saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informe de recerca i innovació

L'equip de govern de la URV té molt clares les voluntats i els compromisos adquirits en l'àmbit de la recerca i la innovació. Vam establir el repte de continuar sent una universitat capdavantera en la generació de coneixement i en la innovació. Sabem que som i serem universitat si la recerca de qualitat n'és un identificador essencial. Alguns indicadors mostraven mesos enrere evolucions negatives, deixant entreveure alguns primers símptomes d'esgotament i la necessitat de relleu generacional. Per canviar aquesta tendència, l'equip de govern s'ha proposat actuar amb urgència per reactivar la recerca, la transferència i la innovació. Aquest revulsiu ha de ser transversal i implicar tots els àmbits de coneixement, fent partícip a tothom en el desplegament d'iniciatives.

En aquest informe continuem amb el seguiment concret de molts dels indicadors que defineixen la nostra activitat de recerca i innovació (p.e. publicacions científiques, recursos econòmics captats externament, persones que fan la recerca, patents, creació d'empreses, divulgació dels resultats de la recerca, congressos, etc.). En molts d'aquests ítems ja es comença a notar un canvi en la tendència negativa, però és aviat encara per preveure què passarà en el futur.

Cal continuar treballant en les diferents iniciatives i programes impulsats des del Vicerectorat de Recerca i Planificació Científica i des del Vicerectorat d'Innovació i Transferència del Coneixement, per poder garantir que la URV segueix creixent en visibilitat científica internacional i, sobretot, garanteix un impacte a la societat de tots els resultats de la seva recerca i innovació.

Finalment, estem compromesos a alinear aquestes accions, programes i resultats amb la millora de la sostenibilitat, d'acord amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, que han esdevingut el marc de les nostres actuacions.

María José Figueras Salvat
Rectora