saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'APS al Doble Grau en Dret / Relacions Laborals i Ocupació

Treball de Fi de Grau – Dictàmens per iniciar procediments judicials en defensa dels drets dels animals

 • Coordinació: Àngels Galina Saura (angels.galiana(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació d’Advocats en Defensa Animal Tarragona.
 • Resum: Aquest treball del curs acadèmic 2018-19, s’ha basat en la col·laboració amb una entitat de recent creació per elaborar els dictàmens per iniciar procediments judicials en defensa dels drets dels animals. El treball s’ha basat en la recerca bibliogràfica -especialment centrat en els casos reals i mediàtics de la mort de gossos en espais públics-  i un estudi de la legislació per a poder explorar diferents vies jurisdiccionals i administratives per a poder tirar endavant aquests dictàmens.

Treball de Fi de Grau - Informe legal sobre la situació de les comissions hospitalàries a Catalunya

 • Coordinació: Josep Ramon Fuentes (josepramon.fuentes(ELIMINAR)@urv.cat
 • Entitat: Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris – AICUC.
 • Resum: L'objectiu d’aquest treball, desenvolupat durant el curs acadèmic 2018-19, va ser millorar les condicions de les persones usuàries del sistema sanitari a partir de l'anàlisi de les lleis vigents sobre les comissions hospitalàries i la redacció d'una proposta de modificació del Decret 201/2015, referent a la creació de comissions hospitalàries a Catalunya pel que fa a regions i sectors; per tal de millorar les condicions de treballs i de l'exercici dels drets dels usuaris en hospitals, centres d'atenció sociosanitària i d'atenció especialitzada i salut mental.

 

Treball de Fi de Grau - Comparativa europea sobre les mesures de foment de l'accés al treball de les persones amb discapacitat 

 • Coordinació: Esther Guerrero Vizuete (esther.guerrero(ELIMINAR)@urv.cat
 • Entitat: Fundació ECOM.
 • Resum: Aquest treball, desenvolupat durant el curs acadèmic 2020-21, es dirigeix a analitzar les accions positives que afavoreixen una integració laboral més gran dels treballadors i treballadores amb discapacitat adoptades en diferents països europeus. Aquest estudi consta de dues fases: a la primera s'analitza quins països europeus compten amb un major percentatge de treballadors amb discapacitat integrats al mercat ordinari de treball; i una segona fase en què s'analitzen les mesures de foment de l'ocupació adoptades en aquells països amb un índex d'ocupabilitat més gran d'aquests treballadors. La seva finalitat és promoure i integrar l'aplicació d'aquestes mesures a la normativa espanyola.

Treball de Fi de Grau - Inserció sociolaboral de persones trans amb discapacitat

 • Coordinació: Víctor Merino Sancho (victor.merino(ELIMINAR)@urv.cat
 • Entitat: Fundació ECOM.
 • Resum: Aquest Treball de Fi de Grau es realitza el curs 2020-21. Consisteix en la creació d'un document que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones trans amb discapacitat. El document proporcionarà un marc conceptual i tractarà d'identificar bones pràctiques pel que fa a l'atenció a aquestes persones en la mateixa entitat, i en la relació entre l'entitat i les empreses.

Treball de Fi de Grau - Assessorament en l'àmbit de l'organització interna d'una entitat per persones en situació de dependència

 • Coordinació: Teresa Torres Coronas (teresa.torres(ELIMINAR)@urv.cat
 • Entitat: Fundació Mercè Pla.
 • Resum: Aquesta activitat de APS es duu a terme en la Fundació Mercè Pla, situada en les Terres de l'Ebre, durant el curs 2022-23. La Fundació consta d'un Servei d'Atenció Precoç, un Centre Educació Especial, un Centre Ocupacional, un Servei d'Acolliment Residencial i un Centre Especial d'Ocupació. Els serveis de l'entitat es dirigeixen a persones amb discapacitat i persones amb situació de dependència. L'estudiant del Grau de Relacions Laborals i Ocupació és l'encarregat de realitzar assessorament en l'àmbit de l'organització interna de l'entitat i els seus centres per a l'adequació de les funcions dels treballadors als llocs de treball. La finalitat última és, analitzant tasques i processos, ajudar l'entitat a prestar els seus serveis de forma més eficient i millorar la satisfacció de les persones usuàries.

Treball de Fi de Grau - Menors estrangers no acompanyats i regularització jurídica

 • Coordinació: Maria Font Mas (maria.font(ELIMINAR)@urv.cat)/ Montserrat Aumatell Arnau (montserrat.aumatell(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: CRAE Codina / CRAE Pastoreta
 • Resum: Es tracta de dos TFG del curs acadèmic 2023-24 realitzats per la mateixa alumna, que presta el servei a la mateixa entitat externa en dos CRAE que es diferencien en el servei. Els Centres Residencials d'Acció Educativa (CRAE) Pastoreta i Codina, ambdós de Reus, sol·liciten la col·laboració de la URV, a través del programa d'APS, per a què es realitzin treballs finals de grau sobre una mateixa qüestió: els menors estrangers no acompanyats (MENA).
  La realitat dels centres es que atenen infants i adolescents en situació de risc; entre aquests, n'hi ha que provenen d'altres països (estrangers) sense cap familiar al territori (no acompanyats o desemparats). Aquests tenen dificultats importants a nivell legal:
  - En una primera fase, mentre són menors (subjectes d'especial atenció i que preval respecte la condició d'estranger) en quan a aconseguir la documentació que regularitzi la seva situació a Catalunya/Espanya.
  - En una segona fase, quan han arribat a la majoria d'edat, i no s'ha realitzat la regularització legal en la fase anterior, es genera una situació complicada perquè haurien de tenir accés al món laboral.
  Els CRAEs sol·liciten informes jurídics respecte aquests dos aspectes, per això son dos TFG, que els hi resultaran de gran utilitat per als treballadors socials, personal i voluntariat que treballa en aquests centres, possibilitant gestionar i facilitar als menors la documentació, i als majors la possibilitat de treballar legalment.