saltar al contingut principal
Cercar
URV

TRÀMITS DE LA CONVOCATÒRIA MOBILITAT INTERNACIONAL PER ESTUDIS 2023-24 (Programa Erasmus+, Aurora, MOU i ISEP)


Comprova els tràmits segons el programa de mobilitat

Tràmits del programa Erasmus+ Studies

Abans de marxar

 1. Acceptació de la mobilitat: un cop publicada la resolució de places, pots acceptar o rebutjar la plaça de mobilitat que se t'ha assignat (a partir de la data especificada en el calendari de la convocatòria). Aquest tràmit es realitza mitjançant del Portal de mobilitat.
 2. Si has acceptat la plaça assignada has d'omplir el formulari Comunicació dades bancàries i de contacte que també trobaràs al Portal de mobilitat, adjuntant la documentació següent:  
  • Còpia del DNI/NIE vigent durant tot el curs 2022-23 (arxiu pdf). No s’accepta el passaport!
  • Còpia de la primera pàgina del compte corrent a nom de l'estudiant on aparegui: el nom de l'estudiant, el número de compte corrent, el número IBAN i el swift code de l'oficina bancària (arxiu pdf).
  • Si fos necessari: Certificat de residència fiscal; si una persona física no és resident fiscal a Espanya ho ha d'acreditar mitjançant el certificat de residència fiscal del seu país. Si no es disposa d'aquest document en el moment d'omplir el formulari es pot entregar a posteriori per correu electrònic a economy.icenter@urv.cat.
 3. Qüestionari Sobre la Mobilitat: Volem conèixer la teva opinió respecte el funcionament dels programes de mobilitat oferts a la URV. Entra a l’ESPAI DE MOBILITAT 2023-24 (Campus Virtual) per realitzar-lo. (TRÀMIT OBLIGATORI)
 4. Learning Agreement: Abans de marxar, has de pactar amb el/la coordinador/a de mobilitat quines assignatures cursaràs a la universitat de destí i quina serà la seva correspondència a la URV. En aquest document hi consten les assignatures que hauràs de matricular en concepte de mobilitat. Abans de l’estada ha d’estar signat almenys per tu i pel/per la coordinador/a de mobilitat. (TRÀMIT OBLIGATORI).
  • Entra al Portal de mobilitat i veuràs l'opció de començar el teu Online Learning Agreement a la part inferior.
 5. Signatura del Conveni de subvenció: Abans de marxar, has de signar aquest document que fa referència a les condicions de la participació en el programa Erasmus+. El rebràs al correu electrònic de la universitat i has d'entregar el document original a les oficines del Centre Internacional (TRÀMIT OBLIGATORI).
 6. Online Linguistic Support: Prova online per determinar el nivell de la llengua en què es desenvolupa la mobilitat (TRÀMIT OBLIGATORI). Entra a EU Academy i registra’t per poder fer el test inicial. Un cop l’hagis realitzat, entra a l'ESPAI DE MOBILITAT 2023-24 (Campus Virtual) per pujar el justificant del nivell obtingut.
 7. Curs d’interculturalitat PREPARATS, LLETOS, JA! (TRÀMIT OBLIGTORI). Entra a l'ESPAI DE MOBILITAT 2023-24 (Campus Virtual) per realitzar-lo.
 • Credencial de becari: Un cop publicada la resolució corresponent rebràs per correu electrònic la Credencial de becari, certificant que ets beneficiari del programa Erasmus+ Estudis.
 • Admissió a la universitat de destinació: el Centre Internacional s'encarrega de comunicar a les universitats de destinació quins estudiants ha seleccionat per fer l'estada, però algunes universitats demanen als estudiants que hi han d'anar que facin algun tràmit addicional, o que s'hi registrin d'una manera específica. Recorda que aquesta gestió és responsabilitat de l'estudiant, així com la tramesa de la documentació que et puguin exigir.
  • El Centre Internacional envia les teves dades a la universitat assignada i aquesta espera que hi facis un registre.
  • A partir d'aquest moment és responsabilitat teva seguir el procediment de la universitat d'acollida i mantenir-hi la comunicació.
 • Assegurança de mobilitat: la URV facilita a tots els estudiants de mobilitat una assegurança que cobreix tot el període de l'estada. S'envia per correu electrònic uns dies abans de l'inici del viatge juntament amb les instruccions d'ús. Consulta les cobertures de l'assegurança.
 • Visat i tràmits legals: Has de conèixer quins són els tràmits que has de realitzar per poder fer una estada al país escollit segons la teva nacionalitat.
 • Renúncia: si decideixes no realitzar l'estada de mobilitat, has d’omplir el Form de Renúncia al més aviat possible i sempre abans de l'inici previst de la mobilitat. Així es pot adjudicar el teu ajut econòmic a una persona que estigui en llista d'espera. Tingues en compte que si no ho comuniques abans de l'inici previst, tindràs una penalització en la propera convocatòria de mobilitat. 

Durant la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la teva incorporació a la universitat de destinació has de justificar que has començat la teva estada per poder rebre el primer pagament de les beques. Entra a l'ESPAI DE MOBILITAT 2023-24 (Campus Virtual) i realitza les següents tasques:

 1. Certificat d'estada amb la data d'arribada signat per la universitat de destinació, que servirà perquè es faci el pagament de la primera part de l'ajut (TRÀMIT OBLIGATORI).
 2. Formulari de Dades de contacte durant  l’estada, perquè la URV pugui localitzar-te en cas de necessitat mentre estàs de mobilitat.
 3. Si hi ha canvis en les assignatures de mobilitat que havies escollit s’ha de reflectir al Learning Agreement i gestionar l’aprovació de totes les parts.
  • Entra al Portal de mobilitat i veuràs l'opció de començar el teu Online Learning Agreement a la part inferior.

Després de la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la finalització de la teva estada has d’acabar els tràmits de mobilitat. Entra a l'ESPAI DE MOBILITAT 2023-24 (Campus Virtual) i realitza les següents tasques: 

 1. Certificat d'estada signat i segellat per la universitat de destinació. En aquest document s'especifica la durada real de la teva estada, que serveix per liquidar el pagament de l'ajut. (TRÀMIT OBLIGATORI).
 2. Qüestionari Sobre la Mobilitat: facilitada pel Centre Internacional. La teva opinió ens ajuda a millorar cada dia (TRÀMIT OBLIGATORI).
 3. EU Survey: Rebràs un correu electrònic amb una invitació per cumplimentar-lo online (TRÀMIT OBLIGATORI).
 4. Assegura’t que tens el Learning Agreement actualitzat i aprovat per totes les parts. (TRÀMIT OBLIGATORI).
 • La teva universitat de destí, per la seva banda, farà arribar a la URV el Transcript of records, un document on consten les teves qualificacions i que serveix per fer el reconeixement de les assignatures que has cursat durant l'estada.

Tràmits del programa AURORA Studies

Abans de marxar

 1. Acceptació de la mobilitat: un cop publicada la resolució de places, pots acceptar o rebutjar la plaça de mobilitat que se t'ha assignat (a partir de la data especificada en el calendari de la convocatòria). Aquest tràmit es realitza mitjançant del Portal de mobilitat.
 2. Si has acceptat la plaça assignada has d'omplir el formulari Comunicació dades bancàries i de contacte que també trobaràs al Portal de mobilitat, adjuntant la documentació següent:  
  • Còpia del DNI/NIE vigent durant tot el curs 2022-23 (arxiu pdf). No s'accepta el passaport!
  • Còpia de la primera pàgina del compte corrent a nom de l'estudiant on aparegui: el nom de l'estudiant, el número de compte corrent, el número IBAN i el swift code de l'oficina bancària (arxiu pdf).
  • Si fos necessari: Certificat de residència fiscal; si una persona física no és resident fiscal a Espanya ho ha d'acreditar mitjançant el certificat de residència fiscal del seu país. Si no es disposa d'aquest document en el moment d'omplir el formulari es pot entregar a posteriori per correu electrònic a economy.icenter@urv.cat.
 3. Qüestionari Sobre la Mobilitat: Volem conèixer la teva opinió respecte el funcionament dels programes de mobilitat oferts a la URV. Entra a l'ESPAI DE MOBILITAT 2023-24 (Campus Virtual) per realitzar-lo. (TRÀMIT OBLIGATORI)
 4. Learning Agreement: Abans de marxar, has de pactar amb el/la coordinador/a de mobilitat quines assignatures cursaràs a la universitat de destí i quina serà la seva correspondència a la URV. En aquest document hi consten les assignatures que hauràs de matricular en concepte de mobilitat. Abans de l'estada ha d'estar signat almenys per tu i pel/per la coordinador/a de mobilitat. Entra a l'ESPAI DE MOBILITAT 2023-24 (Campus Virtual) per descarregar el model i tramitar-lo un cop el tinguis signat.(TRÀMIT OBLIGATORI).
 5. Signatura del Conveni de subvenció: Abans de marxar, has de signar aquest document que fa referència a les condicions de la participació en el programa Aurora. El rebràs al correu electrònic de la universitat i has d'entregar el document original a les oficines del Centre Internacional (TRÀMIT OBLIGATORI).
 6. Curs d'interculturalitat PREPARATS, LLETOS, JA! (TRÀMIT OBLIGTORI). Entra a l'ESPAI DE MOBILITAT 2023-24 (Campus Virtual) per realitzar-lo.
 • Credencial de becari: Un cop publicada la resolució corresponent rebràs per correu electrònic la Credencial de becari, certificant que ets beneficiari del programa Erasmus+ Estudis.
 • Admissió a la universitat de destinació: el Centre Internacional s'encarrega de comunicar a les universitats de destinació quins estudiants ha seleccionat per fer l'estada, però algunes universitats demanen als estudiants que hi han d'anar que facin algun tràmit addicional, o que s'hi registrin d'una manera específica. Recorda que aquesta gestió és responsabilitat de l'estudiant, així com la tramesa de la documentació que et puguin exigir.
  • El Centre Internacional envia les teves dades a la universitat assignada i aquesta espera que hi facis un registre.
  • A partir d'aquest moment és responsabilitat teva seguir el procediment de la universitat d'acollida i mantenir-hi la comunicació.
 • Assegurança de mobilitat: la URV facilita a tots els estudiants de mobilitat una assegurança que cobreix tot el període de l'estada. S'envia per correu electrònic uns dies abans de l'inici del viatge juntament amb les instruccions d'ús. Consulta les cobertures de l'assegurança.
 • Visat i tràmits legals: Has de conèixer quins són els tràmits que has de realitzar per poder fer una estada al país escollit segons la teva nacionalitat.
 • Renúncia: si decideixes no realitzar l'estada de mobilitat, has d'omplir el Form de Renúncia al més aviat possible i sempre abans de l'inici previst de la mobilitat. Així es pot adjudicar el teu ajut econòmic a una persona que estigui en llista d'espera. Tingues en compte que si no ho comuniques abans de l'inici previst, tindràs una penalització en la propera convocatòria de mobilitat. 

Durant la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la teva incorporació a la universitat de destinació has de justificar que has començat la teva estada per poder rebre el primer pagament de les beques. Entra a l'ESPAI DE MOBILITAT 2023-24 (Campus Virtual) i realitza les següents tasques:

 • Certificat d'estada amb la data d'arribada signat per la universitat de destinació, que servirà perquè es faci el pagament de la primera part de l'ajut (TRÀMIT OBLIGATORI).
 • Formulari de Dades de contacte durant  l'estada, perquè la URV pugui localitzar-te en cas de necessitat mentre estàs de mobilitat.
 • Si hi ha canvis en les assignatures de mobilitat que havies escollit s'ha de reflectir al Learning Agreement i gestionar l'aprovació de totes les parts.

Després de la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la finalització de la teva estada has d'acabar els tràmits de mobilitat. Entra a l'ESPAI DE MOBILITAT 2023-24 (Campus Virtual) i realitza les següents tasques: 

 • Certificat d'estada signat i segellat per la universitat de destinació. En aquest document s'especifica la durada real de la teva estada, que serveix per liquidar el pagament de l'ajut. (TRÀMIT OBLIGATORI).
 • Qüestionari Sobre la Mobilitat: facilitada pel Centre Internacional. La teva opinió ens ajuda a millorar cada dia (TRÀMIT OBLIGATORI).
 • Assegura't que tens el Learning Agreement actualitzat i aprovat per totes les parts. (TRÀMIT OBLIGATORI).

La teva universitat de destí, per la seva banda, farà arribar a la URV el Transcript of records, un document on consten les teves qualificacions i que serveix per fer el reconeixement de les assignatures que has cursat durant l'estada.

Tràmits del programa MOU Studies

Abans de marxar

 1. Acceptació de la mobilitat: un cop publicada la resolució de places, pots acceptar o rebutjar la plaça de mobilitat que se t'ha assignat (a partir de la data especificada en el calendari de la convocatòria). Aquest tràmit es realitza mitjançant del Portal de mobilitat.
 2. Si has acceptat la plaça assignada has d'omplir el formulari Comunicació dades bancàries i de contacte que també trobaràs al Portal de mobilitat, adjuntant la documentació següent:  
  • Còpia del DNI/NIE vigent durant tot el curs 2022-23 (arxiu pdf). No s'accepta el passaport!
  • Còpia de la primera pàgina del compte corrent a nom de l'estudiant on aparegui: el nom de l'estudiant, el número de compte corrent, el número IBAN i el swift code de l'oficina bancària (arxiu pdf).
  • Si fos necessari: Certificat de residència fiscal; si una persona física no és resident fiscal a Espanya ho ha d'acreditar mitjançant el certificat de residència fiscal del seu país. Si no es disposa d'aquest document en el moment d'omplir el formulari es pot entregar a posteriori per correu electrònic a economy.icenter@urv.cat.
 3. Qüestionari Sobre la Mobilitat: Volem conèixer la teva opinió respecte el funcionament dels programes de mobilitat oferts a la URV. Entra a l'ESPAI DE MOBILITAT 2023-24 (Campus Virtual) per realitzar-lo. (TRÀMIT OBLIGATORI)
 4. Learning Agreement: Abans de marxar, has de pactar amb el/la coordinador/a de mobilitat quines assignatures cursaràs a la universitat de destí i quina serà la seva correspondència a la URV. En aquest document hi consten les assignatures que hauràs de matricular en concepte de mobilitat. Abans de l'estada ha d'estar signat almenys per tu i pel/per la coordinador/a de mobilitat. Entra a l'ESPAI DE MOBILITAT 2023-24 (Campus Virtual) per descarregar el model i tramitar-lo un cop el tinguis signat. (TRÀMIT OBLIGATORI).
 5. Signatura del Conveni de subvenció: Abans de marxar, has de signar aquest document que fa referència a les condicions de la participació en el programa MOU. El rebràs al correu electrònic de la universitat i has d'entregar el document original a les oficines del Centre Internacional (TRÀMIT OBLIGATORI).
 6. Curs d'interculturalitat PREPARATS, LLETOS, JA! (TRÀMIT OBLIGTORI). Entra a l'ESPAI DE MOBILITAT 2023-24 (Campus Virtual) per realitzar-lo.
 7. Credencial de becari: Un cop publicada la resolució corresponent rebràs per correu electrònic la Credencial de becari, certificant que ets beneficiari del programa Erasmus+ Estudis.
 8. Admissió a la universitat de destinació: el Centre Internacional s'encarrega de comunicar a les universitats de destinació quins estudiants ha seleccionat per fer l'estada, però algunes universitats demanen als estudiants que hi han d'anar que facin algun tràmit addicional, o que s'hi registrin d'una manera específica. Recorda que aquesta gestió és responsabilitat de l'estudiant, així com la tramesa de la documentació que et puguin exigir.
  • El Centre Internacional envia les teves dades a la universitat assignada i aquesta espera que hi facis un registre.
  • A partir d'aquest moment és responsabilitat teva seguir el procediment de la universitat d'acollida i mantenir-hi la comunicació.
 9. Assegurança de mobilitat: la URV facilita a tots els estudiants de mobilitat una assegurança que cobreix tot el període de l'estada. S'envia per correu electrònic uns dies abans de l'inici del viatge juntament amb les instruccions d'ús. Consulta les cobertures de l'assegurança.
 10. Visat i tràmits legals: Has de conèixer quins són els tràmits que has de realitzar per poder fer una estada al país escollit segons la teva nacionalitat.
 11. Renúncia: si decideixes no realitzar l'estada de mobilitat, has d'omplir el Form de Renúncia al més aviat possible i sempre abans de l'inici previst de la mobilitat. Així es pot adjudicar el teu ajut econòmic a una persona que estigui en llista d'espera. Tingues en compte que si no ho comuniques abans de l'inici previst, tindràs una penalització en la propera convocatòria de mobilitat. 

Durant la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la teva incorporació a la universitat de destinació has de justificar que has començat la teva estada per poder rebre el primer pagament de les beques. Entra a l'ESPAI DE MOBILITAT 2023-24 (Campus Virtual) i realitza les següents tasques:

 • Certificat d'estada amb la data d'arribada signat per la universitat de destinació, que servirà perquè es faci el pagament de la primera part de l'ajut (TRÀMIT OBLIGATORI).
 • Formulari de Dades de contacte durant  l'estada, perquè la URV pugui localitzar-te en cas de necessitat mentre estàs de mobilitat.
 • Si hi ha canvis en les assignatures de mobilitat que havies escollit s'ha de reflectir al Learning Agreement i gestionar l'aprovació de totes les parts.
  • Entra al Portal de mobilitat i veuràs l'opció de començar el teu Online Learning Agreement a la part inferior.

Després de la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la finalització de la teva estada has d'acabar els tràmits de mobilitat. Entra a l'ESPAI DE MOBILITAT 2023-24 (Campus Virtual) i realitza les següents tasques: 

 • Certificat d'estada signat i segellat per la universitat de destinació. En aquest document s'especifica la durada real de la teva estada, que serveix per liquidar el pagament de l'ajut. (TRÀMIT OBLIGATORI).
 • Qüestionari Sobre la Mobilitat: facilitada pel Centre Internacional. La teva opinió ens ajuda a millorar cada dia (TRÀMIT OBLIGATORI).
 • EU Survey: Rebràs un correu electrònic amb una invitació per cumplimentar-lo online (TRÀMIT OBLIGATORI).
 • Assegura't que tens el Learning Agreement actualitzat i aprovat per totes les parts. (TRÀMIT OBLIGATORI).

La teva universitat de destí, per la seva banda, farà arribar a la URV el Transcript of records, un document on consten les teves qualificacions i que serveix per fer el reconeixement de les assignatures que has cursat durant l'estada.

Tràmits del programa ISEP (Exchange)

Abans de marxar

 1. Acceptació de la mobilitat: un cop publicada la resolució de places, pots acceptar o rebutjar la plaça de mobilitat que se t'ha assignat (a partir de la data especificada en el calendari de la convocatòria). Aquest tràmit es realitza mitjançant del Portal de mobilitat.
 2. Si has acceptat la plaça assignada has d'omplir el formulari Comunicació dades bancàries i de contacte que també trobaràs al Portal de mobilitat, adjuntant la documentació següent:  
  • Còpia del DNI/NIE vigent durant tot el curs 2022-23 (arxiu pdf). No s'accepta el passaport!
  • Còpia de la primera pàgina del compte corrent a nom de l'estudiant on aparegui: el nom de l'estudiant, el número de compte corrent, el número IBAN i el swift code de l'oficina bancària (arxiu pdf).
  • Si fos necessari: Certificat de residència fiscal; si una persona física no és resident fiscal a Espanya ho ha d'acreditar mitjançant el certificat de residència fiscal del seu país. Si no es disposa d'aquest document en el moment d'omplir el formulari es pot entregar a posteriori per correu electrònic a economy.icenter@urv.cat.
 3. Qüestionari Sobre la Mobilitat: Volem conèixer la teva opinió respecte el funcionament dels programes de mobilitat oferts a la URV. Entra a l'ESPAI DE MOBILITAT 2023-24 (Campus Virtual) per realitzar-lo. (TRÀMIT OBLIGATORI)
 4. Learning Agreement: Abans de marxar, has de pactar amb el/la coordinador/a de mobilitat quines assignatures cursaràs a la universitat de destí i quina serà la seva correspondència a la URV. En aquest document hi consten les assignatures que hauràs de matricular en concepte de mobilitat. Abans de l'estada ha d'estar signat almenys per tu i pel/per la coordinador/a de mobilitat. Entra a l'ESPAI DE MOBILITAT 2023-24 (Campus Virtual) per descarregar el model i tramitar-lo un cop el tinguis signat. (TRÀMIT OBLIGATORI).
 5. Signatura del Conveni de subvenció: Abans de marxar, has de signar aquest document que fa referència a les condicions de la participació en el programa ISEP. El rebràs al correu electrònic de la universitat i has d'entregar el document original a les oficines del Centre Internacional (TRÀMIT OBLIGATORI).
 6. Curs d'interculturalitat PREPARATS, LLETOS, JA! (TRÀMIT OBLIGTORI). Entra a l'ESPAI DE MOBILITAT 2023-24 (Campus Virtual) per realitzar-lo.
 7. Credencial de becari: Un cop publicada la resolució corresponent rebràs per correu electrònic la Credencial de becari, certificant que ets beneficiari del programa Erasmus+ Estudis.
 8. Admissió a la universitat de destinació: el Centre Internacional s'encarrega de comunicar a les universitats de destinació quins estudiants ha seleccionat per fer l'estada, però algunes universitats demanen als estudiants que hi han d'anar que facin algun tràmit addicional, o que s'hi registrin d'una manera específica. Recorda que aquesta gestió és responsabilitat de l'estudiant, així com la tramesa de la documentació que et puguin exigir.
 9. El Centre Internacional envia les teves dades a la universitat assignada i aquesta espera que hi facis un registre.
 10. A partir d'aquest moment és responsabilitat teva seguir el procediment de la universitat d'acollida i mantenir-hi la comunicació.
 11. Assegurança de mobilitat: la URV facilita a tots els estudiants de mobilitat una assegurança que cobreix tot el període de l'estada. S'envia per correu electrònic uns dies abans de l'inici del viatge juntament amb les instruccions d'ús. Consulta les cobertures de l'assegurança.
 12. Visat i tràmits legals: Has de conèixer quins són els tràmits que has de realitzar per poder fer una estada al país escollit segons la teva nacionalitat.
 13. Renúncia: si decideixes no realitzar l'estada de mobilitat, has d'omplir el Form de Renúncia al més aviat possible i sempre abans de l'inici previst de la mobilitat. Així es pot adjudicar el teu ajut econòmic a una persona que estigui en llista d'espera. Tingues en compte que si no ho comuniques abans de l'inici previst, tindràs una penalització en la propera convocatòria de mobilitat. 

Durant la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la teva incorporació a la universitat de destinació has de justificar que has començat la teva estada per poder rebre el primer pagament de les beques. Entra a l'ESPAI DE MOBILITAT 2023-24 (Campus Virtual) i realitza les següents tasques:

 • Certificat d'estada amb la data d'arribada signat per la universitat de destinació, que servirà perquè es faci el pagament de la primera part de l'ajut (TRÀMIT OBLIGATORI).
 • Formulari de Dades de contacte durant  l'estada, perquè la URV pugui localitzar-te en cas de necessitat mentre estàs de mobilitat.
 • Si hi ha canvis en les assignatures de mobilitat que havies escollit s'ha de reflectir al Learning Agreement i gestionar l'aprovació de totes les parts.
  • Entra al Portal de mobilitat i veuràs l'opció de començar el teu Online Learning Agreement a la part inferior.

Després de la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la finalització de la teva estada has d'acabar els tràmits de mobilitat. Entra a l'ESPAI DE MOBILITAT 2023-24 (Campus Virtual) i realitza les següents tasques: 

 • Certificat d'estada signat i segellat per la universitat de destinació. En aquest document s'especifica la durada real de la teva estada, que serveix per liquidar el pagament de l'ajut. (TRÀMIT OBLIGATORI).
 • Qüestionari Sobre la Mobilitat: facilitada pel Centre Internacional. La teva opinió ens ajuda a millorar cada dia (TRÀMIT OBLIGATORI).
 • EU Survey: Rebràs un correu electrònic amb una invitació per cumplimentar-lo online (TRÀMIT OBLIGATORI).
 • Assegura't que tens el Learning Agreement actualitzat i aprovat per totes les parts. (TRÀMIT OBLIGATORI).

La teva universitat de destí, per la seva banda, farà arribar a la URV el Transcript of records, un document on consten les teves qualificacions i que serveix per fer el reconeixement de les assignatures que has cursat durant l'estada.

Models de documents

Entra a l'ESPAI DE MOBILITAT 2023-24 (Campus Virtual) per fer un seguiment dels tràmits pendents i realitzats, consulta la descripció detallada de cada tasca i tramita els document.