saltar al contingut principal
Cercar
URV

Pla d'Acció Tutorial

En el marc general d’EEES la tutoria esdevé una part substancial del procés d’ensenyament-aprenentatge universitari i una estratègia per promoure la seva millora.

En aquest sentit, la URV aposta per implantar un procés de tutoria acadèmica que potenciï una formació integral i de qualitat facilitant un model d’aprenentatge centrat en el propi alumne i on les Tecnologies de la Informació i la Comunicació tinguin un paper rellevant.

Pla d'Acció Tutorial

La Tutoria Acadèmica s’entén com un procés de suport permanent que dóna resposta als problemes i necessitats relacionades amb la vida universitària de l’alumne, sobretot en aquells moments en els quals ha de prendre decisions. El model de tutoria al que fem referència ha de ser un model flexible i accessible tant per l’alumne com pel tutor i sobretot ha de permetre un canvi en la conceptualització i percepció de la pròpia comunitat universitària en front a les tutories acadèmiques.

Procés d'Implantació

És així que s’inicia una prova pilot als Ensenyaments d’Economia i Enologia amb la finalitat d’avaluar, per una banda, el model d’acció tutorial i la seva adaptabilitat en contextos concrets i diferenciats i per altra, l’ús i pilotatge de l’Espai Virtual de Tutoria, una eina tecnològica dissenyada per a facilitar la gestió i desenvolupament de la tutoria.

Espai Virtual de Tutoria (EVT)

L’Espai Virtual de Tutoria és una eina tecnològica dissenyada amb l’objectiu de facilitar la gestió i desenvolupament de la tutoria acadèmica.

A través d’eines de planificació, comunicació, seguiment, avaluació i gestió s’ofereix:

  • Un punt de vista longitudinal del procés d’aprenentatge de l’alumne des de que inicia la carrera fin que comença la seva trajectòria professional.
  • Accés a diversos recursos informatius
  • Eines de comunicació i seguiment
  • Mecanismes automàtics per concretar i establir reunions de tutoria (tant presencials com virtuals).
  • Espais de treball compartit entre alumne-tutor i alumne-alumne