saltar al contingut principal
Cercar
URV

Programa TUTORESPORT.CAT - URV


La Universitat Rovira i Virgili ofereix un programa de suport als estudiants que estiguin reconeguts com a esportistes d'alt nivell, alt rendiment o amb una alta dedicació i excel·lència esportiva .
La URV convoca el programa català universitari TUTORESPORT.CAT adaptat a l’estudiantat URV, amb l'objectiu principal de compatibilitzar la vida acadèmica  amb la seva trajectòria esportiva i d'excel·lència competitiva. Alhora, aconseguir la total integració d'aquests esportistes en el sistema educatiu universitari.
S'indiquen a continuació les condicions per participar en aquest Programa.

 1. Èsser esportista d'alt nivell d'acord amb el que s'estableix al RD 971/2007 de 13 de juliol.  I publicació en el BOE. 
 1. Esportistes d'Alt rendiment que compleixin els requisits de l'article 2.3 apartats d), e), f) i g) del Reial Decret 971/2007 de 13 de juliol sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment.
 2. Esportistes d'Alt Nivell i d'Alt Rendiment esportiu català d'acord al Decret 337/2002 que figurin a les llistes de l'any actual que aprova semestralment la Presidència del Consell Català de l'Esport i que es publiquen al  DOGC , esportistes d'alt nivell 
 3. Esportistes pertanyents al Pla ADO i ADOP
 1. Esportistes als quals els certifiquin les diferents federacions esportives haver estat convocats per la selecció catalana en el present any o l'anterior
 2. Estudiants-esportistes convocats per l'ECU ( Esport Català Universitari) a la selecció catalana universitària
 3. Esportistes amb contracte professional
 4. Estudiants-esportistes d'Alt Nivell universitari. Estudiants medallistes al Campionat de Catalunya Universitari ( CCU) , medallistes al Campionat d'Espanya Universitari (CEU) o participants al European Universities Championships (EUC).
 5. L'esportista que, encara que no compleixi els requisits anteriors, la URV proposi per haver quedat entre els tres primers classificats del Campionat d'Espanya Universitari dels curs acadèmic anterior. En aquest cas només s'assignarà tutor a qui, de mutu acord entre l'esportista i la direcció del programa, estimi que és necessari. La resta seran acceptats al programa sense cap tutor/a assignat.

També es poden presentar estudiants, amb un ampli reconeixement i excel·lència esportiva, que puguin acreditar un currículum esportiu per tal que es pugui realitzar un estudi de valoració d'acceptació al programa.

Els/les  beneficiaris/es del programa reben suport mitjançant:

 1. L'assignació d'un tutor/a que vetllarà per la compatibilitat entre l'activitat acadèmica dels/les estudiants i el seu calendari esportiu, tal com es desenvolupa en l'article 25 del títol II Avaluació i Qualificació d’Assignatures de la Normativa acadèmica de grau i màster del curs 23/24. En els casos d'Alta dedicació esportiva només s'assignarà tutor/a als punts 3, 4 i 5. La resta seran acceptats al programa sense cap tutor/a assignat (excepte casos que s’estimi necessari).
 2. El reconeixement d'1 crèdit d' "Activitats Universitàries Reconegudes" per la seva dedicació a activitats esportives de forma continuada durant tot el curs. Queden exceptuats d'adjudicació de crèdit els punts 3, 4 i 5 d'Alta dedicació esportiva.

REQUISIT INDISPENSABLE: participar als Campionats de Catalunya Universitaris com a esportista representatiu de la Universitat Rovira i Virgili.