saltar al contingut principal
Cercar
URV

Consell de Govern

És l'òrgan de govern de la Universitat. Està constituït pel rector o rectora, el secretari o secretària general, el o la gerent i cinquanta membres més, escollits pel rector o rectora, el Claustre, els degans i els directors de centre, departament i institut universitari de recerca.

Té com a competències aprovar la planificació estratègica de la Universitat; redactar els informes preceptius sobre la creació, modificació i supressió de facultats i escoles; plantejar de suprimir o implantar ensenyaments conduents a obtenir títols universitaris oficials; aprovar la implantació de programes de doctorat i de títols propis de la Universitat, tant de grau com de postgrau, i proposar al Consell Social el pressupost anual de la Universitat.