saltar al contingut principal
Cercar
URV

Talent Jove

Què és Talent Jove? És un programa que té per objectiu oferir coneixements avançats sobre física i matemàtiques a joves de 1r i 2n de batxillerat amb bones capacitats acadèmiques i especialment motivats, mitjançant la realització d’un conjunt de tallers.

 • És un programa d'alta exigència formativa i científica.
 • Planteja l'adquisició de coneixements científics de nivell superior al programa escolar de batxillerat
 • Aporta una formació complementària i avançada per cultivar i potenciar el talent científic dels alumnes.

En què consisteix?

Talent Jove en Física i Matemàtiques presenta un programa de treball que es desenvolupa al llarg dels dos cursos del batxillerat.

Els continguts i el nivell formatiu en Física i Matemàtiques definits pel Batxillerat Internacional són un referent per definir l'objectiu d'aquesta acció.

 • Tots els dissabtes del curs escolar, a partir del 21 d’octubre, i de 10 a 13 h, es treballarà presencialment (o remota, per videoconferència, per aquells que no puguin desplaçar-se) temes avançats de física i matemàtiques al Campus Catalunya de la URV
  • Cadascuna de les dues matèries es tractaran quinzenalment.
  • En aquestes sessions es debatran les qüestions conceptualment més dificultoses, els exercicis més difícils de plantejar, i les pràctiques més complicades de realitzar
 • Entre setmana es farà el seguiment, realitzant activitats complementàries, resolent dubtes, i preparant l'activitat del dissabte mitjançant la plataforma Moodle de la URV.

Participació

 • Ser alumne de 1r o de 2n de batxillerat
  • Els alumnes de 1r de batxillerat participaran en el programa Talent Jove, que abasta els cursos 23-24 i 24-25.
  • Els alumnes de 2n de batxillerat participaran en el programa Talent Jove només el curs 23-24.
 • Ser alumne que hagi assolit excel·lentment les assignatures de física i de matemàtiques.
 • Inscriure's com a molt tard el 29 de setembre (24:00 h) del 2023 a la prova
 • Superació d'una prova de nivell en Física i Matemàtiques:
  • Dia: 4 d’octubre 2023
  • Hora: 17 h
  • Lloc: a través de videoconferència MS Teams (es facilitarà l’enllaç)
 • Publicació d’acceptats: en aquesta web el dia 9 d’octubre
 • Inici del curs: 21 d’octubre a l’aulari del Campus Catalunya (Tarragona) i també en modalitat virtual

Matrícula

 • Superada la prova, els candidats hauran d'ingressar, en concepte de matrícula, i en un sol ingrés abans de començar el curs:
  • 99 €, en el cas dels alumnes de 1r de batxillerat
  • 40 € en el cas dels alumnes de 2n de batxillerat
 • El número de compte corrent s'indicarà oportunament.
 • Aquells candidats que hagin superat les proves selectives amb una qualificació igual o superior a 9 en quedaran exempts.
 • Els estudiants que van superar el 1r curs del Talent Jove, i segueixen el 2n curs no han d'efectuar cap pagament de matrícula.

Indicacions per a la prova de nivell

Per tal de realitzar la prova avaluadora del teu nivell en física i matemàtiques, cal seguir estrictament aquestes indicacions.

Per a la prova cal disposar de:

 • Ordinador amb un navegador i accés a internet, amb videocàmera, auriculars i micròfon preparats per videoconferències
 • Escàner o mòbil amb una aplicació d'escaneig de documents instal·lada (p.e. CamScanner free). Es recomana comprovar el funcionalment de l'APP abans de fer la prova de nivell.
 • Es recomana instal·lar prèviament l'aplicació MS Teams. En cas contrari també es pot fer servir la versió sobre navegador web
 • Un entorn en silenci
 • Paper per resoldre els exercicis
 • Calculadora
 • Bolígraf

A les 17:00 h a través del xat de la sessió i per correu electrònic es facilitaran els vincles per baixar les proves de física i de matemàtiques, per 1r i per 2n de BAT, respectivament, amb una sèrie d'exercicis a resoldre en un màxim de dues hores.

Les dues proves corresponents al teu curs caldrà que siguin resoltes sobre paper, cadascuna en fulls de paper separats. A la part superior esquerra de totes les cares del/s full/s que facis servir cal que posis per escrit:

 • Nom i cognoms, Matemàtiques 1r BAT o 2n BAT (segons la prova que es faci), nº de full (1, 2, etc.)
 • Nom i cognoms, Física 1r BAT o 2n BAT (segons la prova que es faci), nº de full (1, 2, etc.)

Normes de funcionament:

 • Es pot utilitzar calculadora però cap altre recurs més de suport.
 • Mentre es resolen les proves cal tenir la càmera i el micròfon en marxa a fi de poder veure i sentir l’examinand.
 • És important mantenir el silenci.
 • Les consultes s'han d'escriure al xat de l'aplicació i es respondran per la mateixa via, perquè quedin registrades i disponibles per tothom.
 • Una vegada acabades les proves has de:
  • Escanejar tots els fulls on s’han resolt els exercicis de Matemàtiques amb l'escàner o l'aplicació d'escaneig de documents del mòbil, desar com a un únic document PDF i nomenar el document indicant: nom i cognoms, Matemàtiques 1r o 2n (segons la prova realitzada)
  • Escanejar tots els fulls on s’han resolt els exercicis de Física amb l'escàner o l'aplicació d'escaneig de documents del mòbil, desar com a un únic document PDF i nomenar el document indicant: nom i cognoms, Física 1r o 2n (segons la prova realitzada)
 • No més tard de les 19:15 h, cal enviar a l'adreça de correu: urvdivulga(ELIMINAR)@urv.cat dos missatges:
  • Un missatge, indicant en el tema: nom i cognoms, Matemàtiques 1r BAT o 2n BAT (segons la prova realitzada) i adjuntar el PDF escanejat amb tots els fulls ons’han resolt els exercicis de Matemàtiques.
  • Un altre, indicant en el tema: nom i cognoms, Física 1r BAT o 2n BAT (segons la prova realitzada), i adjuntar les fotos o PDF escanejat amb tots els fulls on s’han resolt els exercicis de Física.
 • Si hi ha problemes per escanejar els fulls, com a alternativa es poden fotografiar totes les pàgines, nomenar cadascuna indicant nom i cognoms, Matemàtiques o Física, 1r o 2n, i nº de full; i enviar les fotos per correu com s'indica abans.

                     

És molt important seguir totes les indicacions per enviar els documents degudament identificats, per assegurar que no es perdi la cap prova.

L'enviament dels documents seguint correctament les indicacions és també un requisit per assolir l'avaluació positiva. Els documents mal identificats no s'avaluaran. És molt important seguir totes les indicacions per enviar els documents


Admesos al Talent Jove

Instruccions pels admesos:

 • Ingressar 99 €, si ets de 1r de Batxillerat, o 40 €, si ets de 2n de Batxillerat, al compte corrent ES02 0182 6035 4302 0161 8280
 • Enviar comprovant de l’ingrés a l’adreça de correu orientacio(ELIMINAR)@urv.cat
 • Una vegada realitzats els tràmits, rebreu instruccions per accedir al Moodle de la URV.

Calendari Curs 2023-24

 • 2023:
  • Octubre: 21,  28
  • Novembre: 4,  11,  18,  25
  • Desembre:  2,  16
 • 2024
  • Gener:  13,  20,  27
  • Febrer:  3,  10,  17,  24
  • Març:  2,  9,  16
  • Abril;  6,  13,  20,  27
  • Maig:  4,  11,  18,  25
  • Juny:  1,  8,  15,  22
  • Cloenda i lliurament de diplomes el 29 de juny

Models de prova de nivell