saltar al contingut principal
Cercar
URV

Projectes Finançats per la Generalitat de Catalunya

RIS3CAT

TECNOLOGIES EMERGENTS

Codi projecte Títol projecte
FEM IOT Agrupació de Tecnologies Emergents FEM IOT
DRAC Disseny d'acceleradors basats en la tecnologia RISC-V per a la propera generació de computadors

PROJECTES ESPECIALITZACIÓ COMPETITIVITAT TERRITORIAL (PECT) (Cofinançats per la Generalitat i la Diputació de Tarragona)

Títol PECT Títol operació
Cuidem el que ens uneix Sensòrica
Cuidem el que ens uneix Materials Avançats
Pobles vius i actius Formació i Tecnologia
EBREBioterritori: Estructures i eines per a la transformació econòmica de les Terres de l'Ebre Creació del Laboratori d'Innovació per a l'Educació Mediambiental té el compromís d'aportar la quantitat
EbreBiosfera Observatori Socioambiental per a la transferència de dades, l'emprenedoria i l'autoavaluació
EbreBiosfera Plataforma d'Innovació EbreBiosfera
TurisTIC en família Àpats Saludables
NUTRISALT Generació d'arguments científics sobre el consum de productes de proximitat

COMUNITATS

Acrònim projecte Títol projecte
EFFLUCOMP Recerca en tecnologies cost-eficients per al tractament d’efluents complexos
IMAQUA Gestió integral de la qualitat i quantitat de les aigües en processos d'abastiment i distribució

PROGRAMA OPERATIU D'INVERSIÓ EN CREIXEMENT I OCUPACIÓ DE CATALUNYA

Codi projecte/actuació Títol actuació
PAVT-FURV/1 Implantació d'un centre de relació amb el teixit empresarial del CATSUD per tal de conèixer la vinculació, l'activitat, i avançar les necessitats de les empreses del territori.

ALTRES

Codi projecte Títol projecte
2021 DI 049 La atención a la diversidad y la calidad del servicio en las residencias geriátricas del siglo XXI
2021 DI 054 UMI més enllà de les portes
2020 ARMIF 00006 Certificació de la Competència Digital Docent del Professorat d Educació Secundària en Formació Inicial. (CerTICDocent)
2020 ARMIF 00005 La Inclusió Digital en la formació inicial dels mestres en COMpetència DIgital Docent (ID_COMDID)
2021 DI 036 Disseny i anàlisi mètrica de l'Escala TEMPS: Transferència infermera del pacient crític
2021 DI 025-MO+MAT Ús de la Simulació en l'adquisició de competències Infermeres per millorar la seguretat dels pacients
2021 DI 002 Desenvolupament d'un captador de CO2 atmosfèric tipus DAC
2020 INDOV 00003 Transversalitzant la sensibilitat cap a les Violencies sexuals i de gènere a les uiversitats a través de la practica del Photovoice (PhV_SeGReV)
ACC010/20/000017 Dones migrades avançant cap a una salut sexual i reproductiva amb mirada transcultural i enfocament d'interseccionalitat: abordatge dels drets sexuals i reproductius a nivell global en el marc de la Agenda 2030 i la reconfiguració de les polítiques socios
INNOTECRD19-1-0029 Eliminació de Bacteris en Conductes d'Aire Condicionat amb Nanopartícules de Ag-TiO2 Assistides amb Radiació UV (BIODUCT)
ARP147/21/000021 Organismes antagonistes com a alternativa a la utilització de productes químics contra el míldiu en l'hort i la vinya: una estratègia per impulsar un sistema de producció agrícola sostenible i ecològic
2020 DI 104 Platges segures
2020 DI 085 Implicació de l'ADN mitocondrial a l'inici dels trastorns psicòtic: relació amb el risc de malaltia, estrès, rendiment cognitiu, simptomatologia clínica i síndrome metabòlica.
2019 RICIP 00001 Aprenem juntes: Respostes a les violències sexuals i de gènere a universitats catalanes i mexicanes
2019 DI 073 C02 cost-effective capture, hydrogenation and conversion to fuel in energy-intensive industries
ARP095/20/00154 Regeneració de les biocenosi de fanerògames marines de posidonia oceanica i cymodocea nodosa als municipis de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Cambrils, Vila-seca, La Pineda i Tarragona, mitjançant la utilització de biomaterials (naturals i reciclats)
2019 LLAV 00061 TECnologia innovativa per a la determinació in situ de NANO i Micro- plàstics (TECNANO)
2019 LLAV 00062 Desenvolupament de Nous Mètodes per Introduir Modificacions Fluorades per Augmentar l'Activitat Farmacològica de Principis Actius (INTRODUCCIÓ DE FLUOR)
2019 PROD 00113 Detecció In situ de contaminants en continu (INSPECTION)
2019 SINGU 00013 Construcció d'un estabulari lliure de patògens específics per l'experimentació animal en aplicacions biotecnològiques amb rosegadors transgènics
MEM200/20/000035 Projecte educatiu "Hospital de Campanya"
2020 DI 025 Study of the preliminary efficacy and safety of ibogaine in the treatment of methadone detoxification
2020 DI 051 La responsabilitat penal en matèria de residus plàstics
IU68-018623 / 2019 INNOV 00008 New probiotic strategies for obesity-related disorders and development of the companion diagnostic kit
IU68-017106 / 2019 PROD 00107 New probiotic strategies for obesity-related disorders and development of the companion diagnostic kit
2020 DI 067 Pressure sensitive adhesives based on renewable resources 
2020 DI 090 Elaboració d'un projecte de text normatiu que reguli la carrera administrativa horitzontal a l'Ajuntament del Vendrell
ACE014/20/000059 Recerca de l'ús d'adhesius biocompatibles i biodegradables per sutures internes (INTERNADH)
RESTUR Vulnerabilitat turística a la regió EPM: anàlisis i estratègies de resiliència futura
ENSENYO Ensenyo: una plataforma d'educació en línia dotada d'intel·ligència artificial
2019 RICIP 00001 Aprenem juntes: Respostes a les violències sexuals i de gènere a universitats catalanes i mexicanes
2019 DI 073 C02 cost-effective capture, hydrogenation and conversion to fuel in energy-intensive industries
ARP095/20/00154

Regeneració de les biocenosi de fanerògames marines de posidonia oceanica i cymodocea nodosa als municipis de vandellòs i l'hospitalet de l'infant, cambrils, vilaseca la pineda i tarragona, mitjançant la utilització de biomaterials (naturals i reciclats)

2019 LLAV 00061 TECnologia innovativa per a la determinació in situ de NANO i Micro- plàstics (TECNANO)
2019 LLAV 00062 Desenvolupament de Nous Mètodes per Introduir Modificacions Fluorades per Augmentar l'Activitat Farmacològica de Principis Actius (INTRODUCCIÓ DE FLUOR)
2019 PROD 00113 Detecció In situ de contaminants en continu (INSPECTION)
MEM200/20/000035 Projecte educatiu "Hospital de Campanya"
2020 DI 025-DE Study of the preliminary efficacy and safety of ibogaine in the treatment of methadone detoxification
2020 DI 051-DE La responsabilitat penal en matèria de residus plàstics
6_17_COVID-19 (DGRIS - AQUAS) Circulating and cellular prognostic biomarkers for COVID19 progression in patient with SARS-CoV-2 infection using multi omic science (CovidOMIC)
IU68-017106 / IU68-018623 New probiotic strategies for obesity-related disorders and development of the companion diagnostic kit
2020 DI 067-DE Pressure sensitive adhesives based on renewable resources 
EMO-2021-2 Treballs de investigació i avaluació del significat radiològic de les dades de les xarxes de vigilància radiològica ambiental de la Generalitat de Catalunya

    ​​​​​​​​​