saltar al contingut principal
Cercar
URV

Associacionisme

L’article 152 de l'Estatut de la URV estableix que els estudiants tenen dret a “associar-se lliurement, crear les pròpies organitzacions i rebre per a aquest fi un suport adequat tant pel que fa a material com a instal·lacions, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries de la Universitat i dels centres respectius”.

Registre d'Associacions i Grups d'Estudiants de la URV

El Registre d'Associacions i Grups d'Estudiants de la URV és un registre d'àmbit intern que es crea amb la finalitat de registrar oficialment les associacions i grups que operen en l'àmbit de la Universitat. La inscripció al Registre és obligatòria per a qualsevol associació o grup d'estudiants que vulgui tenir la consideració d'associació o grup d'estudiants de la URV i beneficiar-se dels drets que atorga aquesta condició. La inscripció s'ha de renovar anualment en els terminis establerts per aquest fi.

La fitxa d’inscripció s'ha d'adjuntar en el moment de presentar la sol·licitud d'inscripció. Si modifiqueu alguna de les dades contingudes en aquesta fitxa, haureu d’actualitzar-la i adjuntar-la quan presenteu la sol·licitud de renovació.

Convocatòria d’ajuts

Les associacions d'estudiants legalment constituïdes i registrades a la Universitat i els grups d'estudiants inscrits al Registre d'Associacions i Grups d'Estudiants de la URV poden sol·licitar ajuts econòmics per finançar les despeses necessàries pel desenvolupament de les activitats, programes i projectes que desenvolupin al llarg del curs.

Ús d’espais compartits

La normativa estableix els termes i condicions pels quals les associacions poden sol·licitar fer ús dels espais compartits.

Contacte

  • Guillem Roqué Secall
    Oficina de l’Estudiant
  • Campus Catalunya
    Av. Catalunya, 35. 43002 – Tarragona
  • 977 558 476