransferible.

Documentació necessària que cal adjuntar:

 • Còpia del DNI.
 • Fotografia carnet
 • Document on consti el número del compte corrent on voleu domiciliar el pagament

Períodes de matrícula curs acadèmic 2022-2023

 • Per a les assignatures anuals o de 1r quadrimestre:

  • Del 18 al 22 de juliol de 2022 (via telemàtica per email urvciutadana@urv.cat)

 • Per a les assignatures del 2on quadrimestre:

  • Del 16 al 20 de gener 2023 (via telemàtica per email urvciutadana@urv.cat)

Pagament

 • L’import de la matrícula us será carregat al compte corrent que vosaltres ens hagueu indicat.

 • Si en el termini establert no s’han abonat els drets de matrícula, la URV podrà deixar sense efecte la sol·licitud de matrícula o anul·lar-la.

Inici de l'activitat acadèmica

Les que estableixi el centre on s'imparteixin les assignatures matriculades.

Anul·lacions de matrícula

Es retorna l’import total de la matrícula per malaltia greu justificada, mitjançant la presentació del corresponent certificat mèdic oficial.

Període: a partir de l'inici de l'activitat acadèmica i fins al 15 de novembre.

Modificacions de matrícula

Durant el període de matrícula i fins al 30 de novembre.