saltar al contingut principal
Cercar
URV

Modalitats i formes de pagament de la matrícula

Curs d’aplicació 2023-24

A l'hora d'automatricular-vos, si heu seleccionat aquesta modalitat de pagament, pagareu en una sola vegada l'import total de la matrícula (import dels crèdits matriculats, les taxes corresponents i els serveis voluntaris, si escau) mitjançant:

 • Domiciliació: a partir del 6è dia d’haver realitzat la matrícula es procedirà a domiciliar el rebut a l’entitat bancària escollida.
 • Targeta. Es requerirà que introduïu el número de la targeta, la seva data de caducitat i el codi de seguretat. Cal que la targeta estigui associada a un compte amb fons suficients per fer possible el càrrec corresponent i que el límit de crèdit o el crèdit disponible de la targeta sigui superior a l’import total a pagar per la matrícula.
 • Préstec AGAUR per al finançament de la matrícula (programa FINAN)

Si no us convenen aquestes formes de pagament, us podeu adreçar a la secretaria del campus/centre, que us emetrà un rebut de pagament en efectiu que ingressareu a través d'una entitat bancària.

Aquells estudiants a qui s'apliqui la matrícula condicional (per reassignació d'estudis) hauran de fer el pagament mitjançant targeta en el termini de 24h (el dia de la matrícula i el següent dia laborable).

Important:

Recordeu que teniu l'obligació de realitzar els pagaments de la matrícula en els terminis corresponents.
Els estudiants que no han fet efectiu l'import dels rebuts de matrícula a la data de venciment són considerats suspesos temporalment, sense necessitat que la URV els faci cap notificació prèvia. Això implica que no se'ls podran expedir certificats, expedients acadèmics, ni el títol, i que les qualificacions obtingudes no tindran validesa acadèmica. A més, no es podran matricular en cap ensenyament de la URV si prèviament no regularitzen la situació.

Aquesta modalitat de pagament permet pagar la matrícula de manera fraccionada:

 • En el moment de formalitzar la matrícula, el 20% de l'import dels crèdits matriculats i el 100% de les taxes, assegurances i serveis voluntaris, si escau, carregant-se en el compte corrent corresponent a partir del sisè dia natural d'haver formalitzat la matrícula.
 • El 20 d’octubre: 30% de l’import dels crèdits matriculats.
 • El 20 de novembre: 20% de l’import dels crèdits matriculats.
 • El 20 de desembre: 30% de l'import dels crèdits matriculats.

El pagament podrà ser:

 • Primer fraccionament: domiciliació o targeta. En aquest segon cas, es requerirà que introduïu el número de la targeta, la seva data de caducitat i el codi de seguretat. Cal que la targeta estigui associada a un compte amb fons suficients per fer possible el càrrec corresponent i que el límit de crèdit o el crèdit disponible de la targeta sigui superior a l'import total a pagar per la matrícula.
 • A partir del segon fraccionament: domiciliació (o targeta si es fa el canvi a través de “els meus rebuts”)

Important:

Recordeu que teniu l'obligació de realitzar els pagaments de la matrícula en els terminis corresponents.
Els estudiants que no han fet efectiu l'import dels rebuts de matrícula a la data de venciment són considerats suspesos temporalment, sense necessitat que la URV els faci cap notificació prèvia. Això implica que no se'ls podran expedir certificats, expedients acadèmics, ni el títol, i que les qualificacions obtingudes no tindran validesa acadèmica. A més, no es podran matricular en cap ensenyament de la URV si prèviament no regularitzen la situació.

Aquesta forma de pagament permet:

 • El fraccionament fins al 100% de la matrícula, sempre que l'import mínim sigui 500 euros i el màxim de 9.600 euros. 
 • El préstec no inclou els imports que puguin generar-se amb les modificacions de matrícula posteriors. 
 • El finançament d'un mínim de sis quotes d'amortització.
   - L'última quota serà al mes de maig. 
 • Condicions financeres:
  • Tipus d'interès: 0% anual fix.
  • Comissió d'obertura: d'un 3,25% de l'import finançat, que s'hauran d'abonar en el primer rebut.
  • Comissió d'amortització: 0 euros.
 • Has de tenir en compte que per sol·licitar el títol has d'estar al corrent de pagament de la totalitat del préstec. Així doncs, abans de demanar-lo cal que amortitzis tot el préstec.

Si tries aquest préstec quan et matriculis, l'endemà rebràs un correu a la teva adreça electrònica URV en què se t'indicaran els tràmits que hauràs de seguir per formalitzar el préstec, amb l'enllaç a un formulari on hauràs d'escollir l'entitat financera Banc Sabadell i autoritzar a l'AGAUR que cedeixi les teves dades a aquesta entitat financera.

Consulta la web d'AGAUR per tenir-ne tota la informació (AGAUR)

Informació sobre la protecció de les dades de caràcter personal a efectes del préstec AGAUR.