saltar al contingut principal
Cercar
URV

Vicerectora de Valorització del Coneixement, Transferència i Ocupabilitat

María Ercilia García Álvarez

El Vicerectora de Valorització del Coneixement, Transferència i Ocupabilitat és el responsable de l'accés a la Universitat, l'acollida dels estudiants de grau, els serveis als estudiants, les pràctiques curriculars, la inserció laboral i la borsa de treball, i el projecte Alumni de la URV. Així mateix, promou la participació dels estudiants en la vida universitària i, per tant, afavoreix les seves associacions i la seva representació.

Currículum

Vaig néixer a Betanzos (A Coruña) l'any 1966. Llicenciada en Ciències Econòmiques a la Universitat de Santiago de Compostela (1991), vaig iniciar el doctorat a l'European Doctoral Programme in Entrepreneurship and SME's Management de la Durham University Business School. La meva activitat docent i investigadora, però, va començar a la Universitat Autònoma de Barcelona (1994-2001), on em vaig doctorar en Economia de l'Empresa. 

Posteriorment vaig ser investigadora a la Càtedra d'Empresa Familiar de l'IESE (2002-2004) amb una beca competitiva finançada per la Unió Europea. L'any 2004 em vaig incorporar al Departament de Gestió d'Empreses de la URV com a professora lectora. Dos anys més tard vaig promocionar a professora agregada i l'any 2010 vaig accedir a la plaça de catedràtica Serra Húnter.  

Imparteixo docència a la Facultat d'Economia i Empresa i a la Facultat de Turisme i Geografia. He participat en diversos projectes d'innovació docent i he estat coordinadora del màster en Direcció i Planificació del Turisme.  

Sempre m'ha agradat treballar de manera interdisciplinària, col·laborant amb investigadors, grups de recerca i institucions. La meva recerca, desenvolupada en el marc de projectes competitius, s'ha publicat en revistes d'impacte internacional de l'àmbit de les ciències socials i humanitats. Vaig ser nomenada Fellow del Family Firm Institute de Boston (2004) i membre electe del Qualitative Analysis Research Network de la European Sociological Association (2003-05). 

Fundadora i primera presidenta de l'Associació Espanyola per a l'Avenç de la Recerca Qualitativa, he estat coordinadora acadèmica del SAIC (2006-13) i membre del Grup de Formadors per a la Professionalització de la Supervisió Doctoral, que ha rebut el Premi de Qualitat Docent del Consell Social en dues ocasions (2017 i 2022).   

Paral·lelament, he desenvolupat una intensa activitat sindical. Vaig participar en la negociació i signatura del I Conveni del PDI Laboral de Catalunya, vaig ser membre de la Comissió paritària de vigilància del conveni des de la seva constitució i membre fundador de l'Espai de Diàleg i Negociació (2010). A la URV vaig ser vicepresidenta del Comitè d'Empresa del PDI Laboral (2007-12) i presidenta (fins al 2018). També he estat vicerectora de Personal entre 2018 i 2020.