saltar al contingut principal
Cercar
URV

Espai Europeu

La Declaració de Bolonya, signada el 19 de juny de 1999 pels ministres d’Educació de vint-i-nou estats, manifesta la necessitat de promoure la convergència entre els sistemes d’educació superior dels diferents estats europeus per tal de facilitar als titulats la integració en un mercat laboral sense fronteres i oferir un marc més atractiu a estudiants d’arreu del món. Proposa com a objectiu assolir el desenvolupament harmònic d’un espai europeu d’educació superior abans de l’any 2010, que tingui com a eix l’aprenentatge i que sigui plenament respectuós amb la diversitat de cultures, de llengües i de sistemes d’educació i amb l’autonomia universitària.

Per facilitar la transparència entre les diverses titulacions europees i el seu reconeixement tant per les institucions d’educació superior com pels ocupadors, es proposa una estructura basada en dos nivells fonamentals: el primer, el grau, d’un mínim de tres anys, qualificarà per al mercat laboral europeu; el segon constituirà el grau de mestria o doctorat. Un suplement al títol farà que els diferents sistemes de titulacions siguin comprensibles i comparables. L’establiment d’un sistema de crèdits compatible, basat en el sistema europeu de transferència de crèdits (ECTS), ha de permetre reconèixer fàcilment, pel que fa a nivell, formació i qualitat, el treball desenvolupat per un estudiant en qualsevol estat.