saltar al contingut principal
Cercar
URV

Talent Jove

Què és Talent Jove? És un programa que té per objectiu oferir coneixements avançats sobre física i matemàtiques a joves de 1r i 2n de batxillerat amb bones capacitats acadèmiques i especialment motivats, mitjançant la realització d’un conjunt de tallers en línia.

 • És un programa d'alta exigència formativa i científica.
 • Planteja l'adquisició de coneixements científics de nivell superior al programa escolar de batxillerat
 • Aporta una formació complementària i avançada per cultivar i potenciar el talent científic dels alumnes.

En què consisteix?

Talent Jove en Física i Matemàtiques presenta un programa de treball que es desenvolupa al llarg dels dos cursos del batxillerat.

Els continguts i el nivell formatiu en Física i Matemàtiques definits pel Batxillerat Internacional són un referent per definir l'objectiu d'aquesta acció.

 • Tots els dissabtes del curs escolar, de 10 a 13 h es treballarà presencialment (o remota, per videoconferència, per aquells que no puguin desplaçar-se) temes avançats de física i matemàtiques al Campus Catalunya de la URV
  • Cadascuna de les dues matèries es tractaran quinzenalment.
  • En aquestes sessions es debatran les qüestions conceptualment més dificultoses, els exercicis més difícils de plantejar, i les pràctiques més complicades de realitzar
 • Entre setmana es farà el seguiment, realitzant activitats complementàries, resolent dubtes, i prepararant l'activitat del dissabte mitjançant la plataforma Moodle de la URV.

Requisits per participar

 • Ser alumne de 1r o de 2n de batxillerat
  • Els alumnes de 1r de batxillerat particiapran en el programa Talent Jove, que abasta els cursos 21-22 i 22-23.
  • Els alumnes de 2n de batxillerat participaran en el programa Talent Jove només el curs 21-22.
 • Ser alumne que hagi assolit excel·lentment les assignatures de física i de matemàtiques.
 • Insciure's com a molt tard el 5 d’octubre (24:00 h) del 2021en aquest enllaç
 • Superació d'una prova de nivell en Física i Matemàtiques:
  • Dia: 8 d’octubre del 2021
  • Hora: 17 h
  • Lloc: per facilitar l’accés a la prova, aquesta es realitzarà online mitjançant la plataforma Microsoft Teams.
 • Superada la prova, els candidats hauran d’ingressar 80 € en concepte de matrícula al número de compte corrent que se’ls indicarà oportunament.

Matrícula

 • Talent Jove és un programa que es desenvolupa al llarg de dos cursos acadèmics. La matrícula d’ambdós cursos és de 80 € en total, i el seu pagament es realitzarà en un sol ingrés abans de començar el curs.
 • Aquells candidats que hagin superat les proves selectives amb una qualificació igual o superior a 9 en quedaran exempts.

Indicacions per a la prova de nivell

Important: cal seguir estrictament aquestes indicacions.

 • Data i lloc: divendres 8 d'octubre a les 17 h, per videoconferència MS Teams a través del vincle següent Haga clic aquí para unirse a la reunión . La prova s'iniciarà puntualment, per tant és important connectar-se 10 minuts abans de l'inici per evitar problemes.
 • Per a la prova cal que disposis de:
  • Ordinador amb un navegador i accés a internet, amb videocàmera, auriculars i micròfon preparats per videoconferències
  • Escàner o mòbil amb una aplicació d'escaneig de documents instal·lada (p.e. CamScanner free). Es recomana comprovar el funcionalment de l'APP abans de fer la prova de nivell.
  • Es recomana instal·lar prèviament l'aplicació MS Teams. En cas contrari també es pot fer servir la versió sobre navegador web
  • Un entorn en silenci
  • Paper per resoldre els exercicis
  • Calculadora
  • Bolígraf

A l'inici de la sessió i a través del xat es facilitaran les proves de física i de matemàtiques, per 1r i per 2n de BAT, respectivament, amb una sèrie d'exercicis a resoldre. Tindràs un màxim de dues hores per fer les dues proves.

Hauràs de resoldre sobre paper les dues proves corresponents al teu curs, cadascuna en fulls de paper separats. A la part superior esquerra de totes les cares del/s full/s que facis servir cal que posis per escrit:

 • Nom i cognoms, Matemàtiques 1r BAT o 2n BAT (segons la prova que facis), nº de full (1, 2, etc.)
 • Nom i cognoms, Física 1r BAT o 2n BAT (segons la prova que facis), nº de full (1, 2, etc.)           

Normes de funcionament:

 • Es pot utilitzar calculadora però cap altre recurs més de suport. 
 • Mentre treballes cal tenir la càmera i el micròfon en marxa perquè et puguem veure i sentir.
 • És important mantenir el silenci. 
 • Les consultes s'han d'escriure al xat de l'aplicació i es respondran per la mateixa via, perquè quedin registrades i disponibles per tothom.

Una vegada acabades les proves has de:

 • Escanejar tots els fulls on has resolt els exercicis de matemàtiques amb l'escàner o l'aplicació d'escaneig de documents del mòbil, desar com a un únic document PDF i nomenar el document indicant: nom i cognoms, Matemàtiques 1r o 2n (segons la prova que hagis fet)
 • Escanejar tots els fulls on has resolt els exercicis de física amb l'escàner o l'aplicació d'escaneig de documents del mòbil, desar com a un únic document PDF i nomenar el document indicant: nom i cognoms, Física 1r o 2n (segons la prova que hagis fet)

No més tard de les 19:10 h, hauràs d'enviar a l'adreça de correu: urvdivulga(ELIMINAR)@urv.cat dos missatges:

 • Un missatge, indicant en el tema: nom i cognoms, Matemàtiques 1r BAT o 2n BAT (segons la prova que hagis fet) i adjuntant el PDF escanejat amb tots els fulls on has resolt els exercicis de matemàtiques.
 • Un altre, indicant en el tema: nom i cognoms, Física 1r BAT o 2n BAT (segons la prova que hagis fet), i adjuntant les fotos o PDF escanejat amb tots els fulls on has resolt els exercicis de física.

Si tinguessis problemes per escanejar els fulls, com a alternativa pots fer fotos de totes les pàgines, nomenar cadascuna indicant nom i cognoms, Matemàtiques o Física, 1r o 2n, nº de full i enviar les fotos per correu com s’ha indicat abans.

És molt important seguir totes les indicacions per enviar els documents degudament identificats, per assegurar que no es perdi la cap prova.