saltar al contingut principal
Cercar
URV

I-NETWORKS


QUÈ ÉS LA BECA I-NETWORKS?

La Universitat Rovira i Virgili té l'objectiu de promoure la participació de tota la comunitat universitària URV a les activitats d'internacionalització que ofereixen les diferents xarxes educatives internacionals de les quals la URV és membre, així com les activitats promogudes en el marc d'aquestes xarxes per les universitats sòcies que les integren.

L'objecte d'aquest ajut és el de col·laborar amb la cobertura de les despeses relatives a la inscripció a l'activitat i les despeses de viatge i allotjament durant l'estada de la persona beneficiària

Per Activitats d’Estudis i activitats dirigides a PAS/PDI:

 • Fins a un màxim de 1000€ per participant en el cas de que l’activitat comporti una mobilitat fisica, si és virtual només es pagarà la inscripció a l’activitat en concret.

IMPORTANT: Queden excloses les dietes i les despeses de manutenció.

Per Activitats de Pràctiques:

 • A països europeus: 150€ fins un màxim de 3 mesos
 • Fora de països europeus: 500€ fins un màxim de 3 mesos

S'entén per activitat d'internacionalització tota aquella activitat que aposti de manera estratègica per la promoció i consolidació de l'àmbit internacional de la Universitat Rovira i Virgili.

Per a considerar-se activitat de xarxa, cal que l'activitat d'internacionalització estigui promoguda o coorganitzada per una de les xarxes de les que la URV és membre.

 • Poden participar membres de tota la comunitat universitària:
  • Estudiants
  • Personal d’administració i serveis (PAS)
  • Personal docent investigador (PDI)
 • Els sol·licitants han d'estar vinculats a la URV tant en el moment de presentar la sol·licitud, com en el moment de realitzar l'estada.