saltar al contingut principal
Cercar
URV

Gerenta

Eva Borràs Balcells

Segons l'Estatut de la URV, correspon a la gerenta de la URV administrar i gestionar el patrimoni i el pressupost de la Universitat, elaborar la proposta de programació pluriennal i l'avantprojecte de pressupost, i dirigir el personal d'administració i serveis de la Universitat, per delegació de la rectora. De la mateixa manera, executa els acords del Consell de Govern en matèria econòmica i administrativa, per delegació de la rectora.

Currículum

Nascuda a Barcelona el 1974, és llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i màster en Banca i Finances per l'Institut d'Educació Contínua de la UPF. Ha cursat, així mateix, un postgrau en Funció Gerencial a l'Administració Pública a l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE) i un Coach Training Program a Coaching Operativo (Grupo Emociona).

Té una àmplia experiència professional en la direcció de serveis corporatius (que engloben serveis econòmics, recursos humans, assessoria jurídica, tecnologia, organització i processos) i com a gerenta a l'Administració pública autonòmica, local i del sector sanitari. A les institucions que ha dirigit ha actuat com a motor de canvi i ha liderat la millora contínua en la gestió dels recursos, l'organització i els processos, mitjançant un lideratge per al canvi centrat en la transversalitat dels processos i la informació compartida.

En ordre cronològic, ha estat cap d'administració i després gerenta de l'Institut Català de les Empreses Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya; ha dirigit l'Àrea de Serveis Centrals de l'Ajuntament de Sabadell i l'Àmbit de Gestió de Governança i Economia de l'Ajuntament de Sant Cugat, i ha estat directora economicofinancera de l'Hospital Clínic de Barcelona. Des del juny de 2019 és la gerenta a la Universitat Rovira i Virgili.

Amb una forta vocació de servei públic, allà on ha treballat ha fomentat un model de governança regit per la transparència i la coherència de les decisions preses, així com pel rigor, la necessària rendició de comptes i la integritat corporativa.

És una entusiasta de la feina ben feta i una gran convençuda que el valor més important de les organitzacions són les persones que hi treballen.

Casada i mestressa d'una gossa llebrera, actualment resideix a Terrassa.