saltar al contingut principal
Cercar
URV

Línia 1_ Eficiència i estalvi energètic i d'aigua en edificis

OBJECTIU: L’objectiu per a l’any 2020 és reduir el consum un 20% i situar-se a 136 kWh/m² d’energia final i a 3,8 m³/estudiant d’aigua.

Per aconseguir un estalvi significatiu en l'ús de recursos, la Universitat treballarà en:

 

Instal·lar sistemes de control i monitorització dels consums energètics i d’aigua dels edificis

 

Desenvolupar criteris de sostenibilitat en el disseny i la construcció de nous edificis i concursos públics

 

Realitzar auditories arquitectòniques i energètiques dels edificis existents

 

Optimitzar la configuració dels ordinadors per reduir-ne el consum.

 

Concentrar usos i reduir horaris de climatització en períodes de baixa ocupació

 

Coresponsabilitzar les unitats funcionals dels seus consums energètics i d’aigua.

 

Sensibilitzar i conscienciar els usuaris amb relació a l’estalvi.

Per saber-ne més: 

Contacteu amb nosaltres

 

 

Descobriu els serveis ambientals de la URV 

 

Consulteu els documents del pla  

 

 

 Visiteu el nostre espai informatiu e-clip