saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'APS al Doble Grau en Dret / Relacions Laborals i Ocupació

Treball Fi de Grau – Dictàmens per iniciar procediments judicials en defensa dels drets dels animals

 • Coordinació: Àngels Galina Saura (angels.galiana(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació d’Advocats en Defensa Animal Tarragona.
 • Resum: Aquest treball del curs acadèmic 2018/2019, s’ha basat en la col·laboració amb una entitat de recent creació per elaborar els dictàmens per iniciar procediments judicials en defensa dels drets dels animals. El treball s’ha basat en la recerca bibliogràfica -especialment centrat en els casos reals i mediàtics de la mort de gossos en espais públics-  i un estudi de la legislació per a poder explorar diferents vies jurisdiccionals i administratives per a poder tirar endavant aquests dictàmens.

Treball Fi de Grau - Informe legal sobre la situació de les comissions hospitalàries a Catalunya

 • Coordinació: Josep Ramon Fuentes (josepramon.fuentes(ELIMINAR)@urv.cat
 • Entitat: Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris – AICUC.
 • Resum: L'objectiu d’aquest treball, desenvolupat durant el curs acadèmic 2018/2019, va ser millorar les condicions de les persones usuàries del sistema sanitari a partir de l'anàlisi de les lleis vigents sobre les comissions hospitalàries i la redacció d'una proposta de modificació del Decret 201/2015, referent a la creació de comissions hospitalàries a Catalunya pel que fa a regions i sectors; per tal de millorar les condicions de treballs i de l'exercici dels drets dels usuaris en hospitals, centres d'atenció sociosanitària i d'atenció especialitzada i salut mental.

 

Treball Fi de Grau - Comparativa europea sobre les mesures de foment de l'accés al treball de les persones amb discapacitat 

 • Coordinació: Esther Guerrero Vizuete (esther.guerrero(ELIMINAR)@urv.cat
 • Entitat: Fundació ECOM.
 • Resum: Aquest treball, desenvolupat durant el curs acadèmic 2020/2021, es dirigeix a analitzar les accions positives que afavoreixen una integració laboral més gran dels treballadors i treballadores amb discapacitat adoptades en diferents països europeus. Aquest estudi consta de dues fases: a la primera s'analitza quins països europeus compten amb un major percentatge de treballadors amb discapacitat integrats al mercat ordinari de treball; i una segona fase en què s'analitzen les mesures de foment de l'ocupació adoptades en aquells països amb un índex d'ocupabilitat més gran d'aquests treballadors. La seva finalitat és promoure i integrar l'aplicació d'aquestes mesures a la normativa espanyola.

Treball Fi de Grau - Inserció sociolaboral de persones trans amb discapacitat

 • Coordinació: Víctor Merino Sancho (victor.merino(ELIMINAR)@urv.cat
 • Entitat: Fundació ECOM.
 • Resum: Creació d'un document que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones trans amb discapacitat. El document proporcionarà un marc conceptual i tractarà d'identificar bones pràctiques pel que fa a l'atenció a aquestes persones en la mateixa entitat, i en la relació entre l'entitat i les empreses.

Treball Fi de Grau - Assessorament en l'àmbit de l'organització interna d'una entitat per persones en situació de dependència

 • Coordinació: Teresa Torres Coronas (teresa.torres(ELIMINAR)@urv.cat
 • Entitat: Fundació Mercè Pla.
 • Resum: Esta actividad de APS se lleva a cabo en la Fundación Mercè Pla, ubicada en las Terres de l'Ebre, durante el curso 2022-2023. La Fundación consta de un Servicio de Atención Precoz, un Centro Educación Especial, un Centro Ocupacional, un Servicio de Acogida Residencial y un Centro Especial de Empleo. Los servicios de la entidad se dirigen a personas con discapacidad y personas con situación de dependencia. El estudiante del Grado de Relaciones Laborales y Empleo es el encargado de realizar asesoramiento en el ámbito de la organización interna de la entidad y sus centros para la adecuación de las funciones de los trabajadores a los puestos de trabajo. La finalidad última es, analizando tareas y procesos, ayudar a la entidad a prestar sus servicios de forma más eficiente y mejorar la satisfacción de las personas usuarias.