saltar al contingut principal
Cercar
URV

URV Ciutadana


Informació acadèmica

En aquest apartat us facilitem la informació necessària per poder accedir a qualsevol de les assignatures incloses a l'oferta formativa de la URV Ciutadana.

Com matricular-se

 • De manera presencial, adreçant-se a l’Oficina de Compromís Social (OCS), per als estudiants de Tarragona, Reus i Vila-seca, o bé al Campus Terres de l'Ebre (per als estudiants de Tortosa).
 • La matrícula es realitza per quadrimestres.
 • El preu total de la matrícula s’estableix en funció del nombre de crèdits matriculats. Preu crèdit: 25.27€
 • A aquest import se li ha de sumar el cost de les taxes administratives corresponents a la gestió d'expedient 69.80€, vàlides per tot el curs acadèmic 2019-2020.
 • La matrícula és personal i intransferible. No es realitzaran reserves per telèfon ni per correu electrònic.

Documentació necessària

 • Una fotocòpia del DNI.
 • 2 fotografies carnet.
 • Imprescindible document on consti el número del compte corrent on voleu domiciliar el pagament

Períodes de matrícula curs acadèmic 2019-2020

 • Per a les assignatures anuals o de 1r quadrimestre:

  • Del 22 al 26 de juliol (període únic)

 • Per a les assignatures del 2on quadrimestre:

  • Pendent de definir

Pagament

 • L’import de la matrícula us será carregat al compte corrent que vosaltres ens hagueu indicat.

 • Si en el termini establert no s’han abonat els drets de matrícula, la URV podrà deixar sense efecte la sol·licitud de matrícula o anul·lar-la.

Inici de l'activitat acadèmica

Les que estableixi el centre on s'imparteixin les assignatures matriculades.

Anul·lacions de matrícula

Es retorna l’import total de la matrícula per malaltia greu justificada, mitjançant la presentació del corresponent certificat mèdic oficial.

Període: a partir de l'inici de l'activitat acadèmica i fins al 15 de novembre.

Modificacions de matrícula

Durant el període de matrícula i fins al 30 de novembre.