saltar al contingut principal
Cercar
URV

Secretària general

Maria F. Jiménez Herrera

La Secretaria General és l'òrgan encarregat de protegir, custodiar i expedir els documents i els certificats dels òrgans generals de govern, llevat del Consell Social. A més, difon els acords dels òrgans de govern i és responsable de la gestió dels convenis institucionals, de la gestió documental i l'Arxiu, i de la redacció de la memòria anual de la Universitat.

Currículum

Vaig néixer a Torredembarra l'any 1966. Soc diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona (Divisió VII), llicenciada en Antropologia Social i Cultural i vaig obtenir el diploma d'estudis avançats (2002-03) a la URV i el doctorat en Antropologia Social i Cultural per la URV (2009). També tinc un màster en Bioètica i Dret perla Universitat de Barcelona i soc diplomada en Criminologia per la Universitat d'Alacant.

Soc infermera especialitzada en recerca en l'àmbit clínic del malalt crític en situacions d'urgències i emergències, ètica i bioètica amb dos trams de recerca.

Des del 1997 fins al 2002 vaig ser professora associada del Departament d'Infermeria de la URV; el 2003 vaig accedir a una plaça de professora titular d'escola universitària i el 2012, a la de titular d'universitat. També he estat professora visitant de la Universitat de Borås (Suècia). Imparteixo diferents assignatures de grau, màster i activitats al programa de doctorat.

També he estat secretària acadèmica de l'Escola Universitària d'Infermeria (2004-06), secretària (2008-12) i directora del Departament d'Infermeria (2012-2019) i, des del 2019, degana de la Facultat d'Infermeria.

Soc membre de l'Acadèmia Europea de Ciències d'Infermeria, de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques Bàsiques de Salut de Catalunya i Balears, de l'Observatori de Bioètica i Dret i de la Societat Espanyola d'Urgències i Emergències. Les meves línies de recerca principals es desenvolupen en els àmbits de l'ètica aplicada, l'oncologia, els malalts crítics i la innovació docent. Als darrers treballs m'he interessat per la sensibilitat moral dels estudiants d'infermeria.

He escrit diversos capítols de llibre i articles en revistes especialitzades centrats sobretot en la pràctica clínica de les cures basades en l'evidència i en l'ètica. Destaquen més de seixanta treballs en diverses publicacions científiques. He participat en diversos projectes d'investigació, tant nacionals com internacionals, a la Xarxa Internacional d'Universitats(INU) i també en projectes d'innovació docent de la nostra universitat.