saltar al contingut principal
Cercar
URV

Secretària General

Maria F. Jiménez Herrera

La Secretaria General és l'òrgan encarregat de protegir, custodiar i expedir els documents i els certificats dels òrgans generals de govern, llevat del Consell Social. A més, difon els acords dels òrgans de govern i és responsable de la gestió dels convenis institucionals, de la gestió documental i l'Arxiu i de la redacció de la memòria anual de la Universitat. 

Currículum

Vaig néixer a Torredembarra (Tarragona) l'any 1966. Diplomada d'Infermeria per la Universitat de Barcelona (Divisió VII). Llicenciada en Antropologia Social i Cultural i vaig obtenir el Diploma d'Estudis Avançats (2002-03) a la URV. Màster en Bioètica i Dret a la Universitat de Barcelona, Diplomada en Criminologia per la Universitat d'Alacant i, doctorarda en Antropologia Social i Cultural per la URV (2009).

Infermera especialitzada en recerca en l'àmbit clínic del malalt crític en situacions d'urgències i emergències, ètica i bioètica amb dos tram de recerca.

Des del 1997 fins al 2002 vaig ser professora associada del Departament d'Infermeria de la URV; el 2003 vaig accedir a una plaça de professora titular d'escola universitària, i el 2012 a la de titular d'universitat. Professora visitant de Borås University (Sweden). Imparteixo diferents assignatures de grau, màster i activitats al programa de doctorat.

Secretària acadèmica de l'Escola Universitària d'Infermeria (2004-06), secretària (2008-12) i directora del Departament d'Infermeria (2012-2019) i, des del 2019, degana de la Facultat d'Infermeria.

Membre de l'European Academy of Nursing Science, de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques Bàsiques de Salut de Catalunya i Balears, de l'Observatori de Bioètica i Dret i de la Societat Espanyola d'Urgències i Emergències. Les meves línies de recerca principals es desenvolupen als àmbits de l'ètica aplicada, l'oncologia, els malalts crítics i la innovació docent. Als darrers treballs m'he interessat per la sensibilitat moral dels estudiants d'infermeria.

Autora de diversos capítols de llibre i articles en revistes especialitzades centrats principalment en la pràctica clínica de les cures basades en l'evidència i ètica. Destaquen més de 60 treballs en diferents publicacions científiques. He participat en diferents projectes d'investigació, tant nacionals com internacionals i a la International Network of Universities (INU), com també a projectes d'innovació docent de la nostra Universitat.