saltar al contingut principal
Cercar
URV

Claustre Universitari

Edifici del Rectorat

C/. de l'Escorxador, s/n

43003 - Tarragona

El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària. Està constituït pel rector o rectora, que el convoca; el secretari o secretària general, el o la gerent i un màxim de dos-cents membres més: membres del Consell de Direcció no previstos en el paràgraf anterior, els degans i els directors de centre, els directors de departament, els directors d'institut universitari de recerca, una representació del col·lectiu docent i investigador, estudiants i personal d’administració i serveis.

Entre les funcions del Claustre hi ha modificar l’Estatut de la Universitat, elegir els representants dels diversos sectors de la comunitat universitària en el Consell de Govern, escollir el síndic de greuges i rebre’n un informe anual, manifestar l’opinió sobre aspectes de funcionament de la Universitat i rebre l'informe anual del rector.

Dades de contacte

 977 558 009 secgs(ELIMINAR)@urv.cat