saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'Aprenentatge Servei al Màster en Antropologia Mèdica i Salut Global

Treball de Fi de Màster - Recerca qualitativa sobre intervencions multidisciplinàries en fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica

  • Coordinació: Isabella Riccò (isabella.ricco(ELIMINAR)@urv.cat)
  • Entitat: Institut Català de la Salut/IDIAPGol
  • Resum: Emmarcat en el context del projecte SINCRONITZA+ i amb l'ànim de contribuir a la comprensió d'entitats nosològiques com la fibromiàlgia (FM) i la síndrome de fatiga crònica (SFC), es realitzarà un estudi durant el curs acadèmic 2023-24 per explorar la presència o absència de diferents models explicatius en la construcció social de la fibromiàlgia, així com la voluntat o predisposició a contemplar perspectives alternatives a la biomèdica a l'hora de gestionar la trobada professional-pacient, l'elaboració o l'acord del diagnòstic i les seves conseqüències a nivell de qualitat de la aliança terapèutica. Es durà a terme un estudi qualitatiu  que, mitjançant l'anàlisi del discurs obtingut a partir de grups focals i entrevistes en profunditat perseguirà identificar mecanismes que permetin el diàleg o la discussió entre disciplines i perspectives d'anàlisi que serveixin per articular i posar en discussió posicions i punts de vista diferents que puguin contribuir a millorar la comprensió de la fibromiàlgia i per tant el seu maneig.