saltar al contingut principal
Cercar
URV

Voleu formar una associació o grup d'estudiants?

1. Per on heu de començar?

El primer pas és decidir quina forma li voleu donar al col·lectiu. Les opcions són:

Associació d'estudiants
 • Durada indefinida i amb voluntat de perdurar en el temps.
 • Formada per almenys 3 estudiants i el 80% dels seus membres han de ser estudiants de la URV.
 • S'ha de constituir com a associació d'acord amb la legislació vigent i estar inscrita al Registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya (o d'una altra comunitat o d'àmbit estatal). Aquesta gestió té un cost. Aquí trobareu més informació sobre el tràmit.
Grup d'estudiants
 • Per desenvolupar un projecte puntual o amb una durada determinada (màxim 3 cursos acadèmics).
 • Integrat exclusivament per estudiants de la URV.
 • No cal donar-lo d'alta al Registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya.
Associació d'Alumni
 • Formada per almenys cinc membres que estiguin inscrits al programa Alumni de la URV.
 • Els membres de la junta directiva han de ser estudiants o alumni de la URV.

2. Què heu de fer per constituir una associació o un grup d'estudiants?

Independentment de la forma escollida, l'acte formal de constitució es materialitza mitjançant:

 1. Acta fundacional on hi consta el propòsit d'associar-se dels seus membres. Aquest model us pot servir d'exemple.
 2. Estatuts (associacions) / regles de funcionament (grups d'estudiants). En tots dos casos, podeu agafar com a exemple aquest model.

Aquests documents els haureu d'adjuntar quan formalitzeu la inscripció al Registre d'Associacions i Grups d'Estudiants de la URV.

Com us dèiem a dalt, si voleu adoptar la forma d'associació, heu de complir els requisits exigits per inscriure-us als Registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya.


3. Què heu de fer per ser una associació o grup d'estudiants reconegut per la URV?

Per ser reconeguts com a associació o grup d'estudiants de la URV, cal que inscriviu la vostra entitat al Registre d'Associacions i Grups d'Estudiants de la URV. La inscripció al Registre us permet optar a les ajudes econòmiques que es convoquen anualment, rebre suport en la difusió de les vostres activitats i accedir amb més facilitat als espais i als recursos que, en la mesura del possible, la Universitat posarà al vostre abast.

Què heu de fer per inscriure-us al Registre d'associacions i grups d'estudiants de la URV?
 1. Empleneu la sol·licitud d'alta i la fitxa d'inscripció.
 2. Adjunteu-hi la següent documentació:
  • Acta fundacional.
  • Certificat acreditatiu de l'acord pres per l'òrgan de govern de l'associació o bé per la totalitat dels membres del grup d'estudiants, de sol·licitar la inscripció al Registre.
  • Fotocòpia del DNI/NIE de la persona que presenta la sol·licitud.
  • Estatuts si sou una associació o les regles de funcionament si heu decidit formar un grups d'estudiants.

Si heu optat per constituir una associació, també heu d'adjuntar:

 • Estatuts vigents, degudament registrats pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
 • Document que acrediti la inscripció de l'associació al Registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya.

Tingueu en compte:

 • La inscripció al Registre s'ha de renovar cada curs acadèmic entre l'1 de setembre i el 15 d'octubre. Tingueu en compte que si, per exemple, inscriviu una entitat el mes de juny, al cap de pocs mesos haureu de tramitar al renovació igualment. Aquí podeu descarregar-vos la sol·licitud de renovació.
 • Quan renoveu la inscripció heu d'ajuntar una petita memòria de les activitats que heu dut a terme durant el curs anterior i comunicar-nos qualsevol canvi que s'hagi produït als òrgans de govern, les altes i baixes de membres o qualsevol altra qüestió de rellevància.
 • Si transcorre un curs sencer i no heu renoveu la inscripció, ja no podreu sol·licitar-la i per tornar a formar-ne part, haureu de sol·licitar una nova alta i començar tot el tràmit de nou.