saltar al contingut principal
Cercar
URV

Secretària General i Responsable d'Igualtat

Laura Román Martín

La Secretaria General és l'òrgan encarregat de protegir, custodiar i expedir els documents i els certificats dels òrgans generals de govern, llevat del Consell Social. A més, difon els acords dels òrgans de govern i és responsable de la gestió dels convenis institucionals, de la gestió documental i l'Arxiu i de la redacció de la memòria anual de la Universitat. La secretària general assumeix les competències en política d'igualtat.

Currículum

Nascuda a Tarragona el 1967, és doctora en Dret i professora titular de Dret Constitucional de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, on treballa des del 1992. Les seves principals línies de recerca són la igualtat de gènere, la violència de gènere i el dret mediambiental. És membre del grup de recerca consolidat de la URV Territori, Ciutadania i Sostenibilitat. En aquestes disciplines ha participat en projectes competitius i publicacions científiques en l'àmbit nacional, estatal i internacional. El 2018 ha rebut la Distinció M. Antònia Ferrer 2018, de l'Observatori de la Igualtat de la URV, en reconeixement per la seva tasca en defensa dels drets de les dones i la seva visibilització.

Com a docent, ha impulsat la incorporació de continguts de gènere de manera transversal i específica en les diferents titulacions de la Facultat de Ciències Jurídiques. Aquesta feina, moltes vegades invisible però imprescindible, ha fet possible que en els darrers anys s'hagi anat creant una línia de docència que forma en igualtat de gènere els futurs graduats i graduades de la Facultat.

Ha coordinat diversos projectes europeus de recerca sobre estudis de gènere, docència universitària relacionada amb les desigualtats entre dones i homes, i anàlisi jurídica de normativa europea. Forma part de la xarxa de docència d'universitats europees i llatinoamericanes sobre gènere i integració europea. La recerca en aquests àmbits s'ha recollit en diverses publicacions, les més recents de les quals són Integración europea y género (2014), Protección de las víctimas de violencia de género en la Unión Europea (2014), La Orden Europea de Protección. Su aplicación a las víctimas de violencia de género (2015) i Políticas de igualdad de género e integración en Europa y América Latina (2017).

En l'àmbit de la gestió universitària, ha estat vicedegana de la Facultat de Ciències Jurídiques, responsable del grau de Relacions Laborals, responsable de l'àrea de Dret Constitucional i coordinadora de mobilitat internacional.

És mare d'una filla i un fill i representant de la Fundació Vicente Ferrer a Tarragona, una ONG que treballa amb les persones de les zones més desfavorides i en risc d'exclusió de l'Índia.