saltar al contingut principal
Cercar
URV

R2B - Valorització del coneixement 2018

 • Esmena de sol·licituds
  • Relació provisional de persones candidates admeses i excloses
   • Data publicació:
   • Data de termini esmena sol·licituds:
  • Relació definitiva de persones candidates admeses i excloses
   • Data publicació:
 • Proposta resolució provisional
  • Text de concessió
   • Data de publicació:
  • Annex I: relació de sol·licituds proposades
  • Document d'acceptació
 • Proposta de resolució definitiva
  • Text de concessió
  • Annex I: relació de sol·licituds proposades per concessió
   • Data publicació:
   • Data de termini d’acceptació / renúncia / al·legacions: no s’escau
 • Resolució definitiva
  • Text de concessió
  • Annex I: relació de sol·licituds concedides
   • Data publicació:
   • Data de termini d’acceptació / renúncia / al·legacions: no s’escau

Amb del suport de: