saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals

Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals - 15a edició

Admissió

El màster oficial en Prevenció de Riscos Laborals s’adreça als titulats universitaris que tinguin interès en la prevenció de riscos laborals i la seguretat i salut en el treball.

Documentació específica 

La documentació general obligatòria per fer la preinscripció.

A més, si ets estudiant estranger d'un país no llatinoamericà, cal presentar l'acreditació del nivell B2 d'espanyol segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües o equivalent. En el cas que hagis de justificar el coneixement d’espanyol i no el puguis acreditar, la coordinació acadèmica podrà entrevistar-te per comprovar el nivell de coneixement.

Criteris de selecció

1.Qualificacions obtingudes en l’expedient acadèmic fins al 40%. Nota mitjana a partir de les qualificacions segons la valoració següent:

  • Aprovat: 1 punt
  • Notable: 2 punts
  • Excel·lent: 3 punts
  • Matrícula d’honor: 4 punts

2.Currículum fins al 30 %.

3.Entrevista personal fins al 30%

Tanmateix, si no hi ha insuficiència de places, la coordinació acadèmica podrà admetre els candidats sense necessitat de prioritzar les sol·licituds, sempre que compleixin els criteris d'admissió.

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat