saltar al contingut principal
Cercar
URV

Ajuts per a la Requalificació del Professorat Universitari funcionari o contractat - 2021

 • Esmena
  • Relació provisional de sol·licituds admeses i excloses: Diligència d'esmenes
   • Data de publicació: 
   • Data límit d'esmenes: 
  • Relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses: Resolució de sol·licituds admeses i no admeses 
   • Data de publicació: 
   • Data límit d'esmenes: No s'escau
 • Comissió d'Avaluació
  • Ordre de designació de la Comissió d'Avaluació
 • Proposta de resolució i tràmit d'audiència
  • Provisional
   • Proposta de resolució provisional
   • Annex I: Relació de sol·licituds proposades
    • Data de publicació: 
    • Data de termini d'acceptació / renúncia / al·legacions: 
   • Models de documents: Acceptació / Renúncia / Al·legacions
  • Definitiva
   • Proposta de resolució definitiva
   • Annex I: Relació de sol·licituds proposades
    • Data de publicació: 
    • Data de termini d'acceptació / renúncia / al·legacions: 
   • Models de documents: Acceptació / Renúncia
 • Resolució de concessió
  • Resolució de concessió:
   • Resolució de concessió. Data de publicació:
   • Annex I: Relació de sol·licituds concedides
  • Documentació necessària per a les persones beneficiàries: Permisos per a estades d'investigació i/o estudi superior a 10 dies
   • Personal docent i investigador funcionari. Model de sol·licitud
   • Personal docent i investigador laboral. Model de sol·licitud
 • Justificació dels ajuts
  • Memòria d'actuació
  • Certificació de l'estada emesa pel centre receptor

Amb el finançament de:

      

Amb el suport de: