saltar al contingut principal
Cercar
URV

Xarxes universitàries

Xarxes universitàries de les quals la URV n’és membre (Desembre 2019)

Nom de la xarxa Objectiu Activitats que promou la xarxa  Països / Institucions membre

SGroup

SGroup European Universities' Network    

Xarxa d'universitats europees que crea enllaços acadèmics, culturals i socioeconòmics així com canals per a la informació i l'intercanvi entre els seus membres.

Consuta la llista d’activitats elegibles per la beca I-Networks

31 universitats de 15 països europeus

INU
International Network of Universities

The INU promotes internationalization in higher education to students, faculty, and staff across the network.

Consulta la llista d’activitats i oportunitats

10 universitats de 8 països del món

AURORA
Aurora Universities Network

DEDICATED TO DIFFERENCE: MATCHING WORLD-CLASS ACADEMIC EXCELLENCE WITH SOCIETAL ENGAGEMENT AND IMPACT.
Aurora is a University network platform for European university leaders, administrators, academics, and students to learn from and with each other.
-

AUIP
Asociación Universitaria Iberoamericana
de Postgrado

Foment d'estudis de postgrau i doctorat a Iberoamèrica. Dedicada al foment de la formació avançada.   Integra 188 institucions d'educació superior de de 20 països d'Amèrica Llatina, el Carib i la Península Ibèrica

ISEP
International Student Exchange Programs

Resultat d'imatges de isep logo

Fomentar l'intercanvi d'estudiants. ISEP Internships Over 300 members universities in 54 countries

EAIE
European Association for International Education

Facilitar la internacionalització de l'educació superior europea. EAIE Academy -

GUNI

Global Universiti Network for Innovation

     

EPUF
EuroMed Permanent University Forum

Xarxa d'universitats euro-mediterrànies. Té com objectiu crear un espai euromediterrani d'educació superior i recerca, promoure la societat del coneixement, la col·laboració i el diàleg entre les institucions educatiuves de la Unió Europea, de l'est i el sud dels països mediterranis, i millorar la qualitat en l'ensenyament i la investigació. Assistència a les assemblees, promoció i lideratge de projectes  

EUA 
European University Association

Donar suport i representar a universitats de 46 països, oferint una plataforma per a l'intercanvi de bones pràctiques i darrers desenvolupaments en Educació Superior. Assistència a reunions/conferències/Assemblees Generals Approximately 850 members in 47 countries

EUCEN
European Universities Continuing Education Network

Promoure el desenvolupament de l'educació permanent a les universitats i institucions d'educació superior europees, intercanviar bones pràctiques i col·laborar amb la UE en les polítiques de LLL. M 182 universitats, associacions i xarxes de 37 països (europeus i no europeus)

Magna Charta
Observatory Magna Charta Universitatum

Logo Observatory Magna Charta Universitatum

Fomentar als diferents nivells polítics les actuacions per al compliment dels objectius de la universitat: relació universitat-societat, docència lliure i recerca, autonomia universitària. - Signed in Bologna in 1988 by 388 Rectors of worldwide main universities.
RECLA
Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa
RECLA va tenir el seu origen al projecte CEC (Qualitat en l'Educació Contínua) del programa Colombus (Associació d'universitats llatinoamericanes). L'objectiu és impulsar i promoure el desenvolupament i creixement de l'educació continua per a assolir els estàndars més alts de qualitat acadèmica i administrativa, i contribuir amb el desenvolupament d'una societat més justa i equilibrada.   56 universitats en 13 països llatinoamericans i a Espanya
RIDUP
Red Iberoamericana de Universidades de Investigación
Promoure, fomentar i col·laborar en el desenvolupament de la investigació científica en la regió iberoamericana.   75 universitats iberoamericanes
The Talloires Network International association of institutions committed to strengthening the civic roles and social responsibilities of higher education. We work together to implement the recommendations of the Talloires Declaration and build a global movement of engaged universities.   31 engaged universities

CIC

Consell Interuniversitari de Catalunya

Coordinació i gestió en temes clau, per a tot el sistema universitari i per al Govern de Catalunya. Consuta la llista d'activitats elegibles per la beca I-Networks Sistema d’universitats catalanes