saltar al contingut principal
Cercar
URV

URV Ciutadana


Informació acadèmica

En aquest apartat us facilitem la informació necessària per poder accedir a qualsevol de les assignatures incloses a l'oferta formativa de la URV Ciutadana.

Com matricular-se

 • De manera virtual fent arribar un e-mail a l'adreça urvciutadana@urv.cat
 • La matrícula es realitza per quadrimestres.
 • El preu total de la matrícula s’estableix en funció del nombre de crèdits matriculats. *Preu crèdit17,69 €
 • A aquest import se li ha de sumar el cost de les taxes administratives corresponents a la gestió d'expedient: 69,80 €, vàlides per tot el curs acadèmic 2022-2023 i una Assegurança Obligatòria Addicional de 4,70 €.
 • La matrícula és personal i intransferible.

*Preus actualitzats d'acord amb el Decret de preus de Catalunya publicat el 22 de juny de 2023.

Documentació necessària que cal adjuntar

Per als estudiants que es matriculin per primera vegada caldrà enviar en foto o escanjejada la següent documentació:

 • DNI (anvers i revers)
 • Fotografia tamany carnet
 • Document bancari on consti el nom del titular, el NIF/NIE i número del compte corrent on voleu domiciliar el pagament

Períodes de matrícula curs acadèmic 2023-2024

 • Per a les assignatures anuals o de 1r quadrimestre:

  • Del 17 al 21 de juliol de 2023 (via telemàtica per correu-e urvciutadana@urv.cat)

 • Per a les assignatures del 2n quadrimestre:

  • Serà durant una setmana de la segona quinzena del mes de gener de 2024, encara per determinar (via telemàtica per correu-e urvciutadana@urv.cat)

Pagament

 • L’import de la matrícula és domiciliat i serà carregat al compte corrent que vosaltres ens hagueu indicat.

 • Si en el termini establert no s’han abonat els drets de matrícula, la URV podrà deixar sense efecte la sol·licitud de matrícula o anul·lar-la.

Inici de l'activitat acadèmica

Les que estableixi el centre on s'imparteixin les assignatures matriculades.

Anul·lacions de matrícula

Es retorna l’import total de la matrícula per malaltia greu justificada, mitjançant la presentació del corresponent certificat mèdic oficial.

Període: a partir de l'inici de l'activitat acadèmica i fins al 15 de novembre.

Modificacions de matrícula

Durant el període de matrícula i fins al 30 de novembre.