saltar al contingut principal
Cercar
URV

Iubilo URV


Formulari d’inscripció

*Els camps són obligatoris

Empleneu les dades que us sol·licitem

Dirigit únicament a persones jubilades que hagin treballat a la URV (o a l'antiga Divisió VII de la UB amb la deguda justificació).

Les persones que no hagin treballat a la URV poden formar part del grup d'amics i amigues de Iubilo-URV i rebran informació sobre les diferents activitats que es vagin realitzant. Només cal que enviïn un correu electrònic a suport.gestió@iubilo.urv.cat indicant la seva voluntat de pertànyer al grup d'amistats de Iubilo-URV.

Categoria professional:*

Donat que hi ha personal que, tot i estar jubilat, pot tenir alguna relació amb la URV i per aquest fet, continua tenint en vigor el carnet URV. Mentre està vigent el carnet de PDI o PAS no es pot tenir el carnetIubilo-URV, aquest s'obtindrà quan hagi finalitzat la seva situació. Per aquest motiu, us preguem que contesteu la següent pregunta:

En quina categoria administrativa us trobeu actualment?:*

Us preguem que marqueu 5 activitats que siguin del vostre interès preferent:


Empleneu els permisos de Protecció de dades
INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Responsable El responsable del tractament de les seves dades personals és la Universitat Rovira i Virgili amb CIF Q9350003A i amb domicili fiscal al carrer de l'Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona.
Finalitat Gestionar la inscripció i les activitats del programa Iubilo de la URV i la publicació al web de les dades de contacte de les persones del progama, sempre que s'hagi prestat el consentiment addicional per a fer-ho.
Drets Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament, mitjançant un escrit adreçat al Registre General de la URV a la mateixa adreça del domicili fiscal o mitjançant la seva presentació al Registre General de la Universitat, presencialment o telemàtica, segons s'indica a https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.
Informació addicional  Pot consultar informació addicional sobre aquest tractament de dades personals denominat Programa Iubilo URV i els seus drets al Registre d'Activitats del Tractament de la URV publicat a https://seuelectronica.urv.cat/rgpd on també s'hi pot consultar la Política de Privacitat de la URV. Addicionalment, pot adreçar als nostres delegats de protecció de dades qualsevol consulta sobre
protecció de dades personals a la direcció de correu electrònic dels dpd@urv.cat.