saltar al contingut principal
Cercar
URV

ERASMUS+ ESTUDIS


ERASMUS +

A partir del curs acadèmic 2021-22 entra en vigor la nova Carta Erasmus que és vàlida pel programa plurianual 2021-2027. 

Aquest programa de mobilitat permet cursar un període d'estudis en una institució d'educació superior d'un altre país europeu o també fora dels països membres del programa:

  • Obtenint reconeixement acadèmic ja que abans de marxar s'acorda el programa d'estudis a l'estranger i la seva equivalència la URV.
  • La durada de la mobilitat pot ser de llarga durada (semestral o anual, segons estableixi el conveni per cada universitat; i també de curta durada, és a dir inferior a 30 dies, que obre les portes a la participació de tots els estudiants sigui quina sigui la seva realitat.
  • Durant l'estada de mobilitat, no s'han de pagar taxes acadèmiques a la universitat d'acollida.
  • Es reben ajuts econòmics per col·laborar en la cobertura de les despeses que suposa la mobilitat i són compatibles amb els ajuts nacionals.
  • Les possibles destinacions s'actualitzen cada curs acadèmic i es poden consultar en la convocatòria de mobilitat corresponent.